2012. február 20.

PÉNZÜGYI JELENTÉS A 2011-ES POLGÁRI ÉVRŐL

A káptalan vagyona az elmúlt évben jóval csekélyebb mértékben gyarapodott, mint az azt megelőzőben. Általánosan jellemző volt a múlt évre a megnövekedett pénzforgalom, amely azonban inkább a kiadások, mint a bevételek oldalán volt tapasztalható. Bár az adományok terén is növekedés volt észlelhető, ez nem egyenlítette ki a kiadásaink növekedésének mértékét. Jól jellemzi ezt az a tény, hogy az éves mérleg (tehát a gyarapodásunk) nem érte el még a rendes tagok éves tagdíjának összegét sem, ami azt jelenti, hogy ha az utóbbi tételt leszámítjuk, bizony negatív mérleget kapunk, vagyis veszteségesen zártuk az évet. A gyakoribb és nagyobb összegű pénzmozgások minden esetre jól tükrözik mind a hívek káptalan iránti érdeklődésének a növekedését, mind a káptalan gyakorlati működésének fokozódását.

A 2011-es kasszát 2 millió 38 ezer forinttal nyitottuk meg.


Bevételek:

 • Rendes tagok tagdíja: 231e forint.
 • Adomány: 635e forint.
 • Kölcsön törlesztése: 100e forint.
 • Kiadványok: 84e forint.
 • Koncertmisék: 126e forint.
 • Nagyheti befizetések: 448e forint.
 • Ruhaanyag túlfizetés vissza: 29e forint.
 • Kamatok: 23e forint. A betétszámla és a folyószámla kamataiból.
Összesen: 1 millió 676 ezer forint.


Kiadások:

 • Gellért atyának benzinköltség: 220e forint.
 • Kiadványok: 213e forint.
 • Nagyheti szállásdíj: 250e forint.
 • Nagyheti étkezés és egyéb kiadás (utazás, előkészületek): 108e forint.
 • Nagyheti videózás: 70e forint.
 • Éneklőszék munkadíj: 260e forint.
 • Éneklőszék egyéb (szállítás, telefon, útiköltség): 18e forint.
 • Dalmatikák: 21e forint.
 • Ruhaanyag: 362e forint.
Összesen: 1 millió 522 ezer forint.

Az éves mérleg 154e forint, így a kassza év végi egyenlegét 2 millió 192 ezer forinttal zártuk, mely allokáció szerint a következőképpen oszlik meg:

 • 1 millió 702 ezer tartós lekötési számlán öt évre lekötve 2016 január 1-ig.
 • 5e forint az AXA banknál vezetett, a blogon is feltüntetett számú folyószámlán.
 • 443e forint az AXA banknál vezetett költség- és kamatvesztés-mentesen működő betétszámlán.
 • 42e forint készpénzben a pénztárosnál


Idei terveink

Az új évben is tovább szeretnénk bővíteni liturgikus eszköztárunkat, első sorban a nagyheti paramentumok terén, valamint fel szeretnénk újítani a káptalani ruhatárat. Ezekhez kapcsolódva tervezzük a célzott adományozás bevezetését, mely lehetővé tenné, hogy a hívek nyomon kövessék, mire költjük/gyűjtjük a befizetett adományaikat, valamint hogy szándékuk szerint mindig bizonyos célokra, működésünk állandó költségeinek fedezésére, vagy éppen egy-egy tárgy, liturgikus eszköz beszerzésére tudjanak majd adományozni. Ennek kidolgozása még folyamatban van, bevezetését folyó hó vége felé tervezzük. Erről a lehetőségről és mikéntjéről a kedves híveket ímélben fogjuk értesíteni.

Visszamenően és előre is hálásan köszönjük minden kedves támogatónknak anyagi hozzájárulásaikat, melyekkel közösségünket támogatják és mellyel hozzájárulnak a régi rítus végzéséhez, megőrzéséhez, és terjesztéséhez. Alázattal kérjük továbbra is áldozatos támogatásukat és reméljük, hogy mindezen adomány a Szentlélek hozzájárulásával lelkiekben is sokszorosan megtérül.

Nincsenek megjegyzések: