2013. december 19.

A karácsonyi idő hirdetnivalói


A karácsonyi idő (tempus nativitatis) ünnepi liturgikus alkalmait idén a következők szerint tartjuk meg:
 • 2013. december 24-én, kedden 22 órakorkarácsonyi ünnepélyes mise (missa prima in gallicantu) — figyelem!a szokásostól eltérően nem  a gellérthegyi pálos sziklatemplomban, hanem a Váci utcai Szent Mihály-templomban (Angolkisasszonyok);
 • 2013. december 25-én, szerdán 12 órakorénekelt karácsonyi nappali mise (missa tertia in die) a Március 15. téri Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban;
 • 2013. december 26-án, csütörtökön 12 órakorénekelt mise Szent István diákonus protomártír ünnepéről a belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban; 
 • 2013. december 28-án, szombaton — figyelem: a meghirdetetthez képest változott a kezdési időpont! — 14 órakorpótkarácsonyi matutínum a Keleti Károly utcai Krisztus Király-templomban (a matutínum anyagát lásd itt);
 • 2013. december 29-én, vasárnap 12 órakorénekelt mise a karácsony nyolcadába eső vasárnapról a belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban (ekkor végezzük el a János-napi borszentelés szertartását is);
 • 2014. január 1-jén, szerdán 12 órakorénekelt mise karácsony nyolcadáról a belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban.

2013. december 13.

Liturgiatörténeti Kutatócsoport és egyedülálló forrásgyűjtemény az ELTE-n


 Pázmány-féle Rituale Strigoniense (1625) címlapja
Tekintettel a személyi összefonódásokra és az esztergomi rítus (usus Strigoniensis) tudományos igényű kutatása, feltárása terén közös célokra, ezennel a Szent Mihály Laikus Káptalan rendelkezésére álló nyilvános felületeken is szeretnénk bemutatni az ELTE-n hivatalosan 2013. október 1-jével megindult Liturgiatörténeti Kutatócsoport főbb célkitűzéseit, kutatási terveit, eddigi eredményeit és működését, dióhéjban.
     Az OTKA K. 109058 számú kutatási projekt keretében alapított, az ELTE BTK Vallástudományi Központ (mb. vezetője: dr. Déri Balázs prof.) kötelékébe tartozó kutatócsoport célja, hogy tartós és biztonságos intézményi hátteret biztosítson azoknak a kutatóknak, akik egy nemzetközileg kiemelkedő jelentőségű magyar iskola szemléletével, módszerével dolgoznak a középkori és kora újkori liturgikus források kiadásán, elemzésén és értelmezésén. Az infrastruktúra két pillére az érintett kutatók hosszú távú, főállású vagy részleges foglalkoztatása, másik pillére a munkájukhoz szükséges digitális és könyvformátumú forrásbázis, azaz egy magas színvonalú szakkönyvtár fölépítése. A munka középpontjában a magyar liturgikus örökség áll, de ez állandó dialógusban van a teljes európai anyaggal.
     A kutatócsoport tevékenységétől hármas eredményt várunk:
 • (1) liturgikus források kritikai kiadásai (lásd az eddig eredményeket a Publikációk oldalon); 
 • (2) liturgikus források gyakorlati kiadásai, ezáltal a nem dologi kulturális örökség ápolása; 
 • (3) liturgikus úzusok és szertartástípusok történeti-összehasonlító elemzése. 
     ​A teljes kutatási terv itt olvasható.

Munkatársak
A kutatócsoport vezetője Földváry Miklós, titkára Varga Benjámin, munkatársai Kurczné Szaszovszky Ágnes, dr. Mezei Jánosné Csonka Szabina Babett, Paulik Péter (OSZK) és Szoliva Gábriel OFM. A felsoroltakon kívül sokan mások, külső munkatársak és a kutatócsoporthoz szorosabban-lazában kötődő alkalmi munkatársak segítik a projektet (ABC-rendben): Ft. Alácsi Ervin János, Farkas Domonkos, Fehér Judit Zsófia OCD, Ft. Józsa Attila, Jusztin Péter, Kovács Andrea, Mátray Lelle Mária OP, Nényei Sára, Orbán Csaba Frigyes OPraem, Rihmer Zoltán, Rudolf Krisztina.

Forrásgyűjtemény
A forrásgyűjtemény- és könyvtárépítés célja, hogy a középkori liturgia elsődleges forrásai minél nagyobb mennyiségben rendelkezésünkre álljanak. Ez a munka a következőket takarja: 
 • a) az interneten elérhető, egyre növekvő forrásállomány követése, ismerete, ahol lehetséges, rendszerezett letöltése, ahol nem, ott linkgyűjtemények összeállítása, 
 • b) a szövegkiadásban elérhető elsődleges források és másodlagos irodalom követése, megrendelése, beszerzése, antikvár anyagokat is beleértve, 
 • c) a szükséges kéziratok és nyomtatványok lelőhelyeinek föltérképezése és belőlük lehetőleg digitális másolatok rendelése, rendszerezése és földolgozása, szükség esetén helyszíni forrásfeltáró munka. 
     E tevékenység költségvonzata igen szélsőséges: egyes források szabadon letölthetők, míg másokból egy-egy másolat 50–100 ezer forintba kerül. Kifejezett célunk, hogy a liturgikus könyvanyag világviszonylatban is legteljesebb gyűjteményét hozzuk létre. 
     A digitális és egyéb formátumú forrásgyűjtemény az ELTE Ókortudományi Intézetének Harmatta János Könyvtárához tartozik, és a Liturgiatörténeti Kutatócsoport munkatársai gondozzák. Célunk, hogy a gyűjteményben őrzött digitális másolatokhoz minél több érdeklődő minél könnyebben hozzáférjen.

     A kutatócsoport munkájának közérdekű eredményeiről a továbbiakban is igyekszünk beszámolni majd, a fontosabb mérföldköveknél.