2008. május 29.

MEGVÁLTOZOTT A CLSMA BANKSZÁMLASZÁMA

Ezúton hirdetjük, hogy a káptalan pénzbeli javainak önálló bankszámlát nyitottunk. Ezért az eddigiekkel szemben mostantól nem a dékán bankszámlaszámára, hanem az alábbi címre kérjük, hogy utalják át nagylelkű adományaikat, illetve a rendes tagok a köteles hozzájárulást:

Nényei Sára
Raiffeisen Bank Zrt.
12010776-01036490-00100008

Mivel a CLSMA egyelőre nem bejegyzett szervezet, lakossági folyószámláról van szó. A számla a pénztárnoki feladatokat is ellátó belkapcsolati kanonissza nevén van, és természetesen nem azonos a magánszemélyként használt folyószámlájával. Közvetlen hozzáféréssel rajta kívül még a dékán rendelkezik. (A káptalan tárgyi vagyonát az őrkanonok kezeli.) A számlára időről-időre befizetjük a hívek perselyadományait is. A pénztárnok feladata, hogy naprakészen vezesse a könyvelést, kövesse a tartozásokat, a kétévenkénti Capitulum Generale előtt pedig részletes számadással tartozik. A könyvelés a káptalan tagjai és minden adakozó előtt nyilvános, ami azt jelenti, hogy a pénztárnok a tagok és az adományozók kifejezett kérésére néhány napon belül naprakész tájékoztatást kell, hogy adjon a kiadásokról és a bevételekről. A káptalan rendes tagjai a számlakivonatokba is betekinthetnek, a pártoló tagok és a többi adományozó esetében viszont a tájékoztatás nem sértheti meg az egyesekre vonatkozó, köteles pénzügyi titoktartást. A káptalan működési költségein túli, nagyobb beruházásokról igyekezni fogunk itt, a blogon beszámolni.

2008. május 17.

ÚRNAPI SZENTMISE

Úrnapja ünnepe eredetileg az Oltáriszentség alapítása iránti tiszteletből csütörtökre esik, csupán helyenként lett áthelyezve különféle okokból a következő vasárnapra (így Magyaroszágon is). Az ünnep időzítésének szimbolikus jelentőségét figyelembe véve ezért a most következő csütörtökön, 2008. május 22-én is lesz régi római rítusú énekelt szentmise a Belvárosi Főplebániatemplomban, de munkanap lévén ezúttal nem a szokásos időpontban, hanem egy órával később, azaz fél 5 órai kezdettel. Későbbi kezdésre sajnos nem volt lehetőség, az úrnapi körmenetről a rendelkezésre álló kevés idő miatt így is kénytelenek vagyunk lemondani. Kérjük, hogy mindenki, aki a munkanap ellenére megteheti, tisztelje meg jelenlétével az év egyik legnagyobb ünnepét.

2008. május 11.

PÜNKÖSDHÉTFŐI SZENTMISE

A korábbi hirdetésekben elmulasztottuk jelezni, hogy holnap, azaz 2008. május 12-én, pünkösdhétfőn is lesz régi rítusú énekelt szentmise a Belvárosi Főplebániatemplomban a szokásos délután fél négy órai időpontban. Ezen kívül a következő hét csütörtökjén, Úrnapján is tervezünk szentmisét és processziót, de ennek helye és pontosabb ideje még bizonytalan.

2008. május 8.


APPARITIO SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI

Ezen a napon, május 8-án ünnepelte az Egyház 1960-ig Szent Mihály Arkangyal Megjelenésének ünnepét. Az ünnep a középkorban nem volt általánosan elterjedt és mára mind a "rendes", mind a "rendkívüli" római rítus naptárából hiányzik, a CLSMA patrónusa iránti tiszteletből mégis illő, hogy megemlékezzünk róla (a nem hivatalos imádságban erre kiválóan alkalmas a Mihály-napi Deus, qui miro ordine könyörgés vagy a közismert Leó-ima (Sancte Michael archangele). Az ünnep eredetéről alább Radó Polikárp ismertetését közöljük (vö. Polycarpus Radó OSB: Enchiridion liturgicum complectens theologiæ sacramentalis et dogmata et leges iuxta novum co­di­cem rubricarum I–II. Herder, Roma—Fribourg—Barcelona 1961. II. 1388.).

A május 8-i ünnepet nyugaton vezették be Szent Mihály arkangyalnak a Gargano-hegy egyik barlangjában történt megjelenése emlékére, ahol a hagyomány szerint 492-ben ezen a napon jelent megy az arkangyal. A barlang Szent Mihály kultusza központjává vált. Az arkangyal tiszteletét átvették a longobárdok, akik a VI. században megalapították a Beneventán Hercegséget. Ők terjesztették el széles körben Szent Mihály kultuszát és a Gargano-hegyre vezetett zarándoklatot, az arkangyalt nemzeti patrónusuknak nyilvánították és elrendelték, hogy az ő képmását verjék pénzeikre is. – Rómában IV. Bonifác pápa a Hadrianus-mauzóleum [Angyalvár] tetején egy kis, üreg vagy barlang alakú épületet emeltetett a gargano-hegyi híres barlang emlékére, ezért ezt a kápolnát sokáig "Sanctus angelus inter nubes" [Felhők közötti szent angyal] néven emlegették. – Ennek ellenére a május 8-i ünnep nyilvánvalóan hiányzik az ősi római szakramentáriumokból, és ugyancsak hiányzik az újabb, VIII. századi [frank] Gelasianumokból. Megtalálható viszont a közép-itáliai bencés Szent Péter-monostor X-XI. századi misekönyvében mint "Revelatio beati Michaelis in Monte Gargano", majd egy másik, Monte Cassino-környéki, XII. századi misszáléban mint "Inventio sancti Michaelis archangeli", és egy közép-itáliai szakramentáriumban is előfordul mint "Victoria sancti Michaelis". Az ünnepet 1960-ban megszüntették.

Fordította: F.M.

2008. május 2.


PÜNKÖSDI VIGÍLIASZERTARTÁS, NÉPVECSERNYE ÉS MATUTÍNUM

2008. április 10-én szombaton, pünkösd vigíliáján a CLSMA rendhagyó módon a felvidéki (szlovákiai) Szímőn, a Szent Márton-plebániatemplomban tartja a szokásos pünkösdi matutínumot, illetve idén az azt megelőző további szertartásokat is. A hagyományos római liturgia szerinti vigíliát, missa sollemnis-t, a népvecsernyét és az esztergomi rítusú matutínumot a helyi közösség meghívására végezzük itt, ft. Balogh Károly perbetei plebános úr diákonusként való közreműködésével. Aki Magyarországról a káptalannal szeretne tartani, kérjük, hogy keressen meg minket, mert az utazást és a szállást így tudjuk a legkönnyebben egyeztetni. A liturgia négy szakaszból fog állni, így egészében rendkívül hosszú lesz, de ezeknek nem mindegyikén szükséges mindvégig részt venni. Különösen a szentmisét és a vecsernyét tekintjük a néppel közösen ünnepelt szertartásnak. A hozzávetőleges időbeosztás az alábbi:

17.00 A vigíliaszertartás kezdete
18.00 Ünnepélyes szentmise
19.00 Népvecsernye magyarul
19.30 Virrasztó zsolozsma

A részvételi szándékot a szokásos módon kérjük jelezni.