2012. június 28.

 
AZ APOSTOLFEJEDELMEK ÜNNEPE

Ma van Szent Péter és Pál ünnepének vigíliája, holnap pedig a két apostolfejedelmet ünnepeljük — szokás szerint énekelt szentmisével, amely 19 óra 30 perckor kezdődik a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban.

Egyúttal kérünk mindenkit, aki szívén viseli Krisztus Egyházának sorsát és a Szentatya apostoli munkásságát, hogy imádkozzék — különösen most, ezekben a sorsfordító napokban, amikor Szent Péter utódát a római Nero méltó utódai szinte naponta feszítik keresztre — azért, hogy Szentatyánk ne inogjon meg eltökéltségében és szilárdan folytassa a megszentelődés és a kiengesztelődés munkáját, amelyet eddig is végzett Isten nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.

2012. június 20.

 
BÉRMÁLÁS, SZENTMISE ÉS ZSOLOZSMA VÁCOTT

Az immár szokásos régi rítusú bérmálásra idén 2012 június 23-án, szombaton kerül sor az elmúlt négy évben kialakult rendnek megfelelően: a helyszín a váci Karolina-kápolna, a celebráns Varga Lajos váci segédpüspök úr, a szertartás kezdő időpontja pedig 16 óra. Mivel a jelen liturgikus évben erre a napra esik Keresztelő Szent János születésének vigíliája, a bérmálást követő ünnepélyes szentmise is erről lesz, továbbá itt, a Karolina-kápolnában tartjuk meg szokásos szentiváni virrasztó zsolozsmánkat, várhatóan 19 óra 30 perces kezdéssel.

A Budapestről érkező szolgálattevők (asszisztencia és szkóla) a Vác—Szob felé tartó zónázó vonattal indulnak 13 óra 7 perckor a Nyugati pályaudvarról. A bérmálkozókon és családjukon kívül mindenki mást is szeretettel látunk a szertartásokon. A Karolina-kápolna Vácott a székesegyház szomszédságában, a Gasparik utcában található, a vasútállomástól gyalog negyedórányi távolságra. 

A bérmálás rítusának magyar fordítását, amely bevezetéssel és jegyzetekkel ebben a 2010-es bejegyzésben olvasható, ezúttal is ajánljuk mindenki figyelmébe, s kérjük, hogy imádkozzanak a bérmálkozókért és a káptalan egész közösségéért.

2012. június 4.


ÚRNAPI SZERTARTÁSAINK

2012 június 7-én, csütörtökön lesz Krisztus Legszentebb Testének ünnepe (festum SS.mi Corporis Christi), amelyről hagyományos rítusú ünnepélyes szentmisét és körmenetet tartunk 19 óra 30 perces kezdéssel a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban.

Ezt az ünnepet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia — a liturgikus reform adta lehetőséggel élve — évtizedekkel ezelőtt a következő vasárnapra helyezte át, így a római rítus rendes formájában Magyarországon június 10-én kerül rá sor. Ebből az alkalomból a belvárosi főplébániához tartozó hívek közös körmeneten vesznek részt, amely 9 óra 30 perckor indul a főplébániatemplomból, és a ferencesek Alcantarai Szent Péter-temploma, az egyetemi templom és a Váci utcai Szent Mihály-templom mint állomások érintésével ugyanide tér vissza, ahol 11 órakor lesz az ünnepi szentmise. Osztie Zoltán plébános úr szeretettel hívja és várja a kedves híveket, akik az említett templomokban a római rítus egyik vagy másik formáját ünneplik, hogy a körmenethez csatlakozva közösen vallják meg katolikus hitüket az Oltáriszentségben.

E plébániai liturgiák miatt az Úrnapja nyolcadába eső vasárnap régi rítusú szentmiséje kivételesen 13 órakor kezdődik ugyanott, a belvárosi főplébániatemplomban.

2012. június 1.


A MISEBOR EGYKOR ÉS MA

Izgalmas kérdéseknek indult a nyomába Szilvay Gergely, a Magyar Kurír munkatársa, amikor a napokban a misebor egyházi és kulturális vonatkozásainak összefoglalására vállalkozott. Felfedező útja során Kajtár Edvárd atyához fordult útmutatásért, aki nemcsak a liturgiatudomány avatott művelője, hanem családi és személyes kapcsolatai révén a hazai borkultúrához is erősen kötődik. A riportcikket melegen — avagy más, a tárgyhoz és az alkalomhoz illő fogyasztási hőfokon — ajánljuk olvasóink figyelmébe: az első részt itt, a másodikat pedig itt olvashatják.