2014. október 14.

Peregrinatio Fidei 2014, fényképes krónika

2014. október 11-én, szombaton rendben lezajlott szokásos őszi máriás zarándoklatunk a hagyományos római rítusú főpapi misével, Mátraverebély-Szentkúton. A Budapestről és egyéb helyekről érkező zarándokok mellett saját csoporttal képviseltette magát az egyeki és a fehérgyarmati római katolikus egyházközség. Az egyekiek honlapján fényképes beszámoló is olvasható a napról.
     Alább következzék néhány a zarándoklaton készült fotók közül, időrendben, minden különösebb magyarázat nélkül, a képek magukért beszélnek. Az események sorrendje: (1) gyalogos zarándoklat Kányástól a szentkúti kegyhelyig; (2) hagyományos rítusú főpapi mise; (3) vesperás, Mária-litánia majd búcsúvétel.
2014. október 2.

Peregrinatio Fidei 2014


A 2012 óta a Peregrinatio Fidei nevet viselő őszi zarándoklatunk és az ünnepélyes főpapi szentmise helyszíne idén ismét Mátraverebély-Szentkút, a Nagyboldogasszony-bazilika lesz. 
     A nap tervezett forgatókönyve alább olvasható. 
     A zarándoklat anyagát tartalmazó füzet javított kiadásban elérhető a Gloria.tv oldalán. A helyszínen nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátjuk.
     A zarándoklatra több helyről indulnak buszok, Budapestről is (néhány hely még van rajta, az érdeklődők jelentkezzenek az info[at]peregrinatio.hu e-mail címen), de természetesen szívesen látjuk azokat is, akik egyénileg érkeznek a helyszínre.


A ZARÁNDOKLAT RÉSZLETES PROGRAMJA
2014. október 11., szombat

 • 08:00 — zarándokbusz indulása Budapestről (a Belvárosból) 
 • 09:15 — érkezés Kányásra, gyalogos vonulás a bazilikáig (~3 km) | A zarándokbusz innen továbbmegy a buszos parkolóig, így azok, akik nem tudják vállalni a gyalogos zarándoklatot, ott várhatják be a többieket. 
 • 10:30 — érkezés a kegyhelyhez, zarándokok fogadása, felkészülés | Ezalatt: gyónási lehetőség 
 • 11:30 — a püspök úr ünnepélyes bevonulása a templomba, majd beöltözése a szentmiséhez, miközben a hívek a tercia imaórát végzik 
 • 12:00 — ünnepélyes főpapi szentmise a római rítus rendkívüli formájában | celebráns: dr. Varga Lajos váci segédpüspök
 • 14:00 — ebéd, pihenő (ebédet idén nem tudnak biztosítani a kegyhelyen, hozottból kell megoldani)
 • 15:15 — Vesperás, szentségi Mária-litánia, Te Deum
 • 16:15 — búcsúvétel, hazaindulás

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a zarándoklaton és a főpapi szentmisén, akár a szervezett buszokkal, akár egyénileg érkezik, egyszersmind arra kérünk mindenkit, aki nagyobb csapattal szándékozik jönni, hogy a létszám tervezése érdekében föltétlenül jelezze a szervezési e-mail címen: info[at]peregrinatio.hu.


2014. szeptember 19.

Szent Mihály-napi matutínum Vácott, másnap mise


2014. szeptember 28-án, vasárnap este 19 órai kezdéssel mondunk ünnepélyes virrasztó zsolozsmát az esztergomi úzus szerint névadónk és pártfogónk, Szent Mihály arkangyal ünnepéről, kivételes helyszínként — az Ars Sacra fesztivál keretében — a váci székesegyházban, népnyelvű zsoltárokkal és olvasmányokkal (a zsolozsma anyagát lásd itt). A középkori szokás alapján elővételezett matutínum és laudes együtt várhatóan nagyjából 2,5 órán át tart.
     Másnap, szeptember 29-én, hétfőn lesz a káptalan patrónusa, Szent Mihály arkangyal ünnepe. Énekelt misénk a szentről este 19 órakor kezdődik, a Szervita téri Szent Anna-templomban. Ez alkalommal Giovanni Pierluigi da Palestrina miséjét, a Missa Aeterna Christi munerát hallhatjuk majd (vezényel: Muntag Lőrinc). 

2014. szeptember 10.

Barta-mise Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén


2014. szeptember 14-én, vasárnap, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén (Exaltatio Sanctae Crucis) a belvárosi Szent Mihály-templomban a szokásos déli énekelt szentmisén emlékezünk meg hálával XVI. Benedek pápa 2007-es Summorum pontificum kezdetű motu propriójáról, mellyel a hagyományos római rítus végzését a korábbinál sokkal szabadabbá tette. Hét évvel ezelőtt ezen a napon, amikor a motu proprio rendelkezései hatályba léptek, indult el a jelen blog is, és néhány héttel később, november 18-án megkezdődtek rendszeres vasárnapi szentmiséink is a Március 15. téri belvárosi főplebánia-templomban.
     Az évforduló alkalmából hallgathatjuk meg most vasárnap újra Barta Gergely alkotását, a Missa Sanctae Crucist, melynek ősbemutatója 2008-ban volt, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepének szentmiséjén (bemutatta: Horváth Márton Levente, majd hangfelvételt is készített belőle). Idén Mekis Péter szólaltatja meg.

A szerző 
Barta Gergely (1978. szeptember 14.) zeneszerző diplomáit (egyházzene, zeneszerzés, karvezetés) 1997 és 2006 között, DLA fokozatát 2007-ben szerezte a Zeneakadémián. 2006-tól 2008-ig Kodály-ösztöndíjas. 2005 és 2008 között az MTA-TKI kutatója, szakterülete a cantus planus multiplex közép-európai tételkészlete, valamint a kortárs liturgikus zene. 2007-től óradíjas oktató a Zeneakadémia Zeneszerzés Tanszékén.

Az előadó
Mekis Péter 1986-ban született, 2011. szeptember 14-én a Művészetek Palotájában tartott diplomahangversenyével szerzett orgonaművészi és tanári diplomát, egyidejűleg az ELTE zenei tanszékén ének-zene, karvezetés és szolfézstanár szakon végzett. 2009 óta a Deák téri evangélikus gyülekezet másodorgonistája, a Lutheránia Énekkar korrepetitora és kontinuójátékosa.

A darab
A 2007-ben írt Primus liber organi három liturgikus sorozatot tartalmaz. Ezek közül a harmadik a klasszikus római rítusú szentmise számára, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepére készült Missa Sanctae Crucis. A darab a régi orgonamiséktől eltérően nem helyettesít liturgikus tételt, hanem azokhoz kapcsolódva mintegy kommentárt képez, felhasználva az ünnep gregorián énekanyagát. A  kilenc tétel a Laikus Káptalannak a belvárosi főplebánia-templomban kialakított zenei rendje alapján a következő:
 1. Accessus altaris
 2. Praeludium ad introitum
 3. Ante praedicationem & Post praedicationem
 4. Post offertorium
 5. Post Sanctus & Post elevationem
 6. In fractione
 7. Ad communionem
 8. Ad purificationem
 9. Ultimum evangelium & recessus altaris

2014. augusztus 31.

Kisboldogasszony


2014. szeptember 8-án, hétfőn ünnepeljük Kisboldogasszony (a Boldogságos Szűz Mária születése; Nativitas Beatae Mariae Virginis) ünnepét. Este 19 órai kezdettel tartunk énekelt szentmisét a Szervita téri Szent Anna-templomban.