2017. február 27.

Nagyböjti matutínum

„Böjtös ebéd” (Jean-Baptiste Siméon Chardin, 1699–1779)

     Nagyböjt első vasárnapját a szokásos módon zsolozsmával is ünnepeljük. Az elővételezett matutínum 2017. március 4-én, szombaton 19 órakor a gödöllői premontrei templomban (Fácán sor 3.). Nyomtatott füzeteket a készlet erejéig a helyszínen a szokásos módon rendelkezésre bocsátunk. A zsolozsma nyilvános istentisztelet, minden részt venni szándékozót szeretettel látunk.
     2004-ben ezen a napon, a nagyböjt első vasárnapját megelőző napon kezdődtek az esztergomi rítusú matutínumok, azaz immár 13 éves töretlen hagyományra tekintenek vissza.
     A legközelebbi zsolozsmák április 12–16. között lesznek, a Váci utcai Szent Mihály-templomban, a hagyományos rítusú nagyhét keretein belül (a részletek erről itt várhatók).
     Emlékeztetőül a hagyományos böjti fegyelem szabályai.

2017. február 7.

Hetvenedvasárnapi matutínum

A szőlőművesek példázata (11. századi bizánci kódex)
     2017. február 11-én, szombaton este 19 órai kezdettel ünnepélyes virrasztó zsolozsmát tartunk a gödöllői premontrei templomban (Fácán sor 3.) a hetvenedvasárnap ünnepéről, mely egyrészt a nagyböjtre készülő böjtelő kezdetét jelenti (a liturgiában a pap lilába öltözik, ünnepek kivételével elmarad az Alleluja és a Gloria), másrészt az éves bibliaolvasás kezdete a zsolozsmában, szentírási és patrisztikus olvasmányainak témái pedig a teremtés és a bűnbeesés története körül forognak. 
     A virrasztó zsolozsma szövegeit és dallamait tartalmazó füzet a Gloria.tv-ről letölthető, illetve a helyszínen a szokásos módon, korlátozott készleteink erejéig rendelkezésre bocsátjuk.