2013. május 31.

Ferenc pápa és a régi rítus


Az alábbiakban egy aktuális, s a régi rítust, azaz a római rítus rendkívüli formáját (forma extraordinaria) érintő hír miatt a The hermeneutic of continuity címet viselő blog 2013. május 28-án kelt bejegyzésének fordítását közöljük. 


*

FERENC PÁPA VISSZAUTASÍTOTTA
A RÉGI RÍTUS ELLEN INTÉZETT TÁMADÁST
ÉS AZT MONDTA: „TARTSÁTOK BECSBEN A HAGYOMÁNYT!”

     A Tavoliere régió püspökei nemrégiben járultak Ferenc pápa elé szokásos ad limina látogatásukra. Egyikük [Luigi Martella, Molfetta püspöke] hazatértekor beszámolt egy izgalmas momentumról, mely fényt derít Ferenc pápa hozzáállására, illetve hogy mire számíthatnak azok, akik az ő pápaságában látják elérkezettnek az időt a hagyományos mise megtámadására. Az estről az Il Foglio olasz napilap közölt cikket [2013. május 28-án], La messa antica non si tocca, il Papa gesuita spiazza ancora tutti („A régi misét ne piszkáljátok — a jezsuita pápa szavai mindenkit megleptek”) címmel.
     Következik fordításomban a fenti cikk számunkra releváns szakasza, mely arról tudósít, hogy egyes püspökök a szentatyánál járva szót emeltek a régi mise ügyében, s hogy ez az intervenciójuk miképpen sült el:
Ezután Domenico Padovano, Conversano és Monopoli püspöke következett, aki elmondta, hogy egyházmegyéjének klérusa és a régió püspökei szeretnék kifejezésre juttatni aggodalmukat a pápának, miszerint a régi rítusú mise súlyos megosztottságot szül az egyházban. A mögöttes üzenet ez volt: vonják vissza a Summorum pontificum intézkedéseit, illetve legalábbis erősen korlátozzák azokat. Ferenc pápa azonban nemet mondott.
     Mons. Padovano szerint Ferenc pápa azt felelte nekik [ti. a kérdést felvetőknek], hogy egyes tradicionalista csoportok szélsőségeire ugyan ügyelni kell, de figyelmeztette őket arra is, hogy a hagyományt nagy becsben kellene tartaniuk, és az ő feladatuk, hogy megfelelő feltételeket teremtsenek, melyek között a hagyomány az innovációval együtt élhet.
     Ez ugyan önmagában még nem meglepetés (van-e valaki, aki tényleg azt hitte, hogy Ferenc pápa majd valamiképpen „visszavonja” a Summorum pontificumot?), de mindenesetre jóleső megerősítés számunkra, akik erre vártunk.
     A történetben igen szembetűnő, hogy ezek szerint az illető régió püspökei úgy ítélték, elsődleges lelkipásztori gondjuk — mely az ötévente esedékes ad limina látogatásukkor a pápával föltétlen megosztandó — a Summorum pontificum ellen intézendő támadás… Kit érdekel az abortusz, a magzatokkal folytatott kísérletek, az azonos neműek házasságát Európa-szerte presszionáló mozgalom, katolikusok sokaságának hitvesztése, a katekézis és az evangelizáció kudarca? Ugyan kérem, az igazi nagy problémája az egyháznak, hogy néhány pap törvényesen mondhatja a régi misét! Ismervén, amit Ferenc pápa mondott a befelé forduló, önmagával foglalkozó egyház veszedelmeiről, élénken el tudom képzelni, hogy erre az aggodalmukra a Szentatya legyintett…

Az esetről az Il Foglio cikke nyomán
időközben a Magyar Kurír is beszámolt