2008. december 14.

HANGZÓ SEGÉDANYAG A RÉGI MISEORDÓ MEGTANULÁSÁHOZ

Sokak tapasztalata szerint a hagyományos római miseliturgia elsajátításakor a legnagyobb nehézséget a latin nyelvű miseszövegek jelentik, különösen azért, mert a szertartáshoz kapcsolódó mozgások sokszor egyidejűek a szövegekkel és egyes szövegeket a könyvtől vagy a kánontábláktól távol kell elmondani. Megpróbáltunk ezért egy kis segítséget adni, és MP3 formátumban rögzítettük a mise állandó szövegeit, így azok immár az internetről letölthetők és akár számítógépről, akár hordozható lejátszóról meghallgathatók. A szövegek memorizálása így nem igényel külön időráfordítást, elég gépies munkák, esetleg közlekedés közben minél többször és rendszeresebben forgatni az anyagot, és az néhány hét után remélhetőleg otthonossá válik. Ezután hasznos írott szöveggel a kézben tudatosítani a látens tanulás eredményét, de ez már biztosan gyorsan és könnyen megy. A szövegeket a legjobb valóban könyv nélkül tudni, és már ennek a tudásnak a birtokában kezdeni el a ceremoniális gyakorlást, azaz a mozgásokkal és a tárgyi környezettel kapcsolatos szabályok megismerését és beidegzését. Remélem, sokak hasznára válik, és imádságaikban, valamint a Legszentebb Áldozatban a káptalanról is megemlékeznek. A szöveget Földváry Miklós tolmácsolja közép-európai, hangsúlyos alapú egyházi ejtés szerint. Letölthető a http://www.egyhazzene.hu/ oldalról (a változó bejegyzésektől balra sorakozó letöltések közül vagy lejjebb, "A honlap hírei" cím alól, közvetlenül pedig innen:
http://www.egyhazzene.hu/docs/cap_laic/ordo_missae_mp3.zip Ha valakinek esetleg szüksége van rá, a misekönyvet megtalálja az alábbi linken: http://www.musicasacra.com/pdf/missale62.pdf A tartalomjegyzék a bal oldali sávban látható, a miseordó a 297. oldaltól kezdődik.

Szintén a http://www.egyhazzene.hu/ oldal újdonságai között található meg két rádióbeszélgetés a régi rítussal, illetve az augusztusi konferenciával kapcsolatban. Közvetlenül elérhetők az alábbi címeken: http://www.egyhazzene.hu/docs/cap_laic/maria_radio_08_02_regi_ritu.mp3

Nincsenek megjegyzések: