2014. augusztus 9.

Augusztusi szertartásaink + októberi római zarándoklat


  • 2014. augusztus 15-én, pénteken, Nagyboldogasszonykor, azaz a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén (Assumptio Mariae) kivételesen a belvárosi Szent Anna-templomban (Szervita tér) este 19 órai kezdettel tartjuk énekelt szentmisénket.
  • 2014. augusztus 20-án, szerdán, Szent István király és hitvalló ünnepén a szokottnál korábban, délelőtt 11 órakor kezdődik az énekes szentmise a belvárosi Szent Mihály-templomban (Váci utca).
Előzetesen hirdetjük továbbá, hogy az idei, immár harmadik nemzetközi Populus Summorum Pontificum zarándoklaton (Cœtus Internationalis Summorum Pontificum), melyre Rómában kerül sor 2014. október 23. és 26. között, szeretnénk, ha lehet, egy komolyabb (legalább 8-10 fős) csoporttal részt venni, Kovács Ervin Gellért OPraem atya vezetésével.
    A zarándoklat, amint neve is mutatja, XVI. Benedek pápa Summorum pontificum kezdetű, motu proprio kiadott apostoli leveléről, pontosabban arról emlékezik meg 2012 óta minden évben, hálával, hogy a szentatya intézkedésével a hagyományos római rítus végzését szabadabbá tette. 
    Az idei évben ünnepli alapítása tizedik évfordulóját a hagyományos liturgiához kötődő fiatalokat tömörítő Nemzetközi Juventutem Szövetség, október 24-én, pénteken lesz az évfordulós mise, a zarándoklat keretében (egyéb ünnepi rendezvényekkel együtt); az ünnepélyes főpapi szentmisét az idén Raymond Leo Burke bíboros mutatja be, 25-én, szombaton. További részletek a zarándoklatról itt találhatók (angol nyelven).
     Kérjük, aki kedvet érez a zarándoklathoz, előzetes részvételi szándékát jelezze közvetlenül Kiss Bertalan, a csoport szervezője e-mail címén. A jelentkezési határidő: szeptember 8.

2014. június 29.

Költözés, nyári tábor és Dominus est (frissítve!)


KÖLTÖZÉS | A belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban zajló átalakítási munkálatok miatt előre láthatólag ez év karácsonyáig a belvárosi főplébánia teljes liturgikus élete átköltözik a Váci utcai Angolkisasszonyok (Szent Mihály, a képen) templomába (47/B.). A római rítus hagyományos formájában a vasárnapi énekelt misék rendje változatlan, 12 órakor kezdődnek az új helyszínen is.  

NYÁRI TANULMÁNYI TÁBOR | Frissítve! Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezzük nyári liturgikus tanulmányi táborunkat, hagyományos nevén a „latintábort”, amelybe szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket. A tábor programjának gerincét a zsolozsmahórák és szentmisék mellett maguk a stúdiumok adják, ezek keretében Földváry Miklós liturgiatörténész idén „Liturgiatörténet és liturgikus megújulás” címmel tart napi előadásokat. A stúdiumok témájából egy kis tematikus ízelítő: történelmi örökség aktualitása; hagyományőrzés és reform; szent nyelv; részvétel; klerikusok és laikusok; a liturgia mint életforma; misén kívüli rítusok.
     Miután a gyömrői kastélyban működő kollégium szállásfoglalásunkat műszaki okokra hivatkozva váratlanul lemondta, kénytelenek voltunk liturgikus tanulmányi táborunk megrendezésére igen rövid időn belül más helyszín után nézni.Végül sikerült Vácott a piaristáknál új helyszínt találni. Eredetileg is Vácott kerestünk helyet, tehát a változás tulajdonképpen örömteli, az új helyszín mind a megközelíthetőség, mind a kínálkozó programok változatossága miatt előnyösebb.Elnézést kérünk azoktól, akiknek ez a változás esetleg kellemetlenséget okoz. A helyszín mindenképpen jobb, a szállás valamivel drágább. Ismételten bátorítjuk azokat, akiknek anyagi nehézséget jelentene a táborban való részvétel, hogy jelentkezéskor a lentebb megadott email-címen jelezzék támogatási igényüket.A tábor időpontja, tematikája, a jelentkezés és fizetés módja változatlan.
     Kérjük, hogy a jelentkezéskor egyben tájékoztassanak minket arról is, rendelkeznek-e már a Diurnále-Nokturnále páros zsolozsmáskönyvvel (ezeket a tavalyi táborban használtuk először). 
     Időpont | 2014. július 21–26. (hétfő–szombat) — úgy tervezzük, hogy már vasárnap (20-án) kora este lemegyünk Vácra, hogy a hétfői napot is teljes egészében ott tudjuk tölteni.
     Helyszín, szállás | Vác, Piarista Gimnázium és Kollégium — két kollégium van: egyik a fiúk kollégiuma (30 fős) (4, 6, 8 ágyas hálók) (cím: Vác, Konstantin tér 6.), másik a lánykollégium (15-16 fő) (4 és 6 ágyas hálók). A két kollégium egy épületegyüttesben található. Mindkettőben a szállás költsége éjszakánként és fejenként 2000 Ft. Természetesen lehetőség van arra is, hogy aki csak rövid időre tud eljönni, csupán egyik vagy másik éjszakára kérjen szállást.
     A szentmisék és egyes zsolozsmahórák a piarista templomban lesznek.
     Utazás | Vonattal vagy autóval — Vonat a Nyugati pályaudvarról hétköznap fél óránként indul Vácra; elsősorban a zónázó vonatot ajánljuk, melynek menetideje csupán fél óra (nappali időszakban óránként indul).
     Étkezés | A szállástól néhány lépésre lévő Apor Vilmos Főiskola étkezőjében; minden napra rendelhető meleg ebéd, melynek ára adagonként 800 Ft (két fogás), továbbá hideg reggeli 300 Ft-ért és meleg vacsora 600 Ft-ért (egy fogás). Az első közös étkezés a hétfői reggeli, az utolsó pedig a szombati ebéd lesz (vasárnap érkezők vacsorájukat hozottból oldhatják meg).
     Programok | A kötött programokon túl (szentmise, zsolozsma, stúdiumok) az alábbiak várhatók, lehetségesek: Kovács Ervin Gellért atya előadása; énekóra; séták Vácott és környékén; kirándulások stb.
     Jelentkezés és fizetés | Mivel a szállás- és étkezésigényeket le kell adnunk egy héttel a beköltözés előtt, kérjük, hogy legkésőbb július 15-ig adják le a jelentkezésüket (a kudari.eniko[kukac]gmail.com címen). A költségeket az alábbi számlaszámra történő befizetéssel téríthetik meg: Csontos Gergely [CLSMA], AXA Kereskedelmi Bank Zrt. 17000019-12263493 (a „Közlemény” rovatban a „latintábor” szó feltüntetésével) vagy a vasárnapi szentmisék után személyesen is van lehetőség a költségek megfizetésére.
     Végül szeretnénk bátorítani azokat, akiknek anyagi nehézségét jelentene a táborban való részvétel, hogy a jelentkezéskor a lentebb megadott email-címen jelezzék támogatási igényüket, egyszersmind kérjük, hogy akik megtehetik, támogassák mások táborozását! Ilyen célú felajánlást köszönettel fogadunk akár a fenti számlaszámon, akár személyesen.
     A táborral kapcsolatos kérdéseket és a jelentkezéseket várjuk az alábbi e-mail címen: kudari.eniko[kukac]gmail.com —  jelentkezéskor szíveskedjenek pontosan feltüntetni az alábbiakat: név, email-cím, mobilszám (vagy vezetékes); mely éjszakákra kérnek szállást és hány főre; mely napokra, hány főre, milyen étkezést (reggeli-ebéd-vacsora) kérnek; szükség esetén egyéb megjegyzés.

DOMINUS EST | Örömmel tudatjuk, sokak támogató aláírásának és többszöri kérésünknek köszönhetően a Szent István Társulat ismét kiadta, így most újra kapható Athanasius Schneider püspök úr Dominus est című könyve a szentáldozásról (fordította: Kovács Ervin Gellért OPraem).

2014. június 22.

Időszerű | A bérmálás rendjének változatai

A X. századból való poitiers-i pontifikále (Arsenal Ms. 227)
bérmálási ordójának második oldala (213v)
Az egyházi év eseményeinek szokásos rendjéhez igazodó, egy-egy kapcsolódó témát mélyebben körüljáró anyagokat ajánló cikksorozatunk aktuális darabja a bérmálás rendjének a nyugati liturgikus hagyományban elterjedt változataival foglalkozik.

—————————
A bérmálás rendjének változatai

Néhány évvel ezelőtt közöltük a bérmálás rendjének fordítását némi kommentárral az 1595-ös, első „tridenti” Pontificale Romanum szerint. A római rítus helyi változatai iránti érdeklődésünk jegyében most hasznosnak látszik betekintést adni azokba a kutatásokba is, amelyek a „tridenti” ordó előtti állapotokat tárják föl és rendszerezik. A bérmálás mint a legrövidebb főpapi ordó alkalmas bevezetést jelent a téma iránt érdeklődőknek.
     Mint az a történészek körében közismert, a "tridenti" pontifikále (PR) közvetlen leszármazottja a XIII. század végén Guillelmus Durandus által összeállított pontifikálénak (PGD), amelyet az avignoni pápai udvar is magáévá tett, majd a következő évszázadokban hatékonyan terjesztett egész Európában. A PGD a Róma-városi (PR12, PRC) és az Európa központi kontinentális területein legbefolyásosabb német-római (PRG) típusú szertartásrendek szintézisét nyújtja, de Durandus származásának (Béziers) és püspöki székhelyének (Mende) megfelelően erős dél-francia színezettel, amely az ibériai liturgikus hagyományokkal áll szoros rokonságban.
     Az ordó jellegzetesen állandó elemei érzékeltetik, hogy mit tekinthetünk a római liturgia lényegi egységének, a különbségek pedig fölhívják a figyelmet azokra a részletekre, amelyek egy-egy változatnak helyi vagy táji jelleget kölcsönöznek. E két tényező kölcsönhatását tanulmányozva végül megragadhatóvá válik az a folyamat, amely az általunk is használt gyakorlathoz vezetett. Az anyaggyűjtés itt, az adatok rendszerezése itt érhető el, végül itt egy ismeretterjesztő esszében (Régiók, történelem és önazonosság a középkori Európában: A liturgiatörténet tanúsága) mutatjuk be a kérdésfeltevést és a munkamódszert, éppen Durandus pontifikáléjának apropóján.

FM

2014. június 16.

Úrnapja, bérmálás és Keresztelő-matutínum

Úrnapi körmenet, 1680 körül (Cuzco, Peru)
  • ÚRNAPJA | 2014. június 19-én, csütörtökön lesz Krisztus Legszentebb Testének ünnepe (festum SS.mi Corporis Christi), amelyről hagyományos rítusú ünnepélyes szentmisét és körmenetet tartunk — az előzetesen hirdetettnél korábban — 17 órai kezdettel a Belvárosi Szent Mihály-templomban (Váci utca 47/B.). Ehhez kapcsolódó hír, hogy az éveken át megszokottal ellentétben az Úrnapjára következő vasárnap (június 22.) a déli hagyományos rítusú énekes mise nem egy órával később, hanem 12 órakor kezdődik (elmarad ugyanis az a körmenet, amely miatt későbbre szokott kerülni.
  • BÉRMÁLÁS | 2014. június 21-én, szombaton lesz Vácott, a Karolina-kápolnában az immár hagyományosnak mondható évenkénti régi rítusú bérmálás (ez alkalommal 6 bérmálandó számára) és szentmise. A bérmálást Varga Lajos püspök úr, váci segédpüspök végzi, majd Gonzága Szent Alajosról mond misét. A szertartás kezdete 15 óra 30 perc (várható időtartama ~ 2 óra). A Karolina-kápolna Vácott a székesegyház szomszédságában, a Gasparik utcában található, a vasútállomástól gyalog negyedórányi távolságra.

2014. június 3.

Pünkösdi szertartásaink


Urunk mennybemenetelének (Ascensio Domini) nyolcada után a Szentlélek eljövetelét (Pentecostes) ünnepeljük, mégpedig három egymást követő szakaszban és napon:
  • 2014. június 7-én, szombaton 17 órakor kezdődik a vigíliaszertartás, mely alapvetően a nagyszombati vigília ismétlése, majd rögtön a szentmise, azt követően pedig (19 óra  körüli kezdettel) egynokturnusos ünnepi virrasztó zsolozsmát tartunk (anyaga letölthető a Gloria.tv honlapjáról). Helyszín a Váci utcai Szent Mihály-templom, a szertartás várhatóan 21 óra 30 körül ér véget;
  • 2014. június 8-án, pünkösdvasárnap a szokott időben, déli 12 órakor lesz az ünnepi mise a belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban (Március 15. tér);  
  • 2014. június 9-én, pünkösdhétfőn ugyancsak délben, 12 órakor kezdődik a mise, helyszíne szintén belvárosi Nagyboldogasszony-templom.
Az esemény Facebook-oldala