2010. november 28.


ÁDVENTI ÚJDONSÁGOK

Ma először tartottuk vasárnapi szentmisénket az új, déli 12 órai időpontban. A Belvárosi Templomban negyedszer elkezdett egyházi évet néhány további változtatás kísérte. Tekintettel arra, hogy a szertartásokon részt vevő hívek száma örvendetesen növekszik, és újabban többen foglalnak helyet a templom hátsó, barokk szakaszában is, az oltárról a továbbiakban nem távolítjuk el a mikrofont, a szentleckéhez és a prédikációhoz pedig hordozható mikrofont fogunk használni. Noha kétségtelenül számos előnye van a természetesebb, hangerősítés nélküli megoldásnak is, a nagy és tagolt templomtér szükségessé tette ezt a már többek által kért újítást.

További módosulás, hogy a mai szentmisén új ordináriumtételek szólaltak meg: a XVII. gregorián mise Sanctus és Agnus Dei tétele. Mindeddig a Missa mundi néven összefoglalt, ősi és egyszerű ordinárium-ciklust részesítettük előnyben, amely kétségtelenül a római mise legeredetibb zenei rétegét képviseli és szoros összefüggésben áll a mise egyéb recitatív dallamaival, mindenekelőtt a prefáció és a Miatyánk tónusával. Három év után azonban — és szintén többek kérésének engedve — elérkezettnek láttuk az időt, hogy néhány további, későbbi, de értékes tétel megtanulásával tegyük árnyaltabbá gyakorlatunkat. Tekintettel arra, hogy az előkészületi és ünnepi időszakokban a Kyriét a néphagyományból ismert, tropizált változataiban használjuk, a Gloriát és a Credót pedig terjedelmük miatt nem célszerű idő előtt megváltoztatni (az előbbi a böjti időszakokban eleve elmarad), a zeneileg összetartozó Sanctus-Agnus tételpáron kezdtük az anyag bővítését (ezek a mise terjedelmét sem növelik, hiszen csöndes papi imákkal egyidejűleg szólalnak meg). A XVII. misét a római kiadványok ádventi és nagyböjti vasárnapokra ajánlják: a következő vasárnapokon tehát, majd a nagyböjtben ismét módunk lesz vele közelebbről megismerkedni. Az előző héten sajnálatos módon nem jutott idő az ádventi népénekes lapok összeállítására és kinyomtatására, amelyek az új ordináriumtételeket is tartalmazták volna. Reméljük, hogy a jövő vasárnapra pótolhatjuk ezt a hiányosságot.

Végül örömmel hívjuk föl a figyelmet az egyházi év kezdetén fölavatott, új oltárgyertyáinkra. Ezeket a káptalan lelki összetartozásának jeléül a magyarszéki Kármel gyertyaöntő műhelyében öntötte nekünk Zsófia nővér, aki bár a jobbik részt választotta, nem szűnt meg a káptalan tagjának lenni, és imádságos támogatása mellett most e gyertyákban testesítette meg szeretetét irántunk.
RÁDIÓMŰSOR MA DÉLUTÁN

Ma délután 5 órakor a Bartók Rádió „Beszélgetések az egyházzenéről” című műsorában P. Balogh Péter Piusz OPraem beszélget Déri Balázzsal a gödöllői premontrei gimnáziumhoz és plebániához kapcsolódó egyházzenei szakképzésről, az egyházközségi liturgikus életről, valamint a nyaranta immár 11 éve megrendezett szkólatáborokról. Az adásban hallható zenei részletek a nagy része a legutóbbi szkólatábor keretei közt celebrált, hagyományos rítusú szentmisén készültek (erről az idén nem adtunk külön tájékoztatást, de tavaly és azelőtt igen.)

2010. november 27.


ÁDVENTI MATUTÍNUM

Ma este, 2010 november 27-én, szombaton 6 órai gyülekezéssel és 7 órai kezdéssel ünnepélyes virrasztó zsolozsmát tartunk ádvent első vasárnapjáról az esztergomi rítus szerint. A nap teljes zsolozsmáját tartalmazó kiadvány a helyszínen 500 Ft-ért megvásárolható.
AZ EGYHÁZI ÉV VÉGÉN

A mai szombattal lezárul a 2009/2010-es egyházi év utolsó hete. Szokás szerint ilyenkor levesszük a blog jobb oldali sávjában található listát, amely az elmúlt egy évben tartott szertartásaink időpontját, helyét és formáját rögzíti. Az utókor emlékezetére ebben a bejegyzésben archiváljuk őket: itt szerepel minden, a vasárnapi, fél 4 órai miséken kívüli liturgikus esemény, amelyet a káptalan az elmúlt évben nyilvánosan végzett. Istennek legyen hála értük!

2010. november 13. szombat, 19 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Dedikációs matutínum
2010. november 12. péntek, 12 óra, Gödöllő, Premontrei plébániatemplom: Ünnepélyes gyászmise Martin Juditért (előtte 11 órakor búcsúztató a háznál, utána pedig 14 órakor temetés az esztergomi hagyomány szerint)
2010. november 9. kedd, 19 óra, Bp. Egyetemi templom: Ünnepélyes szentmise a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepéről
2010. november 7. vasárnap, 10 óra 30 perc, Pusztaszabolcs, Szent Imre-plébániatemplom: Énekelt szentmise a templombúcsú alkalmából
2010. november 6. szombat, 17 óra, Észak-Komárom (Szlovákia), Szent András-templom: Püspöki (nem pontifikális) ünnepélyes szentmise a templom fölszentelésének ünnnepéről
2010. november 2. kedd, 18 óra 30 perc, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom Szent István-kápolnája: Énekelt gyászmise abszolúcióval
2010. november 1. hétfő, 15 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Ünnepélyes szentmise Mindenszentek ünnepéről
2010. október 31. vasárnap, 15 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Ünnepélyes szentmise Krisztus Király ünnepéről
2010. szeptember 29. szerda, 18 óra 30 perc, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom Szent István-kápolnája: Énekelt szentmise Szent Mihály ünnepéről
2010. szeptember 28. kedd, 20 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Szent Mihály-napi matutínum
2010. szeptember 26. vasárnap, 18 óra 30 perc, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom Szent István-kápolnája: Énekelt szentmise a pünkösd utáni 18. vasárnapról
2010. szeptember 23. csütörtök, 18 óra 30 perc: Ünnepélyes szentmise Boldog John Henry Newman tiszteletére
2010. szeptember 8. szerda, 19 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Kisboldogasszony-napi énekelt szentmise
2010. szeptember 4. szombat, 15 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Esküvő és énekelt nászmise
2010. augusztus 24. kedd, 11 óra, Vác, Piarista Szent Anna-templom: Ünnepélyes szentmise Szent Bertalan apostol ünnepéről
2010. augusztus 20. péntek, 8 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Szent István-napi énekelt szentmise
2010. június 29. kedd, 19 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Péter-Pál-napi énekelt szentmise
2010. június 23. szerda, 20 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Szentivánéji matutínum
2010. június 20. vasárnap, 17 óra, Vác, Karolina-kápolna: Bérmálás és énekelt szentmise a pünkösd utáni 4. vasárnapról
2010. június 3. csütörtök, 19 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Úrnapi ünnepélyes szentmise és körmenet
2010. május 24. hétfő, 15 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Pünkösdhétfői ünnepélyes szentmise
2010. május 22. szombat, 20 óra 15 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Pünkösd vigíliájának szertartásai és énekelt szentmiséje, pünkösdi matutínum
2010. május 13. csütörtök, 19 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Áldozócsütörtöki énekelt szentmise
2010. május 12. szerda, 20 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Áldozócsütörtöki matutínum
2010. április 11. vasárnap, 18 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom: Fehérvasárnapi énekelt szentmise
2010. április 10. szombat, 11 óra, Mátraverebély-Szentkúti Ferencesek Nagyboldogasszony-kegytemploma: Fehérszombati ünnepélyes püspöki szentmise
2010. április 5. hétfő, 15 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Húsvéthétfői énekelt szentmise
2010. március 31. szerda, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Nagycsütörtöki matutínum
2010. március 28. vasárnap, 14 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Virágvasárnapi ágszentelés, körmenet és énekelt szentmise passióval
2010. március 25. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Énekelt szentmise Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről
2010. március 19. péntek, 18 óra 30 perc, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom Szent István-kápolnája: Szent József-napi énekelt szentmise
2010. február 20. szombat, 20 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom: Nagyböjt első vasárnapi matutínum
2010. február 17. szerda, 19 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Hamvazószerdai hamuszentelés, hamvazás és énekelt szentmise
2010. február 2. kedd, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom: Gyertyaszentelés, processzió és énekelt szentmise Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről
2010. január 30. szombat, 19 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom: Hetvenedvasárnapi matutínum
2010. január 9. szombat, 18 óra, Gödöllő, Premontrei Gyümölcsoltó Boldogasszony és Szentlélek-plebániatemplom: Pótvízkereszti matutínum és Csillagjáték
2010. január 6. szerda, 19 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Vízkereszti énekelt szentmise, ünnephirdetés és vízszentelés
2010. január 1. péntek, 15 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Kiskarácsonyi (Urunk Körülmetélése) énekelt szentmise
2009. december 29. kedd, 19 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Pótkarácsonyi matutínum
2009. december 26. szombat, 15 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt szentmise Szent István protomártír ünnepéről
2009. december 25. péntek, 15 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt karácsonyi nappali mise (missa tertia in die)
2009. december 24. csütörtök, 22 óra, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom Szent István-kápolnája: Énekelt karácsonyi éjféli mise (missa prima in gallicantu)
2009. december 13. vasárnap, 15 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Ünnepélyes szentmise ádvent III. vasárnapjáról
2009. december 8. kedd, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Énekelt szentmise a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepéről
2009. november 28. szombat, 19 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Ádvent első vasárnapjának matutínuma

2010. november 22.


ÁDVENTTŐL MEGVÁLTOZIK A VASÁRNAPI SZENTMISÉK IDŐPONTJA

A kedvező fordulat, amelyről az előző bejegyzés végén említést tettünk, immár teljesen véglegessé és hivatalossá vált, ezért külön bejegyzésben adjuk hírül: Osztie Zoltán plébános úr a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia egyházközségi képviselőtestületével egyetértésben úgy döntött, hogy az új egyházi évtől kezdődően közösségünkre bízza a 12 órás vasárnapi szentmisét. Ennek értelmében a templomban tartott régi rítusú vasárnapi szentmisék 2010 november 28-ától, ádvent I. vasárnapjától többé nem 15.30-kor, hanem déli 12 órakor fognak kezdődni.

Ez a fontos változás, amelyre az év végéig a jobb oldali oldalsáv tetején is folyamatosan felhívjuk majd a figyelmet, váratlan és valóban kedvező fordulat a Szent Mihály Laikus Káptalan és a szentmiséink köré szerveződő gyülekezet (reményeink szerint egy alakulóban levő személyi plébánia) életében. Amikor ugyanis Osztie plébános úr 2007 novemberében befogadta közösségünket, a hagyományos római rítusú szentmisének a plébániai miserenden kívül, az egyetlen lehetséges szabad időpontban tudott csak helyet biztosítani. Az elmúlt három év során a miséken részt vevő hívek száma jelentősen megnőtt, s a kezdeti 15-20 fő helyett ma általában 50-60-ra tehető. Amint azonban némelyek jelezték, még ennél is többen jönnének, ha a családok életritmusához nehezen illeszkedő kora délutáni kezdés nem vágná ketté a vasárnapot. Hát most elhárult az eddigi akadály, s így talán remélhetjük, hogy sokan örömmel veszik a szentmise korábbra kerülését.

Azoktól, akik számára viszont kellemetlenséget jelent a megszokott időpont megváltozása, elnézést kérünk, és bízunk benne, hogy megtalálják a módját, hogy a továbbiakban is részt tudjanak venni a vasárnapi régi rítusú szentmiséken (a munkanapokra eső egyházi ünnepek miséit továbbra is egy esti időpontban fogjuk megtartani). A döntést ugyan nem mi hoztuk, mégis hálásan fogadjuk, mivel a plébániai rendbe való hivatalos beillesztéssel közösségünk is erősebben tud bekapcsolódni az egyházi életbe, s jobban betagolódik a magyar részegyház intézményes szervezetébe.

A változásban ezenkívül egy-két szimbolikus elemet is felismerhetünk. A róla szóló döntés éppen arra az időre esett, amikor a templomszentelés ünnepét ültük: ebben az évben kivételesen háromszor is, hiszen az észak-komáromi évfordulós szentmisét (november 6.), a budapesti Pázmány-emlékmisét (november 9.) és végül a Szent Márton ünnepét követő vasárnap szentmiséjét (november 14.) egyaránt a dedicatio ecclesiae liturgikus anyaga határozta meg. A három közül a legutolsó, amely a Szent Mihály Laikus Káptalan naptárában egyedüli külön ünnepként őrzi a középkori magyar rítusváltozat örökségét, az egykori Szent Adalbert-székesegyház felszentelésének (stilizált) évfordulója.

Nem véletlen, hogy közösségünk évente megemlékezik egy ma már nem létező templom születésnapjáról, ahogyan az sem véletlen, hogy eddigi rövid életünk egy-egy sorsfordulója is ehhez a naphoz kapcsolódik. Korábban a régi rítusú misék havi rendszerességű megindulását (2006), majd belvárosi befogadását és heti gyakoriságúvá válását (2007) élhettük át ebben az időben, most pedig a „rendkívüli formájú” mise rendes plébániai szertartássá válásának örülhetünk. Kovács Ervin Gellért atya a szentbeszédben akkor is és most is kiemelte, hogy a testileg lerontott templom ünneplése megerősíti bennünk a lélekben épülő egyház közösségét, amelynek határai térben és időben egyaránt kiterjednek.

Hasonlóan mély biblikus és liturgikus szimbolikát hordoz a szentmisék kezdetének 12 órás időpontja, a római beosztás hatodik nappali órája ([hora] sexta). A keresztény hagyomány szerint ez volt Krisztus Urunk keresztre feszítésének ideje, amint arról számos középkori szöveg megemlékezik, himnikus formában pl. az igen elterjedt Patris sapientia hóra-ének negyedik versszaka:

Iesus hora sexta est cruci conclavatus,
prae tormentis sitiens felle est potatus,
pendens cum latronibus cum eis deputatus,
sinister cum reprobat latro sceleratus.

A római rituális hagyományban a szexta volt a hétköznapok és a simplex rangú ünnepek miséinek előírt időpontja, míg a délután a böjti napok kivételével teljesen aliturgikusnak számított. Amikor tehát az eddigi szükségmegoldást elhagyva szentmiséink kezdetét 12 órára hozzuk előre, egy olyan szokást honosítunk meg, amely nemcsak gyakorlatias szempontokból tűnik kezdvezőbbnek, hanem a hagyományos liturgia szellemének is jobban megfelel. Ennek tudatában kérjük a kedves hívek megértését és további imáit a Szent Mihály Laikus Káptalan liturgikus szolgálatára.

2010. november 14.


BYRD-MISE MA DÉLUTÁN

A ma délutáni, dedikációs szentmise ordináriumát William Byrd (1540—1623) polifon feldolgozása szerint énekli a Praetorius Kamarakórus Déri Balázs és Kéringer László vezetésével. Felajánlásra Georg Friedrich Händel (bizonyos mértékig szintén angol zeneszerző) Júdás Makkabeus-oratóriumából énekli a So rapid thy course is kezdetű áriát Kéringer László énekművész, orgonán kíséri Péteri Dóra. A szentmisét követően Henry Purcell Magnificat-ját és Nunc dimittis-ét hallgathatjuk meg: két olyan zsolozsmatételt, amely az anglikánok vesperásból és kompletóriumból összeolvadt evensongjában máig használatban maradt. A zenében megmutatkozó ünnepélyességen túl a mai napot egy, a káptalant és a belvárosi misék gyülekezetét érintő kedvező fordulat kihirdetése is emlékezetessé fogja tenni.

2010. november 13.


EGYHÁZNAPI MATUTÍNUM

2010 november 13-án, szombaton este 7 órai kezdettel (az énekeseknek előtte 6 órás gyülekezéssel) tartjuk meg a budapest-belvárosi Szent Mihály-templomban a szokásos virrasztó zsolozsmát a középkori esztergomi székesegyház fölszenteléséről. Az ünnep hátteréről a tavaly ilyenkori bejegyzésben lehet részletesebben olvasni; a zsolozsmásfüzet az ott megadott linken letölthető, illetve a helszínen 300 Ft-ért megvásárolható. Mivel a téli időszak folyamán a templomban nem lesznek esti koncertek, előreláthatólag a további matutínumoknál is erre az esti 7 (illetve 6) órás kezdésre lehet számítani.

2010. november 6.


LITURGIKUS PÁZMÁNY-KONFERENCIA ÉS SZENTMISE

Korábban már hirdettük, hogy az ELTE Bölcsészettudományi Kara az idei jubileumi év tudományos rendezvényei között 2010 november 9-én (a jövő kedden) egész napos konferenciával, este pedig hagyományos római rítusú szentmisével emlékezik meg alapítója, Pázmány Péter bíboros liturgikus munkásságáról. Mindkét esemény kiemelkedő fontosságú a maga nemében: a konferencián a téma legjobb hazai kutatói felekezeteket átfogó panorámában mutatják be a liturgia állapotait a korabeli Magyarországon, elemzik a „rítus” általános kérdéseit és magát a Pázmány által bevezetett római („tridenti”) rítust, amelyről azután az esti szentmisében mindenki közvetlen tapasztalatot is szerezhet abban a templomban, amelyet az egyetem eredetileg ugyan a pálosoktól „örökölt” meg, több mint két évszázadnyi folyamatos használat alapján mégis joggal nevezhet a magáénak.

A szakmai rendezvény és a liturgikus ünneplés széles körű összefogás eredménye, amely jól illeszkedik az ELTE és a PPKE által idén tartott több közös jubileumi esemény sorába. Reméljük azonban, hogy nemcsak a két egyetem hallgatói és oktatói vesznek majd részt rajta, hanem a Pázmány személye és műve iránt érdeklődő szélesebb közönséghez is eljut a híre. Ennek jegyében közöljük most az Ünnepi Hét egészét ismertető füzetből a november 9-i nap részletes programját a szervezők rövid bevezetőjével (az ízléses kivitelű meghívó innen tölthető le).

* * *

2010. NOVEMBER 9., KEDD

9.00—17.10: Konferencia
A liturgikus gondolkodás alakzatai Pázmány Péter korában (Ritualia I.)
Múzeum krt. 4/A, fszt. 39., Kari Tanácsterem

Pázmány kora egyszerre volt a nyugati liturgikus örökség megtagadásának, spekulatív átdolgozásának és intézményesített megőrzésének időszaka. E gyökeresen eltérő magatartások közös eleme a reflektáltság. Az európai ritualitás premodern nyelvezete a XVI. századtól kezdve egyre kevésbé magától értődő: nem nélkülözheti a tudatos viszonyulást, jelentsen ez akár elutasítást, akár reformot, akár mellette való kiállást. Másfelől fönnmarad az igény határozottan formált, közmegegyezésszerű rítusokra, még ha ez a közmegegyezés immár nem a társadalom egészére, hanem csak egyes csoportjaira terjed is ki. A kort e szempontból értelmezve nemcsak közhelyszerű, de kifejezetten hamis lenne a protestáns közösségek magatartását antiliturgikusnak, a katolikusokét pedig konzervatívnak nevezni. A látszólag antiliturgikus protestáns törekvések mindenestül a ritualitás keretei közt fogalmazzák meg magukat, mintegy új alakzatainak bizonyulnak — a liturgiát látszólag konzerváló katolikus intézkedések pedig előzményeikhez képest puritánnak tűnnek, és ahol gyakorlati módosulást nem hoznak, ott is új lelkület és szemlélet következményeképpen járnak el így. Jóllehet a középkorral való gyakorlati folytonosság töretlenebb, mint általában gondoljuk, a liturgia tényleges anyaga nem valami egységes, ősi és személytelen valóság többé, hanem személyes mérlegelés és döntés eredménye. Konferenciánkat ennek az izgalmas, máig ható korszaknak szenteljük, bemutatva főbb irányzatait és azok emlékeit, igyekezve kitapintani a megállapodó kora újkori liturgiák megalkotóinak szemléletét és indítékait. A humán tudományok számos ágát összefogó rendezvény egyben programadó jelentőségű: vele az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán kibontakozó vallástudományi képzés rituális érdeklődését kívánjuk tematizálni.


Megnyitó és díszelőadások

9.00—9.15: Déri Balázs tanszékvezető egyetemi tanár: Bevezetés
9.15—9.30: Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja, egyetemi docens: Megnyitó

9.30—9.50: Msgr. Török József címzetes egyetemi tanár (ELTE BTK), tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE HTK): Pázmány történelme
9.50—10.10: Mezei Balázs egyetemi tanár (ELTE BTK Általános Filozófia Tanszék), intézetvezető és tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE BTK Filozófiai Intézet, Elméleti Filozófia Tanszék): Rítuskritika a kortárs vallásfilozófiában
10.10—10.30: Voigt Vilmos egyetemi tanár (ELTE BTK Folklore Tanszék): Rítuskutatás a kortárs néprajzban és folklorisztikában

Kávészünet

Pázmány Péter és a „tridenti rítus”
Elnök: Msgr. Török József egyetemi tanár

11.00—11.20: Déri Balázs tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE BTK Latin Tanszék): A Monumenta Ritualia Hungarica és a Pázmány előtti magyar liturgia
11.20—11.40: Ft. Füzes Ádám római katolikus pap, plébános (Budapest): Külső vagy belső kényszer? — Pázmány indítékai a római rítus bevezetésére
11.40—12.00: Földváry Miklós István egyetemi tanársegéd (ELTE BTK Latin Tanszék): A Pázmány-rituále
12.00—12.20: Orlovszky Géza dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék): Pázmány Péter Imádságoskönyve
12.20—12.30: Hozzászólások

Ebédszünet

Az ellenállók: Zágráb és a pálosok
Elnök: Borsodi Csaba rektorhelyettes, intézetigazgató,
tanszékvezető egyetemi docens

14.00—14.20: Molnár Antal tudományos főmunkatárs, osztályvezető (MTA Történettudományi Intézet, Kora Újkori Osztály), egyetemi docens (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék): Pázmány liturgikus reformja és Zágráb
14.20—14.40: Csomó Orsolya zenetörténész (MTA Zenetudományi Intézet): Protestáló tradicionalisták – a zágrábi történet
14.40—15.00: Lukács István egyetemi tanár (ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék): A horvát passióhagyomány
15.00—15.20: Gilányi Gabriella zenetörténész (MTA Zenetudományi Intézet): Liturgikus reform és zenei hagyomány a pálos rend XVIII. századi „gregorián” kóruskönyveiben
15.20—15.30: Hozzászólások

Kávészünet

A liturgia kérdése a Pázmány korabeli protestantizmusban
Elnök: Orlovszky Géza dékánhelyettes,
tanszékvezető egyetemi docens

16.00—16.20: Ferenczi Ilona tudományos főmunkatárs (MTA Zenetudományi Intézet), egyetemi docens (LFZE Zenetudományi Tanszék): A magyar nyelvű gregoriánum kialakulása Huszár Gál énekeskönyvétől az Eperjesi graduálig (1574—1635)
16.20—16.40: Fekete Csaba református lelkész, főkönyvtáros (Debrecen, Tiszántúli Református Kollégiumi Nagykönyvtár): Zsoltár vagy graduál 1636-ban és később
16.40—17.00: Koltai Kornélia egyetemi adjunktus (ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék): Félúton a protestáns és a zsidó liturgia közt: Péchi Simon szombatos bibliafordítása (1634)
17.00—17.10: Hozzászólások


19.00: Latin mise
a Pázmány Péter által bevezetett (ún. tridenti) rítus szerint

Egyetemi templom, Papnövelde u. 5

Kérjük a pontos megjelenést. A mise kezdete előtt 10 perccel ismertetjük a szertartás lefolyását. Mindenkit tisztelettel várunk.

Pázmány Péter esztergomi érsek egyik legnagyobb hatású egyházszervezői reformja az volt, hogy az 1629-es nagyszombati zsinaton szorgalmazta a magyarországi egyházmegyék saját, középkori liturgiájának föladását, és a római liturgiának a tridenti zsinaton elfogadott formája bevezetését. Csak a tekintélyes zágrábi püspök és a pécsi püspök (akinek egyházmegyéje viszont a török uralma alatt volt) ellenezte a reformot. Az előbbi egyházmegyében 1790-ig meg is maradt a középkori rítus, míg az ország többi részén 1630-tól — részben a Róma iránti hűség, részben gyakorlati szempontok miatt — a római rítus egész világon elterjedt formája jutott érvényre és ezt gyakorolták a II. Vatikáni Zsinat reformjáig. XVI. Benedek pápa 2007-ben, „Summorum Pontificum” kezdetű rendelkezésével a római rítus rendkívüli formájaként visszahelyezte jogaiba a régi, tridenti rítust.

2010. november 4.

BÚCSÚ MARTIN JUDITTÓL

Az igaz pedig, ha a haláltól hirtelen megelőztetik is, nyugodalomban lészen. Mert nem a hosszú ideig való, sem az esztendők számával megmérettetett vénség becsületes, hanem az ember értelme az ősz haj, és a vénség ideje a makula nélkül való élet. Aki az Istennél kedves, szerelmetessé lett, a bűnösök között élvén elvitetett. Elragadtatott, hogy a gonoszság el ne változtatná az ő értelmét, vagy hogy a tettetés meg ne csalná az ő lelkét. [...] Rövid időben vége lévén, sok időket töltött be: mert kedves volt az Istennek az ő lelke, azért sietett őtet kivinni a hamisságok közül. A népek pedig látták, és nem értették... (Bölcsesség könyve 4, 7—14)

Megrendülve tudatom, hogy feleségem, Martin Judit, három kisgyermek édesanyja, a laikus káptalan tagja, a gödöllői premontrei gimnázium latintanára harmincharmadik életévében, Mindenszentek éjszakáján agyvérzés következtében hirtelen meghalt a kistarcsai kórházban. Gyászszertartását és temetését a jövő pénteken tartjuk Gödöllőn.

F.M.

2010. november 2.


HALOTTAK NAPJA

A mai napon, Halottak napján a Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom Szent István-kápolnájában tartunk gyászmisét és a halottakért végzett abszolúciót este fél 7 órai kezdettel, énekelt formában.

2010. november 1.


MINDENSZENTEK

A mai napon, Mindenszentek ünnepén vasárnapi miserend szerint, délután fél 4 órai kezdettel tartunk szentmisét sollemnis formában a Belvárosi Főplebániatemplomban.