2013. október 27.

Mindenszentek és halottak napja

Les Très Riches Heures du duc de Berry, f199v

     2013. november 1-jén, pénteken, mindenszentek ünnepén (festum omnium sanctorum), mely az idei évtől parancsolt ünnep a magyar egyház számára, szentmisénket a vasárnapi rend szerint, 12 órai kezdettel tartjuk a belvárosi főplébánia-templomban.
     Másnap, november 2-án, szombaton az összes megholt hívőre való emlékezés (commemoratio omnium fidelium defunctorum) napján szintén déli 12 órai kezdettel, de a Váci utcai Szent Mihály-templomban lesz a régi rítusú gyászmise, amelyet a jelképes sírnál való feloldozás (absolutio) követ.
     Hirdetjük továbbá, hogy Kovács Ervin Gellért premontrei atya, a Szent Mihály Laikus Káptalan prépostja 2013. november 6-án, 17 óra 15 perces kezdettel hagyományos római rítusú szentmisét (missa lecta) mutat be a pesti ferencesek közösségi termében, a soron következő ismeretterjesztő előadását megelőzően. Utána következik ugyanott, 18 órai kezdettel a novemberi előadása, melynek témája: „Az ember túlvilági sorsa; imádság az elhunyt hívekért”. A helyszín a Szent Ferenc terem (Budapest V., Ferenciek tere, a templomtól jobbra lévő rendházban, kapu az utcáról; megközelíthető a templom főbejáratától jobbra eső folyosóról). A szentmisén és az előadáson minden kedves érdeklődőt szeretettel látunk!
 

2013. október 20.

Peregrinatio Fidei 2013 (fényképes krónika)

2013. október 12-én, szombaton őszi zarándoklatunk (Peregrinatio Fidei) alkalmából Márianosztrán jártunk. Beszámolóképpen következzen most néhány kép a zarándoklatról, valamint a Magyarok Nagyasszonya-bazlikában dr. Varga Lajos püspök úr által celebrált főpapi miséről, időrendi sorrendben.

1. A Szobról induló zarándokokat megáldja a menettel vonuló Józsa Attila atya (Galánta)
2. A már némiképp lankadó, de nem csüggedő zarándokok útban a kegyhely felé
3. A gyönyörű Márianosztra immár a láthatáron
4. A csapatot fogadja Vizi G. András pálos perjel atya, nosztrai plébános
5. A celebráns beöltöztetése, közben a hívek a tercia imaórát éneklik
6. A püspök úr homíliájában Máriának az egyházban elfoglalt helyéről beszél 
7. Oltárfüstölés a felajánlás kezdetén

8.Kánon
9. A főpapi mise celebránsa és asszisztenciája
10. Búcsúvétel a kegyhelytől (jobbra a Nagyboldogasszony-bazilika)
 

2013. október 7.

Máriás zarándokfüzet (Peregrinatio Fidei 2013)


Elkészült a 2013-as Peregrinatio Fidei zarándoklat számára a 100 oldalas máriás zarándokfüzet (olvasható és letölthető a Gloria.tv linkbe foglalt oldaláról), melynek tartalma (az alcímet idézve): „Ájtatosságok, népénekek és az Anyaszentegyház szertartásai a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére végzett zarándoklathoz”.
     Természetesen egyes részei külön is használhatók, tartalmazza a zarándoklat előkészületeit, az indulás előtti áldást, a zarándokzsoltárokat, gyalogos vonulást a kegyhelyhez, a máriás votívmise anyagát (Salve sancta parens-mise) pontifikális formában, népvecsernyét, litániát, Te Deumot, hazatérés utáni áldást.

2013. október 2.

Peregrinatio Fidei jelentkezési határidő

Peregrinatio.hu

2013. október 5-én, szombaton lezárul a jelentkezés az idei Peregrinatio Fidei zarándoklatra, a Budapestről induló busz és a helyszínen igényelhető ebéd tekintetében.