2007. szeptember 21.


ÜLÉSREND ÉS SZEREPOSZTÁS A ZSOLOZSMÁKON

Amint ígértem, az idei Szent Mihály-naptól kezdve megpróbálok állan-dósítani néhány dolgot a szereposztással és az ülésrenddel kapcsolatban. Az ülésrend mindig ugyanaz lesz, amint alább láthatjátok (levélben képen is elküldtem), de alkalomról alkalomra tükörben megfordul. Vagyis ha „archichorus in cornu epistolae”, akkor a celebráns, a dignitások és társaik félkara a leckeoldalon (jobbról, elvileg délen) van, ha viszont „archichorus in cornu evangelii”, akkor ugyanők fordítva, az evangéliumoldalon foglalnak helyet. A celebráns – hogy a kar énekét erősítse, és ne vonja ki a karból az akolitusokat, illetve pluvialistákat – „in prima sede chori”, vagyis az archichorus második stallumsorának közepén helyezkedik el. Ha valaki a rendes tagok közül hiányzik, a helye betöltetlen marad. Legyetek szívesek megjegyezni a helyeteket, vagy ha nem tartjátok megfelelőnek, beszéljük meg a szükséges módosításokat!

[Félkaronként két stallumsor van, mindegyikben soronként öt stallum. A hátsó sorokban a férfiak, az elsőkben a nők ülnek. Az archichorus második (hátsó) sora a szentélytől távolodva: F.M., K.K., K.E., R.B., R.Z. Az archichorus első sora a szentélytől távolodva: H.A., K.R., S.Á., N.S., F.J. A szemközti oldal második (hátsó) sora a szentélytől távolodva: Á.P., J.P., V.L., Cs.G., G.G. Ugyanott az első sor: M.J., B.É., V.A., P.J., Sz.Á.]

A szereposztás szintén állandósul az eddig megszokott formában. A celebráns – ha jelen van –, a tiszteletbeli prépost (K.E.), ha nincs jelen, akkor a dékán (F.M.), kivéve, ha klerikus vendégünk van. A korátorok az éneklőkanonissza és helyettese (F.J. és Sz.Á.). Az akolitusok az őrkanonok (K.K.) és egy általa kijelölt férfi (kijelöléséről az őrkanonok gondoskodjék). Ha van jelen a tiszteletbeli préposton kívül másik klerikus, akkor az első pluvialistának öltözik be, mellette pedig egy másik klerikus vagy egy laikus (lehetőleg nem a karból) második pluvialista lesz. Ilyenkor a szentélyben ülnek, az archichorusban pedig kimarad a „prima sedes chori”. A turifer az őrkanonok helyettese (J.P.). A szertartó a külkapcsolati kanonok (R.Z.). A felolvasó a páratlan olvasmányoknál az olvasókanonok helyettese (Á.P.), a párosaknál a lektor (F.M.), a 9. olvas-mánynál a celebráns. Az előintonálásokat a celebráns kezdi, majd félkaronként váltakozva távolodunk a szentélytől a második stallumsorban, vagyis 1. antifóna: K.E./F.M., 2. antifóna: Á.P., 3. antifóna: F.M., 4. antifóna: J.P., 5. antifóna: K.K., 6. antifóna: V.L., 7. antifóna: R.B., 8. antifóna: Cs.G., 9. antifóna: R.Z. A Te Deum, a himnusz és a Benedictus-antifóna a celebránsé, a laudes antifónái a matutínum beosztása szerint haladnak 1–5-ig. Aki bizonytalanul énekel, az intonálásokat gyakorolja előzőleg egy nála ügyesebb énekes segítségével! Ha valaki hiányzik, helyette a saját félkarából mindig az olvasókanonok vagy helyettese intonál. Ha a dignitások közül hiányzik valaki, időben jelöljön ki alkalmas és megbízható helyettest!

A szertartások kezdetén a rendes tagok processionaliter vonulnak be kettes sorban, az ülésrendnek megfelelően. Előbb a nők, utóbb a férfiak, legvégül a celebráns. A szentélyhez érve egymást nem várják meg, hanem párosával térdet hajtanak, és a helyükre mennek, ahol megállnak. Kivonuláskor a plánumon föláll az oltár felé fordulva a turifer és a szertartó, előttük a két akolitus, majd a celebráns. A szertartó jelére térdet hajtanak, befelé megfordulnak, fejet hajtanak előbb az archichorusnak, utóbb a másik oldalnak, és a szertartó vezetésével kimennek. Utánuk a korátorok egymás mellett térdet hajtanak, és kivonulnak. Őket követi – mindig párosan térdet hajtva – a kar többi tagja, de már nem processionaliter.

Egy hét múlva, pénteken este 6 órától Nényei Sára kb. fél órában ismerteti Szent Mihály ünnepét és liturgiáját az Angolkisasszonyoknál a Ward Mária-teremben. Aki teheti, jöjjön el! Fél órával később megkezdjük a matutínum előkészületeit, majd pontosan 7 órakor elkezdjük a szertartást. Azok a férfiak, akik szívesen gyakorolnák az ünnep énekanyagát, keressenek meg e-mailben vagy másként, hogy időpontot egyeztessünk! Remélem, semmi fontosat nem hagytam ki.

A közeli viszontlátásra: F.M.

3 megjegyzés:

CLSMA írta...

Próbamegjegyzés. F.M.

B. Zs. írta...

A pártoló tagok hol ülhetnek? Gondolom az első padsorokban, de mindegy melyik oldalon? A responzórium éneklésben részt vehet vagy inkább ne?

CLSMA írta...

A pártoló tagok ülhetnek az első padokban vagy a stallumok meghosszabbításában. A responzóriumokban továbbra is teljesen egyenjogúak, szívesen vannak látva.