2010. szeptember 11.


NEWMAN-MISE A PESTI FERENCESEKNÉL

Kivételes gesztusként XVI. Benedek pápa szeptember 19-én Birminghamben személyesen végzi John Henry Newman boldoggá avatását. Newman az újkori Egyház kiemelkedő alakja, a teológia és a spiritualitás mestere. Anglikán papként készült beszédei és írásai éppoly nagy hatással vannak korunk vallásosságára, mint római katolikusként készült írásai. Szentéletű férfiú volt, a szellemi őszinteség, a mélyen járó gondolkodás (és a vele járó értelmiségi vívódások) Ágostonhoz hasonlítható hőse.

Boldog (Newman) János Henrik tiszteletére
Magyarországon az első szentmisét
Barsi Balázs OFM atya celebrálja
szeptember 23-án, csütörtökön este fél 7 órakor
a Pesti Ferences Templomban.

Emlékezve arra, hogy Newman az ősi római rítus szerint misézett — a Szentatya Summorum Pontificum motu propriója alapján — ezt az ünnepi, asszisztenciás nagymisét a római rítus rendkívüli formája (a ritus antiquus) szerint mutatjuk be. A közvetlen felkészülésre tekintettel negyed 7-re várjuk a Boldog jelen és jövendő tisztelőit, a liturgia szeretőit, a vallási kegyelettől vonzott híveket.

(A Magyar Egyházzenei Társaság hírleveléből)

Nincsenek megjegyzések: