2009. január 31.

KÉT RÖVID KÖZLEMÉNY

A hétfőn esedékes, gyertyaszentelői szertartások sollemnis formában (diákonussal és szubdiákonussal) lesznek megtartva.

A következő hónapokban a vasárnapi alkalmakon kívül nyilvános szentmisét tartunk hamvazószerdán (február 25., szerda, hamuszenteléssel és hamvazással), és Szent József ünnepén (március 19., csütörtök). A pontos helyszínről és időpontról egyelőre nem tudunk biztosat hirdetni.

2009. január 29.

KÉPEK EGY RÉGI RÍTUSÚ BÉRMÁLÁSRÓL

2008. december 21-én Varga Lajos váci segédpüspök úr a hagyományos római pontifikále szerint szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Király Gellértnek a váci ferences templomban. Az alábbi képek e szertartás néhány mozzanatát örökítik meg.

MEGHIÚSULT RÁDIÓFÖLVÉTEL

Az elmúlt hétfő este telefonon megkeresett egy úr a Magyar Katolikus Rádiótól azzal, hogy szeretnék fölvenni és közvetíteni a következő vasárnap esedékes szentmisénket, amely a Haydn-sorozatba illeszkedik. Kérte, hogy egyeztessünk időpontot, amikor bejárhatnánk a terepet és megbeszélhetnénk a fölvétel részleteit, hiszen a szokásostól eltérő térviszonyok és az elektromos erősítés hiánya miatt ez szükséges. Meg is egyeztünk abban, hogy a találkozóra pénteken délután kerül majd sor, és kértem, hogy az üggyel kapcsolatban előzőleg egyeztessenek a plebános úrral. Természetesen nem csupán egy zenekaros nagymiséről lett volna szó, hanem az első olyan alkalomról, amikor a magyar katolikus média egyik meghatározó szerve régi rítusú szertartást rögzít. Ennek jelentőségét valószínűleg mindazok átérzik, akiknek a liturgikus megújulás szívügye. – Ehhez képest ma délelőtt fölhívott a nevezett úr, aki sajnálattal volt kénytelen közölni, hogy a találkozót lemondja, mert a rádió úgy határozott, hogy a fölvételre mégsem kíván sort keríteni. A döntésről, illetve annak okáról és hátteréről csak annyit mondott, hogy a MKR vezetőségének e heti megbeszélésén született...

F.M.

2009. január 28.

CONFRATERNITY OF ST PETER

A CSP egyesülete azokat a személyeket tömöríti, akik imájukkal szeretnék támogatni az FSSP papjait és szeminaristáit. Mik a tagok kötelességei? 1) Naponta egy tized rózsafüzért mondani az FSSP papjaiért és szeminaristáiért, 2) a tized után elimádkozni a CSP jóváhagyott imáját, 3) évente szentmisét mondatni értük. Milyen lelki haszonra tesznek szert a tagok? Az FSSP papjai és szeminaristái arra kötelezik el magukat, hogy a tagokról - akik így az FSSP leghűségesebb jótevői közé soroltatnak - naponta megemlékeznek imáikban és az előbbiek havonta szentmisét celebrálnak értük. Hogyan lehet taggá válni? Ki kell tölteni a következő linken található űrlapot: http://www.fssp.org/objet/2007-03-07%20Documents%20Confraternite%20EN.pdf és elküldeni az alább felsorolt papok egyikének: angolul - P. James Fryar FSSP PO Box 196 Elmhurst PA 18416 USA Tel: +1 570 842 4000, németül - P. Stefan Reiner FSSP Chemin du Schoenberg 8CH-1700 Freiburg Switzerland Tel: +41 26 481 41 09 Fax: +41 26 488 00 38, franciául - Fr François Pozzetto FSSP La Bergerie 660, Chemin des Gardes F-74410 Saint-JoriozFrance Tél: +33 4 50 68 95 91. A tagok ezután meg fogják kapni a tagságukat igazoló okiratot, és tkp. ettől a pillanattól kezdve lép hatályba saját kötelezettségük. A tagságra mindenki alkalmas, aki betöltötte 14. életévét. A tagság csupán szellemi, ebből kifolyólag a tagok nem rendelkeznek semmiféle különös jogokkal vagy kötelességekkel a fentebb említetteken kívül. A kötelezettségek betartása minden egyes tagnak a lelkiismeretére tartozik. A tagság magától megújul minden év február 22-én (Szent Péter Székfoglalása).

M.A.

2009. január 26.

TOVÁBB FOLYTATÓDNAK A RÉGI RÍTUSÚ SZENTMISÉK VÁCOTT

Varga Lajos püspök úr immár szokásosan harmadszor is régi rítusú szentmisét mutat be február 22-én, vasárnap délután 5 órakor, a váci Karolina-kápolnában. A váci latin (hagyományos és reformált rítusú) szertartásokról ajánljuk a http://sites.google.com/site/missalatinavaciensis információs oldalt.

2009. január 24.

A SZENTSZÉK FÖLOLDOTTA AZ SSPX PÜSPÖKEINEK KIKÖZÖSÍTÉSÉT

A közelmúltban elterjedt híreknek megfelelően az Apostoli Szentszék a mai nappal föloldotta a X. Szent Pius Papi Testvérület 1988-ban fölszentelt, négy püspökére vonatkozó kiközösítést. A dokumentum eredeti szövege és angol fordítása megtalálható többek között itt: http://www.newliturgicalmovement.org/2009/01/excommunications-of-sspx-bishops-lifted.html

2009. január 19.

HETVENEDVASÁRNAPI MATUTÍNUM

2009. február 7-én, szombaton este fél 7 órai gyülekezéssel és 7 órai kezdettel hetvenedvasárnapi matutínumot tartunk az esztergomi rítus szerint Budapesten, a Belvárosi Szent Mihály-templomban. A szertartással ünnepélyesen megkezdjük a böjtelő időszakát és egyben a folyamatos bibliaolvasás éves ciklusát a zsolozsmában. Mindenkit szeretettel várunk, a füzetre való igényeket kérjük, hogy időben jelezzék.

2009. január 18.

FOLYTATÓDNAK A SZEGEDI SZENTMISÉK

Szegeden, az alsóvárosi ferences templomban legközelebb február 14-én, szombat délután 4 órai kezdettel lesz régi rítusú szentmise.

2009. január 15.

KÉPEK A VÍZKERESZTI SZENTMISÉRŐL ÉS VÍZSZENTELÉSRŐL


2009. január 14.

KÉPEK AZ ELSŐ HAYDN-MISÉRŐL (JANUÁR 11.)

2009. január 6.

ÜNNEPÉLYES MATUTÍNUMOK A 2009-ES POLGÁRI ÉVBEN

Mivel vízkereszt napjához kötődik hagyományosan az év mozgó ünnepeinek kihirdetése, ilyenkor a legalkalmasabb, hogy előre közzétegyük a 2009-es polgári év matutínumainak időpontját. Ezek az alkalmak jelentették a káptalan tevékenységének kezdetét és ma is közösségi imádságos életünk csomópontjait alkotják, amelyeken a rendes tagok részvétele kötelező. Hogy könnyebb legyen az egész éves program megtervezésekor számolni velük, kérem, hogy minden érintett legyen szíves följegyezni őket az agendájába.

január 5. hétfő, vízkereszt
február 7. szombat, hetvenedvasárnap
február 28. szombat, nagyböjt 1. vasárnapja
április 8. szerda, nagycsütörtök
április 18. szombat, (pót)húsvét
május 20. szerda, áldozócsütörtök
május 30. szombat, pünkösd
június 23. kedd, Keresztelő Szent János Születése
szeptember 28. hétfő, Szent Mihály Arkangyal
november 14. szombat, egyháznapja
november 28. szombat, ádvent 1. vasárnapja
december 29. kedd, (pót)karácsony

F.M.
FOLYTATÓDNAK A RÉGI RÍTUSÚ SZENTMISÉK VÁCOTT

Örömmel hirdetjük, hogy Varga Lajos püspök úr következő régi rítusú szentmiséje január 25-én, vasárnap délután 5 órakor lesz, szintén a váci Karolina-kápolnában.

2009. január 5.

HAGYOMÁNYOS RÓMAI RÍTUSÚ SZENTMISÉK SZEGEDEN

2009. január 17-én, szombaton délután 4 órakor Kovács Ervin Gellért atya a formálódóban lévő helyi közösség és a CLSMA néhány tagja segédletével énekes szentmisét mutat be a hagyományos római rítus szerint Szegeden, az alsóvárosi ferencesek Havas Boldogasszony-plebániatemplomában. A szegedi szentmisékre ettől kezdve várhatóan havonkénti rendszerességgel kerül majd sor.