2012. május 24.

A pünkösdi matutínum eleje

PÜNKÖSDI SZERTARTÁSAINK

Urunk mennybemenetelének nyolcada után a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, mégpedig három egymást követő napon: 2012 május 26-án, szombaton 17 órakor vigília-szertartást és énekelt szentmisét, ezt követően pedig (19 óra  körül) ünnepi virrasztó zsolozsmát tartunk a Váci utcai Szent Mihály-templomban. Május 27-én, pünkösdvasárnap és május 28-án, pünkösdhétfőn a szokásos 12 órai időpontban lesz az énekelt szentmise a Belvárosi Nagyboldogasszony-templomban.