2012. május 14.

Az áldozócsütörtöki matutínum eleje

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKI SZERTARTÁSAINK

A húsvéti idő végéhez közeledve hirdetjük, hogy az Úr mennybemenetelének ünnepét a szokásos esztergomi virrasztó zsolozsmával 2012 május 16-án, szerdán 20 óra 30 perckor üljük meg a Váci utcai Szent Mihály-templomban. Az áldozócsütörtöki szentmisét másnap, május 17-én 18 óra 30 perckor ugyanott tartjuk.