2013. május 5.

Áldozócsütörtöki szertartásaink

Az ún. Drogo-szakramentárium (IX. sz.) illuminált
C iniciáléja Krisztus mennybemenetelével

A húsvéti idő végéhez közeledve hirdetjük, hogy az Úr mennybemenetelének ünnepét (ascensio Domini) a szokásos esztergomi virrasztó zsolozsmával (anyagát lásd itt) 2013. május 8-án, szerdán 20 óra 30 perckor kezdjük a Váci utcai Szent Mihály-templomban (a matutínum egynokturnusos, a hozzá kapcsolódó laudessel együtt valamivel több mint egy órán át tart előreláthatólag). 
     Az áldozócsütörtöki szentmisét másnap, május 9-én csütörtökön 19 óra 30 perces kezdettel tartjuk a belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban (Március 15. tér). A zenei szolgálatot a káptalani szkóla (gregorián proprium) mellett ez alkalommal a Giovanni Pierluigi da Palestrina négyszólamú miséjét (Missa æterna Christi munera) megszólaltató Praetorius Kamarakórus látja majd el. Vezényel és szólót énekel: Kéringer László; orgonál és a szólót kíséri: Virágh András Gábor; liturgikus orgonajáték: Déri Balázs.