2013. március 22.

Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét


Március 24-én, virágvasárnap a vasárnapi misék szokott déli 12 órás kezdésénél egy órával később, 13 órakor kezdődik az ágszentelés, a körmenet és az énekelt szentmise a passióval. Aki tud, az ágszentelésre hozzon magával barkát!
     A nagyhét időtartamára blogszünet következik, ezért emlékezetfrissítőül újra közölnénk külön a hét főszertartásainak kezdési időpontját és helyszínét. Újra emlékeztetnénk arra is, hogy a húsvétvasárnapi énekelt mise ugyancsak a vasárnap szokottnál egy órával később, 13 órakor kezdődik majd (és aznap éjjel van az óraátállítás is!).

VIRÁGVASÁRNAP (márc. 24., Budapest, belvárosi Nagyboldogasszony-templom)
13.00: Ágszentelés, körmenet és énekelt szentmise passióval

NAGYSZERDA (márc. 27., Gyömrő, Nepomuki Szent János-templom) 
21.00: Nagycsütörtöki lamentáció (~23.45-ig)

NAGYCSÜTÖRTÖK (márc. 28., Gyömrő)
17.00: Szentmise, az Oltáriszentség elrejtése, vesperás, lábmosás, oltárfosztás
21.00: Nagypénteki lamentáció (~23.45-ig)

NAGYPÉNTEK (márc. 29., Gyömrő)
17.00: Előszenteltek liturgiája (János-passió, kereszthódolat), vesperás, a szentsír megnyitása (innentől kezdve a nagyszombati vigíliáig szentsírőrzés)
21.00: Nagyszombati lamentáció (~23.45-ig) 

NAGYSZOMBAT (március 30., Gyömrő) 
19.00: Feltámadási szertartás (tűzszentelés, Exsultet, próféciák, keresztvízszentelés és keresztelés, allelujás szentmise), majd feltámadási körmenet (~21.45-ig) 

HÚSVÉTVASÁRNAP (március 31., Gyömrő)
06.00: Húsvéti matutínum, benne Visitatio sepulcri (húsvéti misztériumjáték) 
08.00: Húsvétvasárnapi szentmise

HÚSVÉTVASÁRNAP (március 31., Budapest)
13.00: Szentmise

HÚSVÉTHÉTFŐ (április 1., Budapest)
12.00 Szentmise

A gyömrői helyszín megközelítéséről részletes információk találhatók két évvel ezelőtti tájékoztatónkban.

A nagyhét napjain sürgős esetben információval a +36 20 828-0441-es mobilszámon szolgálunk, a programban megjelölt liturgikus események időpontjainak figyelembe vételével (ezek alatt a telefon nem lesz elérhető).

2013. március 18.

Meghosszabbodott a nagyheti jelentkezés

A nagyheti jelentkezés határidejét péntekig, március 22-ig meghosszabbítottuk, valamint hirdetjük, hogy érkezett felajánlás 1-1 fő szállásdíjának teljes térítésére, tehát ha valaki örülne az ilyen formán való támogatásnak, legyen szíves jelezni az alábbi e-mail címünkön, mert ez a lehetőség ugyancsak él péntekig.
     Aki még nem szerzett volna róla tudomást: március 27. és 31. között idén is, harmadjára, Gyömrőn tarthatjuk meg a teljes régi rítusú nagyhetet (részletek itt). 
     Kérdéseikkel, kéréseikkel bizalommal forduljanak hozzánk a szentmisék után, vagy elektronikus levélcímünkön (capitulumlaicorum[kukac]gmail.com).


Szent József ünnepe és újfent a nagyhétről


Március 19-én, kedden ünnepeljük Szent József, Mária tisztaságos jegyese, az egyetemes egyház védőszentjének ünnepét, a szokott módon, énekelt szentmisével (missa cantata), a Váci utcai Szent Mihály-templomban, 17 órai kezdéssel.
     Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (március 26.) idén egybeesik a nagyhéttel, ezért húsvét oktávája utánra áthelyezve, április 8-án fogjuk megtartani (a helyszínt és a kezdést külön hirdetjük majd, húsvét vasárnapja után).
     Újra hirdetjük egyúttal, hogy még nem zárult le a jelentkezés a régi rítusú nagyhétre, amit március 27. és 31. között idén is, harmadjára, Gyömrőn tarthatunk meg (részletek itt). 
     Gyömrő Budapestről könnyen, fél óra alatt megközelíthető, a szervezők pedig mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az odajutást minél zökkenőmentesebbé tegyék. Azt szeretnénk, hogy vélt vagy valós gyakorlati és anyagi nehézségek senkit ne riasszanak el azok közül, akik akár a teljes nagyhéten, akár csak egy-egy nap szertartásain részt vennének. Kérdéseikkel, kéréseikkel bizalommal forduljanak hozzánk a szentmisék után, vagy internetes levélcímünkön (capitulumlaicorum[kukac]gmail.com).
     Akinek a szállás–étkezés befizetése valami okból nehézségekbe ütközik a megjelölt határidőig, jelezze bátran a fenti e-mailcímen, találunk megoldást. Ugyancsak erre az e-mailcímre várjuk a jelzést, ha valaki mások részvételének támogatására szeretne adományt adni. Természetesen a jelzéseket bizalmasan kezeljük. (Máris van több felajánlásunk 1-1 fő szállásának teljes fedezésére). 
     A nagyhetet hirdető plakátot, aki alkalmas helyen ki tudja függeszteni, a Gloria.tv oldaláról letöltheti.

2013. március 13.

L'Osservatore Romano, 2013.03.13, 20.30 h

1. oldal:6. oldal:


Aki nem hiszi, járjon utána.

Habemus papam Franciscum!


V. Orémus pro pontífice nostro, Francísco.

R. Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicórum eius.

V. Fiat manus tua super virum déxteræ tuæ.

R. Et super fílium hóminis, quem confirmásti tibi.

Pater noster. Ave, María.

Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum Francíscum, quem pastórem Ecclésiæ tuæ præésse voluísti, propítius réspice: da ei, quǽsumus, verbo et exémplo, quibus præest, profícere; ut ad vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

2013. március 1.

Nagyheti és húsvéti szertartásaink, 2013


BUDAPEST—GYÖMRŐ
———
 MÁRCIUS 24. — ÁPRILIS 1.

Amint azt már korábban hirdettük, az előző évekhez hasonlóan idén is Gyömrőn ünnepelhetjük a nagyheti szent háromnapot, melynek szertartásait a Nepomuki Szent János-öregtemplomban tartjuk. A szállást és az étkezést a korábbiakhoz hasonlóan az egykori Teleki-kastélyban tudjuk biztosítani, a templomtól néhány percre, csöndes, parkos környezetben. Azoknak, akik szeretnék a szent háromnapot velünk együtt Gyömrőn eltölteni, a húsvéti ünnepek programját követően alább teljes körű tájékoztatás nyújtunk a szállás és étkezés feltételeiről és költségeiről.
     Szeretnénk nyomatékosan hangsúlyozni, hogy a szent háromnap (triduum sacrum) az egész egyházi év lényege és éltető középpontja. Szomorú tény, hogy ez katolikus hívek sokaságában mindmáig nem tudatosult, a liturgikus katekézis erőfeszítései ellenére. A szent háromnap szertartásait Magyarországon, sőt az egész térségben egyedül Gyömrőn végzik a hagyományos római liturgia szerint, sokak komoly és odaadó munkájának köszönhetően. Gyömrő Budapestről könnyen, fél óra alatt megközelíthető, a szervezők pedig mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az odajutást minél zökkenőmentesebbé tegyék. A szállás és az étkezés lehetőségén kívül tudnak segíteni például a vasútállomás és a templom közötti közlekedésben is. Azt szeretnénk, hogy a vélt gyakorlati nehézségek senkit ne riasszanak el azok közül, akik máskülönben ragaszkodnak a hagyományos liturgiához, és akár a teljes nagyhéten, akár csak egy-egy nap szertartásain részt vennének. Kérdéseikkel, kéréseikkel bizalommal forduljanak hozzánk a szentmisék után, vagy internetes levélcímünkön (capitulumlaicorum[kukac]gmail.com)
     Két évvel ezelőtti közleményünkből részletesen tájékozódhatnak a szertartások helyszínéről, a szálláshelyről, ezek megközelíthetőségéről és a napirend alapszerkezetéről. Javasoljuk ezek áttekintését. Az eddigi gyömrői nagyheti szertartásokról bőséges, gazdagon illusztrált beszámolót tettünk korábban közzé több részletben. Mivel idén is kisebb eltéréssel nagyjából ugyanígy fog zajlani minden, a program kiegészítéseként belinkeljük az egyes napokról szóló 2011-es beszámolókat, hogy aki szeretné, ezek alapján is tájékozódhasson. 
     Alább olvasható a teljes idei nagyhét és a húsvéti ünnepek programja a megfelelő időpontokkal és helyszínekkel, valamint az idei tudnivalókkal. 
     Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a budapesti húsvét vasárnapi szentmise a rendes vasár- és ünnepnapi 12 órás időpontnál egy órával később, 13 órakor kezdődik, ellenben húsvét másnapján, hétfőn már a szokásos időpontban, 12 órakor kezdjük a misét.
     Ugyancsak emlékeztetnénk mindenkit, hogy március 31., húsvét vasárnapja egyben az óraátállítás, a nyári időszámítás kezdetének napja, hajnali 2-kor az órákat 3-ra állítjuk át.


NAGYHETI MENETREND, 2013

(Az egyes szertartásoknál Gyömrőn a „T” a templomot jelöli,
a „H” pedig azt, hogy háznál, azaz a Teleki-kastélyban tartjuk)

VIRÁGVASÁRNAP (márc. 24., Budapest)
 • 13.00: Ágszentelés, körmenet és énekelt szentmise passióval
NAGYSZERDA (márc. 27., Gyömrő) 
 • 17.00: Megérkezés a szállásra, a templom berendezése, próbák 
 • 21.00: Nagycsütörtöki lamentáció (T; ~23.45-ig)
NAGYCSÜTÖRTÖK (márc. 28., Gyömrő)
 • 07.00: Príma (H)
 • 07.30: Gyakorlati megbeszélés, étkezés, tisztálkodás stb.
 • 09.00: Tercia és közös bűnbánati liturgia (T; utána küldöttség indul Vácra, a krizmaszentelésre, aki szeretne, csatlakozhat) 
 • 10.00: Próbák, liturgikus fölkészülés
 • 12.00: Szexta (H)
 • 12.30: Ebéd, rekreáció, pihenés
 • 15.00: Nóna (H)
 • 15.30: Liturgikus fölkészülés
 • 17.00: Szentmise, az Oltáriszentség elrejtése, vesperás, lábmosás, oltárfosztás (T)
 • 19.00: Gyakorlati tennivalók, étkezés, tisztálkodás stb.
 • 20.00: Kompletórium, búcsúbeszéd-olvasás (H)
 • 21.00: Nagypénteki lamentáció (T; ~23.45-ig)
NAGYPÉNTEK (márc. 29., Gyömrő)  
 • 07.00: Príma (H)
 • 07.30: Gyakorlati megbeszélés, tisztálkodás stb.
 • 09.00: Tercia (H)
 • 09.30: Próbák, liturgikus fölkészülés
 • 12.00: Szexta (H)
 • 12.30: Ebéd, rekreáció, pihenés
 • 15.00: Nóna és keresztúti ájtatosság (T)
 • 16.00: Liturgikus fölkészülés
 • 17.00: Előszenteltek liturgiája (János-passió, kereszthódolat), vesperás, a szentsír megnyitása (T; innentől kezdve a nagyszombati vigíliáig szentsírőrzés)
 • 20.00: Gyakorlati tennivalók, tisztálkodás stb.
 • 20.30: Kompletórium (H)
 • 21.00: Nagyszombati lamentáció (T; ~23.45-ig)
NAGYSZOMBAT (március 30., Gyömrő)
 • 07.00: Príma (H)
 • 07.30: Gyakorlati megbeszélés, étkezés, tisztálkodás stb.
 • 09.00: Tercia (H)
 • 09.30: Próbák, liturgikus fölkészülés
 • 12.00: Szexta (H)
 • 12.30: Ebéd, rekreáció, pihenés
 • 15.00: Nóna (H)
 • 16.00: Liturgikus fölkészülés
 • 19.00: Feltámadási szertartás (tűzszentelés, Exsultet, próféciák, keresztvízszentelés és keresztelés, allelujás szentmise), majd feltámadási körmenet (T; ~21.45-ig) 
 • 22:30: Kompletórium (H)
HÚSVÉTVASÁRNAP (március 31., Gyömrő)
 • 06.00: Húsvéti matutínum, benne Visitatio sepulcri (húsvéti misztériumjáték; T) 
 • 08.00: Húsvétvasárnapi szentmise (T)
  utána takarítás, a templom és a szállás rendbetétele
 • ~10.30: Húsvéti sonkás villásreggeli, majd búcsúvétel és hazaindulás
HÚSVÉTVASÁRNAP (március 31., Budapest)
 • 13.00: Szentmise
HÚSVÉTHÉTFŐ (április 1., Budapest)
 • 12.00: Szentmise
———

Szállás
A kastély épületében a szállás költsége éjszakánként és fejenként 1 500 Ft. Természetesen lehetőség van arra is, és erre buzdítani is szeretnénk, hogy aki csak rövid időre tud lejönni, csupán egyik vagy másik éjszakára kérjen szállást. Különösen indokolt lehet ez a nagyszombatról húsvétvasárnapra virradó éjszaka.

Étkezés
Ami az étkezést illeti, csütörtökön, pénteken és szombaton a böjti időszaknak megfelelő, hústalan étkezéseket tervezünk rendelni (nagycsütörtöktől nagyszombatig: reggeli, meleg ebéd (két fogás), vacsora. Ebéd: egy adag ára 850 Ft. A reggeli és vacsora 350-350 Ft-ba kerül, mindkettő magában foglal két zsömlét, egy kis vajat, illetve naponta változóan adag tojást vagy sajtot/kefirt/joghurtot/körözöttet stb., egy böjtös reggelinek-vacsorának megfelelő mértékben.
     Az első közös étkezés tehát a nagycsütörtök reggeli, a nagyszerdán érkezők az aznapi étkezésüket legyenek szívesek otthonról megoldani. Utolsó közös rendelt étkezésünk a nagyszombati vacsora. Másnap, vasárnap az immár hagyományosnak tekinthető módon ünnepélyes húsvéti vendégséget szeretnénk rendezni a szálláson a hazaindulás előtt sonkával-tojással és borral, ehhez ki-ki hozzájárulhat, amivel tud.
     Mindazok, akik egyéni módon kívánják megoldani étkezésüket, illetve eltérő igényeik vannak, a közelben található boltban tudnak vásárolni maguknak. Hűtési lehetőség van bőven, több étkezésre is be lehet vásárolni. Ezt az utóbbi esetben mindenkinek magának kell megoldania, mivel közös ételbeszerzést nem tervezünk.

Teljes költség 
Az 1 főre eső teljes költség a nagyhéten szállással és az összes étkezéssel együtt 10 650 Ft. 

Befizetés és jelentkezés
Mivel a szállás- és étkezésigényeket pontosan le kell adnunk legkésőbb egy héttel a beköltözés előtt, kérjük, legkésőbb feketevasárnapig (március 17.) adják le a jelentkezésüket. A megfelelő költségeket a számlaszámunkra (Csontos Gergely [CLSMA], AXA Kereskedelmi Bank Zrt. 17000019-12263493) való átutalással fedezhetik (a „Közlemény” rovatban a „Nagyhét” szó feltüntetésével), illetve befizethetik a belvárosi szentmisék után a sekrestyében. A szállásfoglalás és az ételrendelés miatt a befizetéseket is kérjük legkésőbb feketevasárnapig elintézni.
     FONTOS! Akinek a teljes összeg befizetése valami okból nehézségekbe ütközik a megjelölt határidőig, jelezze bátran a capitulumlaicorum[kukac]gmail.com e-mailcímen, találunk megoldást. Senki ilyen okból el ne maradjon a nagyhétről! Ugyancsak erre az e-mailcímre várjuk a jelzést, ha valaki mások részvételének támogatására szeretne adományt adni. 
     A jelentkezéseket az alábbi email-címek valamelyikére várjuk a szállás konkrét napjainak és az étkezések számának pontos feltüntetésével: 


További információ 
Kérjük, amennyiben a fentieken túl egyéb információra lenne szükségük, a fenti e-mailcímre írjanak. A nagyhét napjain pedig, fontos esetben, a +36 20 828-0441-es mobilszámon érdeklődhetnek, a programban megjelölt liturgikus események időpontjainak figyelembe vételével (ezek alatt a telefon nem lesz elérhető).