2012. május 6.

HÚSVÉTI KYRIE (LUX ET ORIGO) TRÓPUSOKKAL

A húsvéti időben a modern gregorián karkönyvek I. számú ordináriumát énekeljük, amely a hozzá tartozó Kyrie középkori betoldásairól, az ún. tropusokról a Lux et origo nevet viseli. A Lux et origo szavak — akárcsak a mise-ordináriumok egyéb latin megjelölései — csak a tropizált Kyrie kezdőszavaira utalnak, a trópusok azonban nemcsak itt, hanem a Gloria, a Sanctus és az Agnus Dei szövegében is előfordultak. Ezek a költői stílusban megírt betoldások a dallamot nem érintik, mivel pontosan annyi szótagból állnak, ahány hangra énekeljük az ismert ordinárium-szöveget. A Kyrie esetében kilenc „versszakról” beszélhetünk, amelyek egy-egy bevezetést képeznek a három Kyrie eleison — három Christe eleison — három Kyrie eleison sorozathoz: előbb mindig a trópus, utána pedig a megfelelő Kyrie-szakasz hangzik el.

A középkori Kyrie-trópusok eddig csak nehezen voltak hozzáférhetők, nemrég azonban egy igen használható gyűjteményük jelent meg a bajorországi St. Ottilien bencés főapátság kiadója, az EOS Verlag gondozásában (a Gloria-trópusokat tartalmazó kötet előkészületben van). Ebből idézzük most a Kyrie „Lux et origo” egyik (A-val jelölt) változatát, amely szövegével és hangzó formában a YouTube-ra is felkerült.