2016. február 13.

Nagyböjti matutínum


XIX. századi lengyel ábrázolása a hamvazás szertartásának, a szertartás olyan változatát mutatja,
melyben a hamut a pap a hívek fejére szórja, nem formál keresztet a homlokukra
(Spanyolország, Olaszország és Dél-Amerika egyes vidékein is így szokás)
Nagyböjt első vasárnapját a szokásos módon zsolozsmával is ünnepeljük. Az elővételezett matutínum 2016. február 13-án, szombaton, a 19 órakor kezdődő mise után, a gödöllői premontrei templomban (Fácán sor 3.). Nyomtatott füzeteket a készlet erejéig a helyszínen a szokásos módon rendelkezésre bocsátunk. A zsolozsma nyilvános istentisztelet, minden részt venni szándékozót szeretettel látunk.
     2004-ben ezen a napon, a nagyböjt első vasárnapját megelőző napon kezdődtek az esztergomi rítusú matutínumok, azaz immár 12 éves töretlen hagyományra tekintenek vissza.
     A legközelebbi zsolozsmák március 23–26. között lesznek, az Orlay utcai örmény katolikus templomban megtartandó hagyományos rítusú nagyhét keretein belül (a részletek erről itt várhatók).