2010. szeptember 25.


SZENT GELLÉRT ÜNNEPÉRE

A hagyományos misekönyv magyarországi kiegészítése, a Proprium Regni Hungariae szerint ma, az újabb (és kivételesen ezzel összhangban a középkori) magyar kalendárium szerint pedig tegnap volt Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. A szent különösen közel áll hozzánk, hiszen a Belvárosi Templomban az ő ereklyéje fölött misézünk és az ő nevét viseli a szerzeteséletben Ervin Gellért atya, aki évek óta szolgálja sokszor bizonytalan körülmények közt is megingathatatlanul a káptalant és a hagyományos liturgiához kötődő hívek egyre gyarapodó nyáját. Kívánjuk neki neve napján Isten áldását és a Boldogságos Szűz, minden szentek, de különösen Szent Gellért oltalmát. Egyúttal — minthogy az utóbbi időben gyakrabban adunk hírt a hozzánk közel állókról e vonatkozásban — örömmel tudatjuk, hogy Ervin Gellért atyát Szent Ágoston napján, két év noviciátus után egyszerű fogadalomra bocsátotta a gödöllői premontreiek elöljárói tanácsa. Szerzetesi életét mennyei pártfogója mellett honlapunk olvasóinak is imáiba ajánljuk.

Nincsenek megjegyzések: