2016. május 4.

Áldozócsütörtöki matutínum

Mennybemenetel Drogo párizsi püspök
IX. századi szakramentáriumából
2016. május 4-én, szerdán, az Úr mennybemenetelének ünnepén (ascensio Domini) a szokásos esztergomi virrasztó zsolozsmát (anyagát lásd itt) este 19 órai kezdettel végezzük a gödöllői premontrei templomban. A matutínum egynokturnusos, a hozzá kapcsolódó laudessel együtt valamivel több mint egy órán át tart, előreláthatólag.
     A következő matutínum a pünkösdi lesz, 10 nap múlva, szombaton, helye és ideje még bizonytalan, mert célszerű lenne Pesten, a vigíliamiséhez kapcsolódóan végezni. Kérjük továbbá, hogy az eltökélt érdeklődők erősítsék meg részvételi szándékukat a nyár végi zsolozsmás tanulmányi héten.