2013. január 27.

Gyertyaszentelő és Balázs-áldás


Február 2-án, szombaton, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 17 órai kezdettel tartjuk a gyertyaszentelést, körmenetet és szentmisét a Váci utcai Szent Mihály-templomban, sollemnis formában. Kérjük a híveket, hogy a megszentelendő gyertyákat hozzák magukkal, és a szertartás előtt adják át a ministránsoknak.
     A másnap, február 3-án, vasárnap, Szent Balázs püspök és vértanú napján szokott időben és helyen (déli 12 órakor, a belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban) kezdődő énekelt misén lesz mód Balázs-áldásban részesülnie annak, aki kívánja.