2012. január 31.

A hetvenedvasárnapi matutínum eleje

GYERTYASZENTELŐ ÉS HETVENEDVASÁRNAP


Február 2-án, csütörtökön, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén este fél 8 órai kezdettel tartjuk a gyertyaszentelést, körmenetet és szentmisét a Belvárosi Főplébániatemplomban, sollemnis formában. Kérjük a híveket, hogy a megszentelendő gyertyákat hozzák magukkal, és a szertartás előtt adják át a ministránsoknak.

Szombaton, február 4-én este fél 9 órai kezdettel imádkozzuk a hetvenedvasárnapi matutínumot a Belvárosi Szent Mihály-templomban. Kérjük, hogy mindazok, akik megbízható rendszerességgel látogatják, vagy a jövőben szeretnék látogatni ezeket a virrasztó zsolozsmákat, de nem tagjai a káptalannak, jelentkezzenek elektronikus levélcímünkön. Erre a zsolozsmák gyorsabb és jobb előkészítése érdekében lenne szükség.

Nincsenek megjegyzések: