2012. május 22.

 
ÚJMISE ÉS ELSŐ ÁLDOZÁS NEW YORKBAN — A RÉGI RÍTUS SZERINT

Vasárnap, 2012 május 20-án mutatta be első szentmiséjét a frissen szentelt Patric D’Arcy atya a New York-i Oltáriszentség-templomban (Blessed Sacrament Church). A szertartáson az újmisés pap első áldozásban részesítette unokahúgát (l. a fenti képet). A prédikációt az Opus Dei személyi prelatúra Egyesült Államok-beli helyettes titkára, Msgr. Javier García de Cardenas tartotta. A misén a főegyházmegye számos papja és papnövendéke jelent meg, az asszisztenciát is ők szolgáltatták. A szkóla a VIII. (De Angelis) gregorián misét, valamint Palestrina, Allegri és John Williams motettáit énekelte. A további információkhoz és bőséges képanyaghoz l. a Clunyi Szent Hugó Társaság (Society of St Hugh of Cluny) honlapján megjelent beszámolót.

No de miért olyan fontos erről külön megemlékezni, ráadásul itt, a világ másik felén? — Azért, kedves olvasónk, mert ezt az eseményt két körülménye teszi egészen kiemelkedő hírértékűvé: egyrészt hogy D’Arcy atya az egyetlen szeminarista, akit a 2012. évben a New York-i Főegyházmegye papjaként fölszenteltek; másrészt hogy említett első szentmiséjét a hagyományos római rítus ünnepélyes formájában (missa sollemnis primitialis) mutatta be.

Kissé sarkítva tehát azt is mondhatjuk, hogy az idén a New York-i Főegyházmegyében szentelt papok 100%-a régi rítusú újmisét mondott (pontosabban énekelt). Ez a mondat — afféle paradox létigazság gyanánt — egyszerre foglalja magában azt a tragikus helyzetet, amelyben az Egyház jelenleg leledzik (a szóban forgó főegyházmegyéhez ca. 2.500.000 katolikus hívő tartozik, területén 500 plébánia található), és egyben azt a választ is, amelyet erre a papi hivatást elfogadó fiatalok (s köztük az újmisén szolgálók és részt vevők) egyre nagyobb számban adnak.

Imádkozzunk a papi hivatásokért, itthon és az egész katolikus világon!


POST SCRIPTUM (2012.05.27):

A fentiekhez hasonló gondolatokat tett közzé egy nappal később Shawn Tribe, a New Liturgical Movement blog szerkesztője, külön kiemelve egy „XVI. Benedek-generáció” formálódását a fiatal papok között.