2007. szeptember 18.


TANFOLYAM A RÉGI RÓMAI MISERÍTUSRÓL

Augusztus végén, Sümegen megalakult a Szent Ágoston Liturgikus Műhely. A kezdeményezést olyan papok, kispapok, és velük néhány liturgiatudománnyal foglalkozó világi hozták létre, akik immár hatodik éve gyűltek össze, hogy a nyár néhány napját közös szentmiséknek és zsolozsmázásnak, eszmecserének, önképzésnek szenteljék. A közösség azért szerveződött műhellyé, hogy összegyűlt tapasztalatait és tudását a magyar egyházi élet, különösen is a szertartási gyakorlat és a liturgikus lelkiség javára fordítsa. Hogy ez a lehető legnagyobb elfogadottsággal találkozzék, a műhelyben érintett három legtekintélyesebb papi személy a közeljövőben föl kívánja ajánlani a társaság segítségét Bosák Nándor püspök úrnak mint a liturgia ügyeiért felelős elöljárónknak.

A legutóbbi találkozót elsősorban azoknak a kérdéseknek szenteltük, amelyeket a Szentatya ez év július 7-én közzétett Summorum Pontificum motu propriója vet föl. Mint valószínűleg már értesültetek róla és a megfelelő helyeken olvastátok (pl. www.strigonium.blogspot.com, www.egyhazzene.hu, www.katolikus-traditio.hu/dokumentumok.htm, stb.), a reményeinket beteljesítő dokumentum szeptember 14-től kezdve szinte teljesen föloldja azokat a korlátozásokat, amelyek a II. Vatikáni Zsinatot követő reformok óta útjában álltak a régibb római liturgia végzésének. Mivel a Szentatya kifejezte reményét, hogy a római rítus régibb és újabb változatának együttélése nem megoszlást fog szülni, hanem termékenyítőleg hat majd mindkét irányban, feladatunknak éreztük, hogy lehetőséget biztosítsunk azoknak az érdeklődő papoknak, kispapoknak, ministránsoknak, kántoroknak vagy karvezetőknek, akiknek az elmúlt évtizedekben nem lehetett módjuk találkozni az Egyház e tiszteletreméltó hagyományával, de azt gyakorolni szeretnék, vagy egyszerűen csak érdeklődnek iránta. A régibb szertartások pontos, méltó és elmélyült végzése feltétele annak, hogy az irántuk megmutatkozó rokonszenv és érdeklődés jótékonyan befolyásolja istentiszteleti életünk egészét.

Ennek előmozdítása érdekében elhatároztuk, hogy ez év október 28-tól (vasárnap délután) november 1-ig (csütörtök dél), az őszi szünetben a műhely továbbképzést és tanfolyamot hirdet a régibb római miserítus egyszerűbb alakjának elsajátítására. Az ehhez szükséges gyakorlati segítséget részben a Szent Mihály Laikus Káptalan és a pártoló tagságához tartozó klerikusok adnák meg. Mint azt rendszeresen hirdettem, e négy éve működő, a római liturgikus hagyománynak elkötelezett társulás közreműködésével tavaly novembertől kezdve Budapesten havonkénti rendszerességgel nyilvános és ünnepélyes régi rítusú szentmisék folyhattak, és ugyanezen közösség néhány tagja segítette többek között idén júliusban a litvániai Kraziai-ben a helyi püspöki kar által meghirdetett, hasonló tárgyú tanfolyamot. Az őszi kurzus szervezésében Balogh Péter Piusz atya (pius@prem.hu), a gödöllői premontrei plébánia szerzetespapja van segítségemre.

Az intézmény igazgatója kérésünkre hozzájárult, hogy a tanfolyamot Esztergomban, a Ferences Gimnáziumban és annak templomában tartsuk meg. A szállás díja éjszakánként 1300 Ft, a teljes napi étkezés 1600 Ft (reggeli: 400 Ft, ebéd: 700 Ft, vacsora: 450 Ft) lenne. Kérjük, hogy az érdeklődő papok közül aki teheti, hozzon magával teljes oltárfölszerelést (1965-nél korábbi Missale Romanum, teljes kehelyfölszerelés vélummal és burzával, reverenda, birétum, vállkendő, cingulus, manipulus, stóla, kazula [mindez legalább fehérben]) illetve ha erre nincs módja, azt levélben jelezze.

Kérem, hogy legyetek szívesek ezt a levelet vagy ízlésetek szerint átdolgozott, rövidített változatát terjeszteni minden lehetséges fórumon! Aki az egyházi sajtóban dolgozik, tegyen róla, hogy megjelenhessék vagy elhangozhassék, aki valamilyen egyházi vonatkozású honlapot szerkeszt, feltűnő helyen tegye közzé, aki tagja valamely egyházi jellegű, különösen papi levelezőlistának, továbbítsa, illetve kinyomtatott, szerkesztett alakban függesszétek ki egyházi intézményekben, szemináriumokban, templomokban, iskolákban! Küldjétek el mindazoknak, akik liturgusként érintettek lehetnek vagy esetleg érdeklődnek a téma iránt! Ha részt kívántok venni a kurzuson, illetve ha olyat ismertek, aki részt kíván venni rajta, azt jelezzétek erre a címre küldött válaszlevélben! A létszámelőrejelzés miatt kérem, hogy postafordultával válaszoljatok, a tényleges jelentkezéseket szeptember végéig szeretném regisztrálni.

Remélve, hogy a kezdeményezés Isten nagyobb dicsőségére és mindnyájunk javára szolgál, és hogy a hír segítségetekkel minden lehetséges érintetthez eljut, kérem imáitokat és gyakorlati közreműködéseteket.

7 megjegyzés:

DOKI írta...

Részt szeretnék venni az öszi "tanfolyamon"-- már biztos.
DOKI-- dr Szebeny Gábor

Réka írta...

Mennék (ha kell, énekelnék is).

Albula írta...

Jelentkezem a régi rítus tanfolyamra.

CLSMA írta...

Józsa Attila, bősi plébános
Schrankó László somorjai káplán

Jelentkeztek, de mindenszentekkor már nem tudnak maradni.

CLSMA írta...

Kecskés Mónika jelentkezett, részletes programot kér.

CLSMA írta...

Lakatos Mária Csilla
Balogh Károly perbetei plébános
Csontos Gergely
Göttinger Márk

CLSMA írta...

Stubendek László
Várföldi László
Fülep Dániel szeminarista