2009. november 16.

ÉVFORDULÓK HETE II.
KÉPEK A KÁPTALAN TÖRTÉNETÉBŐL: 2006

Ezt a blogot úgy alakítottuk ki, hogy az ide tévedők vagy a rendszeres látogatók rögtön a legfrissebb bejegyzésekkel és a legújabb liturgikus alkalmak hirdetésével találkozzanak. A közösségünkről szóló alapvető információk (bemutatkozás, a káptalan története és tagjai, elérhetőségek) ezért a jobb oldalsávban, az éves liturgikus hirdetések után kaptak helyet. Lehet, hogy ezért kevesebben olvassák el őket, mintha jobban szem előtt lennének; mindenesetre a jelen keretek között ez az elrendezés a legmegfelelőbb (a végleges megoldást valószínűleg egy önálló honlap jelenti majd). Most mégis szeretnénk külön felhívni a figyelmet ezekre az információkra, hiszen a rendszeres miséink megindulására való — képi és hangzó — emlékezés szükségszerűen a káptalan történetét is érinti.

A Szent Mihály Laikus Káptalan hivatalos bemutatását eredetileg a miséket hirdető plakátok, ill. szórólapok hátoldalára készítettük el, amelyeket — főleg a Haydn-misék alkalmával — nagy számban osztottunk szét. Ezen egy sajnálatos tévedés folytán hibásan (a valódinál egy évvel korábbiként) szerepelt a közösség alakulásának időpontja, amelyet először itt a blogon, majd magában a szövegben is javítottunk. E javított szöveg rövidített formája olvasható az oldalsávban, maga a szórólap pedig a teljes leírással a Gloria.tv dokumentumtárából pdf formátumban letölthető (ugyanitt megtalálható az angol változat is, amelynek linkjét A Brief Introduction in English címmel a blog oldalsávjának tetején, a Szent Mihály-kép alatt is elhelyeztük).

Amint az ismertetésből kiderül, a káptalan eddigi történetét két nagyobb szakaszra lehet osztani: a formálódás idejére, amely az esztergomi zsolozsma időnkénti ünnepélyes végzésével a közösség intézményes kialakulásához vezetett (2004—2006), és a megszilárdulás idejére, amelyre a liturgikus funkciók kiteljesedése, vagyis a rendszeres szentmisék és az alkalmankénti egyéb szentségkiszolgáltatások megjelenése jellemző (2006—2009). Úgy tűnik, most van kezdődőben egy harmadik szakasz, amely a káptalan e megszilárdult tevékenységének más dimenziókban (térben, ismertségben, sőt talán elismertségben) való növekedésével jár együtt. Az első időszakról sajnos nem nagyon vannak képi emlékeink, ezért ebben az évfordulós sorozatban csak a másodikat tudjuk áttekinteni. A három év történéseit három külön bejegyzésben mutatjuk be.

* * *

2005 augusztusában a káptalan több tagja részt vett a kölni ifjúsági világtalálkozón, ahol megismerkedett a hagyományos római rítusú liturgiával és az iránta elkötelezett egyházi közösségekkel. Ennél is fontosabb volt azonban az a személyes kapcsolat, amely Kovács Ervin atyával és Alácsi Ervin János szubdiakónussal jött létre (ekkor még mindketten Rómában folytattak tanulmányokat). Egy évvel később ugyanis e két klerikus vezetésével kezdtük meg elsajátítani a missa sollemnis és a missa cantata szertartásrendjét egy közös nyári kurzus (hagyományos nevén ún. „latintábor”) során, amelyet 2006 július 24-e és 30-a között a Délvidéken, a szabadkai egyházmegyében fekvő Adorján községben tartottunk a helyi plébános, Szakály József atya vendégeiként. Ekkortól vannak többé-kevésbé rendszeres képeink a káptalani liturgiákról.

Ünnepélyes magánmise (2006 július 28.) — Kánon

Ünnepélyes magánmise (2006 július 29.) — Evangélium

Ünnepélyes magánmise (2006 július 29.) — Úrfelmutatás

Káptalani csoportkép szentmise után (2006 július 29.)

Később, amikor Kovács Ervin atya egy időre Budapesten tartózkodott, a Váci utcai Szent Mihály-templomban végzett magánmiséin a káptalan egy-egy tagja gyakorolhatta a ministrálást.

Olvasott magánmise (2006 szeptember 5.) — Evangélium

Végül elérkezett az alkalom az első nyilvános káptalani szentmise bemutatására, amelynek celebránsa a főpásztori engedély alapján P. Andrzej Komorowski FSSP, helye pedig a városligeti Jáki kápolna volt.

Ünnepélyes szentmise (2006 november 12.) — Úrfelmutatás

A misék mellett természetesen tovább folytatódtak a káptalani zsolozsmák, amelyek állandó helye immár véglegesen a Váci utcai Szent Mihály-templom lett.

Ádvent I. vasárnapjának matutínuma (2006 december 2.) — Responzórium

Pótkarácsonyi matutínum (2006 december 30.) — IX. olvasmány

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

OK! Terjeszteni fogjuk a plakátokat, különben nagyon jók a képek is, érdemes a "glóriára" feltenni. B.