2014. szeptember 19.

Szent Mihály-napi matutínum Vácott, másnap mise


2014. szeptember 28-án, vasárnap este 19 órai kezdéssel mondunk ünnepélyes virrasztó zsolozsmát az esztergomi úzus szerint névadónk és pártfogónk, Szent Mihály arkangyal ünnepéről, kivételes helyszínként — az Ars Sacra fesztivál keretében — a váci székesegyházban, népnyelvű zsoltárokkal és olvasmányokkal (a zsolozsma anyagát lásd itt). A középkori szokás alapján elővételezett matutínum és laudes együtt várhatóan nagyjából 2,5 órán át tart.
     Másnap, szeptember 29-én, hétfőn lesz a káptalan patrónusa, Szent Mihály arkangyal ünnepe. Énekelt misénk a szentről este 19 órakor kezdődik, a Szervita téri Szent Anna-templomban. Ez alkalommal Giovanni Pierluigi da Palestrina miséjét, a Missa Aeterna Christi munerát hallhatjuk majd (vezényel: Muntag Lőrinc). 

2014. szeptember 10.

Barta-mise Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén


2014. szeptember 14-én, vasárnap, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén (Exaltatio Sanctae Crucis) a belvárosi Szent Mihály-templomban a szokásos déli énekelt szentmisén emlékezünk meg hálával XVI. Benedek pápa 2007-es Summorum pontificum kezdetű motu propriójáról, mellyel a hagyományos római rítus végzését a korábbinál sokkal szabadabbá tette. Hét évvel ezelőtt ezen a napon, amikor a motu proprio rendelkezései hatályba léptek, indult el a jelen blog is, és néhány héttel később, november 18-án megkezdődtek rendszeres vasárnapi szentmiséink is a Március 15. téri belvárosi főplebánia-templomban.
     Az évforduló alkalmából hallgathatjuk meg most vasárnap újra Barta Gergely alkotását, a Missa Sanctae Crucist, melynek ősbemutatója 2008-ban volt, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepének szentmiséjén (bemutatta: Horváth Márton Levente, majd hangfelvételt is készített belőle). Idén Mekis Péter szólaltatja meg.

A szerző 
Barta Gergely (1978. szeptember 14.) zeneszerző diplomáit (egyházzene, zeneszerzés, karvezetés) 1997 és 2006 között, DLA fokozatát 2007-ben szerezte a Zeneakadémián. 2006-tól 2008-ig Kodály-ösztöndíjas. 2005 és 2008 között az MTA-TKI kutatója, szakterülete a cantus planus multiplex közép-európai tételkészlete, valamint a kortárs liturgikus zene. 2007-től óradíjas oktató a Zeneakadémia Zeneszerzés Tanszékén.

Az előadó
Mekis Péter 1986-ban született, 2011. szeptember 14-én a Művészetek Palotájában tartott diplomahangversenyével szerzett orgonaművészi és tanári diplomát, egyidejűleg az ELTE zenei tanszékén ének-zene, karvezetés és szolfézstanár szakon végzett. 2009 óta a Deák téri evangélikus gyülekezet másodorgonistája, a Lutheránia Énekkar korrepetitora és kontinuójátékosa.

A darab
A 2007-ben írt Primus liber organi három liturgikus sorozatot tartalmaz. Ezek közül a harmadik a klasszikus római rítusú szentmise számára, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepére készült Missa Sanctae Crucis. A darab a régi orgonamiséktől eltérően nem helyettesít liturgikus tételt, hanem azokhoz kapcsolódva mintegy kommentárt képez, felhasználva az ünnep gregorián énekanyagát. A  kilenc tétel a Laikus Káptalannak a belvárosi főplebánia-templomban kialakított zenei rendje alapján a következő:
 1. Accessus altaris
 2. Praeludium ad introitum
 3. Ante praedicationem & Post praedicationem
 4. Post offertorium
 5. Post Sanctus & Post elevationem
 6. In fractione
 7. Ad communionem
 8. Ad purificationem
 9. Ultimum evangelium & recessus altaris

2014. augusztus 31.

Kisboldogasszony


2014. szeptember 8-án, hétfőn ünnepeljük Kisboldogasszony (a Boldogságos Szűz Mária születése; Nativitas Beatae Mariae Virginis) ünnepét. Este 19 órai kezdettel tartunk énekelt szentmisét a Szervita téri Szent Anna-templomban.  

2014. augusztus 9.

Augusztusi szertartásaink + októberi római zarándoklat


 • 2014. augusztus 15-én, pénteken, Nagyboldogasszonykor, azaz a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén (Assumptio Mariae) kivételesen a belvárosi Szent Anna-templomban (Szervita tér) este 19 órai kezdettel tartjuk énekelt szentmisénket.
 • 2014. augusztus 20-án, szerdán, Szent István király és hitvalló ünnepén a szokottnál korábban, délelőtt 11 órakor kezdődik az énekes szentmise a belvárosi Szent Mihály-templomban (Váci utca).
Előzetesen hirdetjük továbbá, hogy az idei, immár harmadik nemzetközi Populus Summorum Pontificum zarándoklaton (Cœtus Internationalis Summorum Pontificum), melyre Rómában kerül sor 2014. október 23. és 26. között, szeretnénk, ha lehet, egy komolyabb (legalább 8-10 fős) csoporttal részt venni, Kovács Ervin Gellért OPraem atya vezetésével.
    A zarándoklat, amint neve is mutatja, XVI. Benedek pápa Summorum pontificum kezdetű, motu proprio kiadott apostoli leveléről, pontosabban arról emlékezik meg 2012 óta minden évben, hálával, hogy a szentatya intézkedésével a hagyományos római rítus végzését szabadabbá tette. 
    Az idei évben ünnepli alapítása tizedik évfordulóját a hagyományos liturgiához kötődő fiatalokat tömörítő Nemzetközi Juventutem Szövetség, október 24-én, pénteken lesz az évfordulós mise, a zarándoklat keretében (egyéb ünnepi rendezvényekkel együtt); az ünnepélyes főpapi szentmisét az idén Raymond Leo Burke bíboros mutatja be, 25-én, szombaton. További részletek a zarándoklatról itt találhatók (angol nyelven).
     Kérjük, aki kedvet érez a zarándoklathoz, előzetes részvételi szándékát jelezze közvetlenül Kiss Bertalan, a csoport szervezője e-mail címén. A jelentkezési határidő: szeptember 8.

2014. június 29.

Költözés, nyári tábor és Dominus est (frissítve!)


KÖLTÖZÉS | A belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban zajló átalakítási munkálatok miatt előre láthatólag ez év karácsonyáig a belvárosi főplébánia teljes liturgikus élete átköltözik a Váci utcai Angolkisasszonyok (Szent Mihály, a képen) templomába (47/B.). A római rítus hagyományos formájában a vasárnapi énekelt misék rendje változatlan, 12 órakor kezdődnek az új helyszínen is.  

NYÁRI TANULMÁNYI TÁBOR | Frissítve! Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezzük nyári liturgikus tanulmányi táborunkat, hagyományos nevén a „latintábort”, amelybe szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket. A tábor programjának gerincét a zsolozsmahórák és szentmisék mellett maguk a stúdiumok adják, ezek keretében Földváry Miklós liturgiatörténész idén „Liturgiatörténet és liturgikus megújulás” címmel tart napi előadásokat. A stúdiumok témájából egy kis tematikus ízelítő: történelmi örökség aktualitása; hagyományőrzés és reform; szent nyelv; részvétel; klerikusok és laikusok; a liturgia mint életforma; misén kívüli rítusok.
     Miután a gyömrői kastélyban működő kollégium szállásfoglalásunkat műszaki okokra hivatkozva váratlanul lemondta, kénytelenek voltunk liturgikus tanulmányi táborunk megrendezésére igen rövid időn belül más helyszín után nézni.Végül sikerült Vácott a piaristáknál új helyszínt találni. Eredetileg is Vácott kerestünk helyet, tehát a változás tulajdonképpen örömteli, az új helyszín mind a megközelíthetőség, mind a kínálkozó programok változatossága miatt előnyösebb.Elnézést kérünk azoktól, akiknek ez a változás esetleg kellemetlenséget okoz. A helyszín mindenképpen jobb, a szállás valamivel drágább. Ismételten bátorítjuk azokat, akiknek anyagi nehézséget jelentene a táborban való részvétel, hogy jelentkezéskor a lentebb megadott email-címen jelezzék támogatási igényüket.A tábor időpontja, tematikája, a jelentkezés és fizetés módja változatlan.
     Kérjük, hogy a jelentkezéskor egyben tájékoztassanak minket arról is, rendelkeznek-e már a Diurnále-Nokturnále páros zsolozsmáskönyvvel (ezeket a tavalyi táborban használtuk először). 
     Időpont | 2014. július 21–26. (hétfő–szombat) — úgy tervezzük, hogy már vasárnap (20-án) kora este lemegyünk Vácra, hogy a hétfői napot is teljes egészében ott tudjuk tölteni.
     Helyszín, szállás | Vác, Piarista Gimnázium és Kollégium — két kollégium van: egyik a fiúk kollégiuma (30 fős) (4, 6, 8 ágyas hálók) (cím: Vác, Konstantin tér 6.), másik a lánykollégium (15-16 fő) (4 és 6 ágyas hálók). A két kollégium egy épületegyüttesben található. Mindkettőben a szállás költsége éjszakánként és fejenként 2000 Ft. Természetesen lehetőség van arra is, hogy aki csak rövid időre tud eljönni, csupán egyik vagy másik éjszakára kérjen szállást.
     A szentmisék és egyes zsolozsmahórák a piarista templomban lesznek.
     Utazás | Vonattal vagy autóval — Vonat a Nyugati pályaudvarról hétköznap fél óránként indul Vácra; elsősorban a zónázó vonatot ajánljuk, melynek menetideje csupán fél óra (nappali időszakban óránként indul).
     Étkezés | A szállástól néhány lépésre lévő Apor Vilmos Főiskola étkezőjében; minden napra rendelhető meleg ebéd, melynek ára adagonként 800 Ft (két fogás), továbbá hideg reggeli 300 Ft-ért és meleg vacsora 600 Ft-ért (egy fogás). Az első közös étkezés a hétfői reggeli, az utolsó pedig a szombati ebéd lesz (vasárnap érkezők vacsorájukat hozottból oldhatják meg).
     Programok | A kötött programokon túl (szentmise, zsolozsma, stúdiumok) az alábbiak várhatók, lehetségesek: Kovács Ervin Gellért atya előadása; énekóra; séták Vácott és környékén; kirándulások stb.
     Jelentkezés és fizetés | Mivel a szállás- és étkezésigényeket le kell adnunk egy héttel a beköltözés előtt, kérjük, hogy legkésőbb július 15-ig adják le a jelentkezésüket (a kudari.eniko[kukac]gmail.com címen). A költségeket az alábbi számlaszámra történő befizetéssel téríthetik meg: Csontos Gergely [CLSMA], AXA Kereskedelmi Bank Zrt. 17000019-12263493 (a „Közlemény” rovatban a „latintábor” szó feltüntetésével) vagy a vasárnapi szentmisék után személyesen is van lehetőség a költségek megfizetésére.
     Végül szeretnénk bátorítani azokat, akiknek anyagi nehézségét jelentene a táborban való részvétel, hogy a jelentkezéskor a lentebb megadott email-címen jelezzék támogatási igényüket, egyszersmind kérjük, hogy akik megtehetik, támogassák mások táborozását! Ilyen célú felajánlást köszönettel fogadunk akár a fenti számlaszámon, akár személyesen.
     A táborral kapcsolatos kérdéseket és a jelentkezéseket várjuk az alábbi e-mail címen: kudari.eniko[kukac]gmail.com —  jelentkezéskor szíveskedjenek pontosan feltüntetni az alábbiakat: név, email-cím, mobilszám (vagy vezetékes); mely éjszakákra kérnek szállást és hány főre; mely napokra, hány főre, milyen étkezést (reggeli-ebéd-vacsora) kérnek; szükség esetén egyéb megjegyzés.

DOMINUS EST | Örömmel tudatjuk, sokak támogató aláírásának és többszöri kérésünknek köszönhetően a Szent István Társulat ismét kiadta, így most újra kapható Athanasius Schneider püspök úr Dominus est című könyve a szentáldozásról (fordította: Kovács Ervin Gellért OPraem).