2011. november 26.

ASPICIENS A LONGE

Véget érvén az egyházi év a Krisztus születésétől számított 2010-2011. esztendőkre, az első ádventi vasárnap híres responsorium prolixumával szólva most „messziről visszatekintünk” az eltelt időre a káptalani blog jobb oldali sávjában közölt adatok segítségével, amelyeket szokás szerint leveszünk helyükről és az utókor hasznára külön bejegyzésben archiválunk. 2010-2011-ben minden korábbinál nagyobb számban tartottunk nyilvános liturgikus alkalmakat, amelyek műfajuk szerint matutínumokra, vesperásokra, szokásostól eltérő ünnepélyességgel (pl. sollemniter, pontificaliter) végzett rendes misékre, nagyheti szertartásokra, továbbá rendkívüli szentmisékre és egyéb szertartásokra (kereszetelő, esküvő, temetés) oszlanak. Ezen impozáns sorozat immár hiánytalanul felöleli az egyházi év egészét, további bővülésére tehát csak a rendkívüli alkalmak terén lehet számítani. Hála legyen Istennek a lehetőségért, hogy mindezeket megülhettük az Ő nagyobb dicsőségére, s kérjük segítségét és áldását, hogy ugyanezt a továbbiakban is zavartalanul megtehessük.

2011. november 12. szombat, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Dedikációs matutínum
2011. november 2. szerda, 19 óra, Bp. Páduai Szent Antal-plebániatemplom (Bosnyák tér): Énekelt gyászmise abszolúcióval
2010. november 1. kedd, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt szentmise Mindenszentek ünnepéről
2011. október 30. vasárnap, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Ünnepélyes szentmise Krisztus király ünnepéről
2011. október 29. szombat, 17 óra, Észak-Komárom (Szlovákia), Szent András-templom: Ünnepélyes szentmise a templom fölszentelésének ünnepéről
2011. október 7. péntek, 19 óra, Bp. Páduai Szent Antal-plebániatemplom (Bosnyák tér): Vesperás Magyarok Nagyasszonya ünnepéről
2011. szeptember 29. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Szent Mihály napi énekelt szentmise
2011. szeptember 28. szerda, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Szent Mihály napi matutínum
2011. szeptember 24. szombat, 13 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Házasságkötés és ünnepélyes nászmise
2011. szeptember 12. hétfő, 19 óra, Bp. Keleti Károly utcai Krisztus Király-templom: Halotti zsolozsma és ünnepélyes gyászmise Dobszay Lászlóért
2011. szeptember 9. péntek, 18 óra, Gödöllő, Nepomuki Szent János-kápolna (Kastélytemplom): Énekelt gyászmise Erzsébet királynéért
2011. szeptember 8. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Énekelt szentmise Kisboldogasszony ünnepéről
2010. augusztus 27. szombat, 11 óra, Vác, Piarista Szent Anna-templom: Ünnepélyes szentmise Kalazanci Szent József ünnepéről
2011. augusztus 20. szombat, 8 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Szent István-napi énekelt szentmise
2011. augusztus 15. hétfő, 15 óra, Bp. Avilai Nagy Szent Teréz-plebániatemplom: Nagyboldogasszony-napi énekelt szentmise
2011. augusztus 12. péntek, 18 óra, Gödöllő, Nepomuki Szent János-kápolna (Kastélytemplom): Énekelt szentmise Assisi Szent Klára ünnepéről
2011. július 16. szombat, 16 óra, Vác, Karolina-kápolna: Bérmálás és ünnepélyes szentmise a Boldogságos Szűz Máriáról
2011. június 29. szerda, 18 óra 30 perc, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom: Péter-Pál-napi énekelt szentmise
2011. június 25. szombat, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Szentivánéji matutínum
2011. június 23. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Úrnapi énekelt szentmise és körmenet
2011. június 13. hétfő, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Pünkösdhétfői énekelt szentmise
2011. június 11. szombat, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Pünkösd vigíliájának szertartásai és énekelt szentmiséje, pünkösdi matutínum
2011. június 2. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Áldozócsütörtöki énekelt szentmise
2011. június 1. szerda, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Áldozócsütörtöki matutínum
2011. május 14. szombat, 11 óra, Mátraverebély-Szentkúti Ferencesek Nagyboldogasszony-kegytemploma: Ünnepélyes püspöki szentmise a Boldogságos Szűz Máriáról
2011. április 25. hétfő, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Húsvéthétfői énekelt szentmise
2011. április 24. vasárnap, 13 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Húsvétvasárnapi énekelt szentmise
2011. április 24. vasárnap, 9 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Húsvétvasárnapi énekelt szentmise
2011. április 23. szombat, 22 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Húsvéti matutínum
2011. április 23. szombat, 19 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Feltámadási szertartás
2011. április 22. péntek, 21 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Nagyszombati matutínum
2011. április 22. péntek, 17 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Előszenteltek liturgiája, vesperás, a szentsír megnyitása
2011. április 21. csütörtök, 21 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Nagypénteki matutínum
2011. április 21. csütörtök, 17 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Nagycsütörtöki szentmise, az oltáriszentség elrejtése, vesperás, lábmosás, oltárfosztás
2011. április 20. szerda, 21 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Nagycsütörtöki matutínum
2011. április 17. vasárnap, 13 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Virágvasárnapi ágszentelés, körmenet és énekelt szentmise passióval
2011. március 25. péntek, 19 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplom: énekelt szentmise Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről
2011. március 19. szombat, 16 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplom: Szent József-napi énekelt szentmise
2011. március 12. szombat, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Nagyböjt első vasárnapi matutínum
2011. március 9. szerda, 18 óra 30 perc, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom: Hamvazószerdai hamuszentelés, hamvazás és énekelt szentmise
2011. február 24. csütörtök, 18 óra, Bp. Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-plebániatemplom: Mátyás-napi énekelt szentmise és vesperás
2011. február 19. szombat, 20 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Hetvenedvasárnapi matutínum
2011. február 2. szerda, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Gyertyaszentelés, körmenet és ünnepélyes szentmise Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről
2011. január 6. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Vízkereszti énekelt szentmise ünnephirdetéssel és vízszenteléssel
2011. január 5. szerda, 18 óra, Gödöllő, Premontrei Gyümölcsoltó Boldogasszony- és Szentlélek-plebániatemplom: Vízkereszti matutínum és Csillagjáték
2011. január 1. szombat, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt szentmise Urunk Körülmetélésének ünnepéről karácsony nyolcadnapján
2010. december 29. szerda, 15 óra 30 perc, Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-plebániatemplom: Ünnepélyes szentmise és vesperás Becket Szent Tamás püspökről és vértanúról
2010. december 28. kedd, 19 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Pótkarácsonyi matutínum
2010. december 26. vasárnap, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt szentmise Szent István protomártír ünnepéről borszenteléssel
2010. december 25. szombat, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt karácsonyi nappali mise (missa tertia in die)
2010. december 24. péntek, 22 óra, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom: Énekelt karácsonyi éjféli mise (missa prima in gallicantu)
2010. december 8. szerda, 19 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Ünnepélyes szentmise a Szeplőtelen Fogantatás ünnepéről
2010. november 27. szombat, 19 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Ádvent első vasárnapjának matutínuma

Nincsenek megjegyzések: