2009. június 3.

ANYAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

A rendszeres budapesti szentmisék megindulása óta a CLSMA legfőbb bevételi forrását a perselypénz jelentette. Ebből fedeztük a celebráns eleinte tetemes útiköltségét, valamint a méltó liturgia végzéséhez szükséges tárgyakat, öltözeteket is ebből vásároltuk. A hívek adományait magáncélokra soha nem használtuk, jóllehet a belvárosi szentmiséket személyes odaadásból bemutató celebráns mellett képzett énekesek, orgonista és asszisztensek szolgálnak, akik ilyen színvonalú munkáért rendes körülmények között fizetést kapnának. A hívek mindeddig bőkezűen támogatták a liturgia méltó végzését, amiért szeretnénk nyilvánosan is köszönetet mondani.

Nemrégiben azonban Osztie Zoltán plebános úr kénytelen lett előbb a különösen látogatott Haydn-misék, majd az összes "tridenti" mise adományait közvetlenül a templom fönntartásának céljaira fordítani. Kérése a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt indokoltnak látszott, és nem is kívántunk ellene tiltakozni, hiszen az ő vendégszeretete tette lehetővé, hogy Pest legtekintélyesebb plebániáján, ősi falak között, nyugodtan ünnepelhessük a hagyományos liturgiát. Kérjük tehát a híveket, hogy a főplebánia iránti köszönet és a hosszú távú együttműködés jegyében továbbra se vonják meg perselyadományaikat. Ugyanakkor a káptalan mint a szertartások személyes és szakmai hátterét elsősorban jelentő közösség anyagi támogatás nélkül maradt, leszámítva a tagok köteles hozzájárulását.

Ebben az állapotban kénytelenek vagyunk fölhívni minden jóakarónk figyelmét, hogy közvetlenül a liturgia céljaira szánt adományaikat a továbbiakban ne a perselybe dobják, hanem banki átutalással juttassák el számlaszámunkra. Az érvényes számlaszám rendszerint megtalálható itt, internetes oldalunk jobb oldalán, a bemutatkozó részek alatt. Az adományozás megkönnyítése érdekében a jövő héttől kezdve a perselyező mellett egy másik szolgálattevő előre megcímzett csekkeket fog osztogatni, eleinte egy, a helyzetet leíró kísérőlevéllel együtt. Számlánk címe a továbbiakban:

Csontos Gergely
AXA Kereskedelmi Bank Zrt.
17000019-12263493

Mivel a CLSMA egyelőre nem bejegyzett szervezet (hamarosan közhasznú egyesületként tervezzük megalapítani), lakossági folyószámláról van szó. A számla az újonnan megválasztott, pénztárnoki feladatokat is ellátó belkapcsolati kanonok nevén van, és természetesen nem azonos a magánszemélyként használt folyószámlájával. Közvetlen hozzáféréssel rajta kívül még a dékán rendelkezik. (A káptalan tárgyi vagyonát az őrkanonok kezeli.) A pénztárnok feladata, hogy naprakészen vezesse a könyvelést, kövesse a tartozásokat, a kétévenkénti Capitulum Generale előtt pedig részletes számadással tartozik. A könyvelés a káptalan tagjai és minden adakozó előtt nyilvános, ami azt jelenti, hogy a pénztárnok a tagok és az adományozók kifejezett kérésére néhány napon belül naprakész tájékoztatást kell, hogy adjon a kiadásokról és a bevételekről. A káptalan rendes tagjai a számlakivonatokba is betekinthetnek, a pártoló tagok és a többi adományozó esetében viszont a tájékoztatás nem sértheti meg az egyesekre vonatkozó, köteles pénzügyi titoktartást. A káptalan működési költségein túli, nagyobb beruházásokról igyekezni fogunk itt, a blogon beszámolni. Kiemelt jótevőinket a jövőben kiváltságos módon szeretnénk számontartani, értük közösségileg mondott imádsággal és szentmisék fölajánlásával.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Sohasem tételeztem fel olyat, hogy magáncélra használták volna fel az adományokat. A legjobb megoldás tényleg a csekk befizetés.Remélem megfelelő összeg fog befolyni a "kasszába". Isten áldását kérem munkátokra! (egy hivő)