2012. július 7.


A LEGRÉGIBB ÉS LEGJOBB

Ma van az ötödik évfordulója annak, hogy Őszentsége, XVI. Benedek pápa kihirdette Summorum Pontificum kezdetű motu proprióját a hagyományos római liturgia használatáról a Katolikus Egyházban. 2007-ben és 2012-ben ez a nap egyaránt szombatra esett. Ezért örömmel idézzük fel újra Tim Finnigan atya videómontázsát (benne a felkiáltással: Saturday — what a day!), amellyel annak idején az új pápai törvényt üdvözölte:


 
Erről a videóról két évvel ezelőtti évfordulós bejegyzésünkben már megemlékeztünk (megemlítve pl., hogy egy-két képnek a káptalanhoz is köze van). Most csak annyit teszünk hozzá, hogy a Marót Károly könyvének (Homeros „a legrégibb és legjobb”, Budapest 1948) címéből merített idézet nem pusztán a videóra vonatkozik, amely az első volt a motu proprio ünnepléseinek sorában, hanem — congrua congruis referendo, amint a szigorú kánonjog tanítja — a pápai törvény közelebbi tárgyáról is elmondható.