2015. november 25.

Ádventi matutínum és egyebek


Az ádventi időszakot 2015. november 28-án, szombaton, az első vasárnap előestéjén az esztergomi hagyomány szerinti virrasztó zsolozsmával (matutínum és laudes) kezdjük meg, a 19 órai hagyományos rítusú mise után a gödöllői premontrei templomban. Legföljebb két és fél óra hosszú lesz. A zsolozsma anyaga beszerezhető megjelent kötetként vagy letölthető innen, de igyekszünk néhány példányt biztosítani.
    A következő (pótkarácsonyi) zsolozsma december 29-én, kedden várható. Végül tájékoztatnunk kell a nyilvánosságot, hogy az előző hétvégén tartott, utolsó káptalani közgyűlésen a megjelent tagokkal egyetértésben megszüntettük az eddigi intézményes kereteket (szabályzat, tagság). A káptalan szellemi és gyakorlati örökségét tovább kívánjuk vinni, de csak egy év próbaidő után szeretnénk dönteni új szervezeti forma kialakításáról. Ide kapcsolódik, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatta azt a pályázatot, amelyet nyári zsolozsmatáborunknak az eddigieknél jobb körülmények közt való megrendezésére nyújtottunk be. A tábort augusztus végére tervezzük, ez alkalmas idő lesz a kérdések újragondolására is.

Nincsenek megjegyzések: