2012. október 31.

Mindenszentek és halottak napja


Mivel mindenszentek ünnepe munkaszüneti nap, szentmisénket 2012. november 1-jén, csütörtökön a vasárnapi rend szerint, 12 órai kezdettel tartjuk a belvárosi főplébánia-templomban. Másnap, november 2-án, pénteken az összes megholt hívőre való emlékezés napján szintén déli 12 órai kezdettel, ugyancsak a belvárosi főplébánia-templomban lesz a régi rítusú gyászmise, amelyet a jelképes sírnál való feloldozás (absolutio) követ.

2012. október 21.

Couperin-mise Krisztus Király ünnepén

François Couperin: Messe pour les paroisses

2012. október 28-án, Krisztus Király ünnepén a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban (Március 15. tér) a szokott időben, 12 órakor szentmisét tartunk sollemnis formában, melynek zenei szolgálatát a Gödöllői Premontrei Schola nőikara látja el. Vezényel: Németh Zsuzsanna, François Couperin orgonamiséjét (Messe pour les paroisses) előadja: Dankó Borbála, Farkas Domonkos és Németh Zsuzsa. Az ordinárium (Cunctipotens) tételei a hagyományos alternatim módon, az orgona és a kórus, illetve a nép énekével felváltva szólalnak majd meg.

François Couperin „a nagy” (Párizs, 1668. november 10. – Párizs, 1733. szeptember 11.) francia barokk zeneszerző. XIV. Lajos, a „napkirály” orgonistája, csembalistája és a királyi gyermekek tanára lett, később állását XV. Lajos is megerősítette 1715-ben, sőt több előkelő tanítvány zeneoktatását is rábízták. Széleskörűen ismert és elismert zeneszerző, maga Bach is elismeréssel tanulmányozta műveit. Legnagyobb szabású művei közé tartozik a két orgonamise, melyek közül a Plébániai mise (teljes címén: Messe à l’usage ordinaire des paroisses pour les fêtes solennelles) kerül most előadásra.

A kompozíció a kor általános szokása szerint a szentmise ordináriumtételeit alternatim módon, a kórus és az orgona váltakozásával szólaltatja meg. A mise cantusfirmusát a Cunctipotens gregorián miséből veszi, mely talán a leggyakrabban feldolgozott gregorián ordinárium a zeneirodalomban. A mise az ordináriumon kívül egy szöveg nélküli offertóriumtételt is tartalmaz, mely talán a francia barokk orgonazene legmonumentálisabb alkotása.

Frissítés: sajnos a Couperin-misét technikai okokból bizonytalan időre kell halasztanunk. A szokott időben tehát a szokott helyen lesz a szentmise, a szokásos latin gregorián, magyar gregorián és népénekes zenei anyaggal. A zenei szolgálatot a káptalani szkóla látja el.

2012. október 18.

Liturgikus szimpózium október 25-én


A Magyar Kurír már korábban hirdette a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet (MALEZI) ünnepi szimpóziumát, amelyre Liturgia — Porta fidei („A liturgia — a hit kapuja”) címmel 2012 október 25-én kerül sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán (Budapest, Veres Pálné utca 24), a 4. emeleti nagyelőadóban. Most a kiküldött meghívók alapján közzétesszük a rendezvény programját, amely a plakátról eddig ilyen részletesen nem volt megismerhető.


SZIMPÓZIUM
Moderátor: Dr. Pákozdi István (SHF)

9.30: Bosák Nándor püspök (MKPK Liturgikus Bizottság elnöke)
Megnyitó

10.00: Dr. Kuminetz Géza (PPKE HTK)
A hit ünnepeinek létesítése az egyházi évben, különös tekintettel Krisztus Király ünnepére

10.40: Dr. Kajtár Edvárd (MALEZI / PPKE HTK)
Misekatekézis a középkorban
Reflektál: Dr. Fehérváry Jákó OSB (SHF)

11.20: Kávészünet

11.30: Kovács Ervin Gellért OPraem (Gödöllő)
A hit ünneplése a premontrei zsolozsmában
Reflektál: Kercza Asztrik OFM (Budapest)

12.10: Dr. Földváry Miklós István (ELTE BTK / LFZE EZT)
A liturgikus szöveg mint bensővé tett hittartalom
Reflektál: Dr. Perendy László SchP (PPKE HTK)

12.50: Dr. Káposztássy Béla
A szimpózium lezárása


A MALEZI ÜNNEPI EMLÉKÜLÉSE

14.00: Dr. Verbényi István visszaemlékezése
„Servitium humile Liturgiae Sacrae” — avagy OLT és MALEZI három évtizedes intézményi tevékenység

14.30: Tardy László és Varga László visszaemlékezése
„Kell egy csapat” — Egy központi egyházzenei intézet iránti igény megszületése

15.00: Varga Valéria visszaemlékezése
„A láthatatlan ember”, avagy az Egyház liturgiája szolgálatának „háttér-országa”

16.00: Az ünnepi emlékülés lezárása:
Énekes napközi imaóra
Vezeti: Bosák Nándor püspök

2012. október 9.

Szerzetesi fogadalom Magyarszéken


Az előző hétfőn, október 1-jén tette le első szerzetesi fogadalmát a magyarszéki Kármelben a Megtestesülésről nevezett Fehér Judit Zsófia OCD nővér, káptalanunk alapító tagja és egykori kántrixa. A fönti képen, amelyet a kolostor boltjának képeslapjai között véletlenül találtunk, éppen ő látható zsolozsmázás közben a novíciák fehér főkötőjében, kezében a kármelita vesperáléval. Ajánljuk őt az olvasók imáiba, és köszönjük mindazok imádságát és életáldozatát, akik feltűnés nélkül, de annál hatékonyabban segítik közösségünk, a hagyományos liturgia, és általa az egész Egyház előremenetelét.