2019. április 7.

Nagyheti zsolozsmák

Triangulum tizenöt gyertyával a lamentációhoz
     A nagyhét ünnepi zsolozsmalkalmai 2019-ben a következő időpontokban lesznek – a helyszín minden alkalommal a Váci utcai Szent Mihály-templom. A zsolozsmák anyagát tartalmazó nyomtatott füzeteket a helyszínen a szokásos módon rendelkezésre bocsátunk.
 • Nagyszerda (április 17.)
  21.00: Nagycsütörtöki lamentáció (~23.45-ig)
 • Nagycsütörtök (április 18.)
  21.00: Nagypénteki lamentáció (~23.45-ig)
 • Nagypéntek (április 19.)
  21.00: Nagyszombati lamentáció (~23.45-ig)
 • Húsvétvasárnap (április 21.)
  08.00: Húsvéti matutínum, benne Visitatio sepulcri (húsvéti misztériumjáték)