2011. április 25.

VALE ATQUE AVE

Az elmúlt hetekben többen észrevehették, hogy Nényei Sára, akit tavaly szeptemberben búcsúztattunk el (ld. korábbi bejegyzésünket), újra közöttünk van. Hogy a bizonytalanságnak és a találgatásoknak elejét vegyük, az ő jóváhagyásával közöljük: hazatérése végleges. A barroux-i bencés monostorban töltött hét hónapnyi jelöltidő után elöljárója úgy ítélte, hogy — bár a kolostori élethez jól alkalmazkodott és állhatatosságának számos jelét adta — hivatása nem a monasztikus szerzeteséletre szól. Sára az apátnő döntésében a Gondviselés irányítását látva kezd most új életet itthon, továbbra is őrizve az értékes kapcsolatot a barroux-i szerzetesnővérekkel és testvérekkel. Közösségünk eddigi támogatásáért hálásan kéri további imáinkat, és vallja, hogy személyes története semmit nem kisebbít a szigorúan Istennek ajánlott élet értékén és értelmén.

2011. április 20.


ADSVNT ENIM FESTA PASCHALIA


2011 április 20-án, nagyszerdán délutántól egészen április 25-éig, húsvéthétfőig a blog tevékenysége szünetel, mivel a káptalan — a korábbi hirdetésekben írtak szerint — testületileg Gyömrőre költözik, hogy teljes liturgikus keretek között ülje meg a szent háromnapot.

Minden kedves olvasónknak, akik addig is kapcsolatban maradnak a világhálóval, ezúton kívánunk Istentől áldott és kegyelmekben gazdag nagyhetet és húsvéti ünnepeket!

2011. április 17.


A HÚSVÉTI IDŐ MEGLEPETÉSE: LISZT FERENC ÖSSZES MISÉI

Ma délután a hagyományos rítusú nagyheti szertartások nyitányaként megtartottuk a virágvasárnapi ágszentelést, körmenetet és énekelt szentmisét. Az ekkor készült fényképeket nem most, hanem egy héttel később, a teljes nagyhétről szóló beszámoló keretében fogjuk majd közzétenni. Viszont itt a helye és az ideje, hogy megosszunk olvasóinkkal egy fontos hírt, amely idén az egész húsvéti időnek sajátos színt fog adni. Hosszas előkészületek után most már teljes biztonsággal hirdethetjük, hogy május 1-jétől kezdve hat héten át szinte folyamatosan, majd valamivel később két további alkalommal szentmiséinken Liszt Ferenc egy-egy ordinárium-kompozíciója fog elhangzani a szokásos gregorián propriumok mellett.

Ez a sorozat — akárcsak a két évvel ezelőtti Haydn-miséké — az idei jubileumi év országos rendezvényei közé illeszkedik. A „Liszt Ferenc emlékév 2011” honlapján a Lisztről mint keresztény gondolkodóról szóló szekcióban kapott helyet, ezen belül pedig „Musica Sacra” címmel külön honlapja is van. A sorozat részletes leírása itt olvasható, mi az alábbiakban rövid áttekintésül csak az elhangzás időpontját és a művek címet tüntetjük föl. Egyúttal szeretnénk köszönetet mondani Bubnó Tamásnak, a sorozat művészeti vezetőjének, akinek már a Haydn-misék megszervezésével sikerült felmutatnia a zeneértő és -szerető, ám nem liturgikus beállítottságú, sőt talán nem is kifejezetten egyházias közönségnek azt a mérhetetlen kulturális és esztétikai értéket, amelyet a hagyományos rítus e művekben kifejeződve képvisel. Adja Isten, hogy ezek az alkalmak is a szentség hatékony jelei lehessenek globálisan szekularizálódó világunkban.

* * *

Liszt-ordináriumok a Szent Mihály Laikus Káptalan szentmiséin
(a helyszín az utolsó alkalom kivételével a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplom)

2011 május 1., 12 óra — Húsvét nyolcada (fehérvasárnap):
Missa sollennis (Esztergomi mise, vatikáni verzió, 1857/58)

2011 május 15., 12 óra — Húsvét utáni 3. vasárnap (Iubilate):
Szekszárdi mise (1869)

2011 május 22., 12 óra — Húsvét utáni 4. vasárnap (Cantate):
Missa sollennis (Esztergomi mise, zenekari verzió, 1855)

2011 május 29., 12 óra — Húsvét utáni 5. vasárnap (Vocem):
Missa quattuor vocum ad aequales concinente organo (1848)

2011 június 5., 12 óra — Áldozócsütörtök utáni vasárnap (Exaudi):
Missa choralis, organo concinente (1865)

2011 június 26., 15 óra 30 perc [!!!] — Pünkösd utáni 2. vasárnap:
Koronázási mise (1866/67)

2011 november 2., 18 óra 30 perc [!!!] — Halottak napja:
Requiem (1867/68)
A helyszín ezúttal a Bosnyák téri Páduai Szent Antal-plébániatemplom lesz.

2011. április 14.

NAGYHETI INFORMÁCIÓK

Kedden este lezártuk a gyömrői szállás- és étkezésigények listáját. Mivel az előjegyzéseknek megfelelő befizetéseknek csak kevesebb mint fele történt meg, pillanatnyilag 184 180 Ft hiányzik a szükséges költségekből. Ezt a káptalani vagyonból vagyunk kénytelenek meghitelezni, de nyomatékosan kérjük, hogy a résztvevők legyenek szívesek mihamarabb rendezni tartozásukat.

A szálláson előzetes tájékoztatásunkkal szemben nem tudnak törülközőt biztosítani, ezért erről kérjük, ki-ki maga gondoskodjék. Továbbá hirdetjük, hogy a szálláson nyolc darab nyolc- vagy tízágyas szobát tudnak rendelkezésünkre bocsátani, ezért házaspárok, családok külön elhelyezésére nincs mód.

FRISSÍTÉS

Kérjük, hogy hozzanak magukkal bögrét-poharat a mellékétkezésekhez és szükség esetén más evőeszközöket is (az ebédekhez kapunk, ezeket természetesen el is lehet tenni későbbre).

A nappali zsolozsmahórák végzéséhez mindazok, akik már megvásárolták a Diurnale Paulinum című kiadványunkat, legyenek szívesek azt magukkal hozni. A többieknek a helyszínen módjuk lesz hozzájutni a kötethez.

2011. április 11.


ZSOLOZSMAFÜZET A SZENT HÁROMNAPHOZ

A gyömrői Triduum Sacrumra való készülésünk sokféle tevékenységet felölel, amelyek között talán a legfontosabb a liturgiák előkészítése. Amint a részletes hirdetés végén közölt programból látható, a napi szentmisék mellett a zsolozsmát is rendszeresen végezni fogjuk. A leghosszabb és legkidolgozottabb imaórák az ún. virrasztó zsolozsma hórái, vagyis a matutínum és a laudes lesznek (részletes leírásukat l. 2008-as bejegyzésünkben), amelyeket a középkori szokást követve ezúttal is anticipált (elővételezett) formában, vagyis az előző naptári nap éjszakáján — 21, ill. 22 órai kezdettel — tartunk meg. A szent háromnap matutínumainak egyik különlegessége, hogy első nokturnusaikban hangzanak el a lamentációk (Jeremiás próféta siralmai), a laudeseket pedig az ún. Kyrie puerorum és körmenet zárja. A másik különlegesség a triangulum gyertyáinak kioltásával fokozatosan beálló sötétség, amelyről ezek az imaórák a nevüket kapták: „sötét zsolozsma” (officium tenebrarum).

Egészen eddig csak a nagycsütörtöki virrasztás megtartására volt lehetőségünk, így szöveges-kottás kiadványt is ehhez készítettünk a középkori esztergomi források alapján. Most azonban többek feszített és áldozatos munkájával elkészült mindhárom nap virrasztó zsolozsmájának jól kezelhető átírása, amelyet technikai és praktikus okokból egyetlen füzetben teszünk közzé. Ez a helyszínen korlátozottan megvásárolható lesz (a példányok számát a jelentkezőkéhez igazítottuk), elektronikus formában viszont bárki letöltheti a káptalannak a Gloria.tv-n található profiljáról. A latin olvasmányok magyar fordítását külön lapokon fogjuk a résztvevők kezébe adni.

2011. április 10.

NAGYHETI JELENTKEZÉSEK HATÁRIDEJE

A mai nappal lejár a gyömrői nagyhétre vonatkozó szállás- és étkezésigények leadásának határideje. Legkésőbb kedden szeretnénk továbbítani a végleges rendeléseket, így kérjük, hogy aki még nem tette, elektronikus levélben jelentkezzék a capitulumlaicorum[kukac]gmail[pont]com címen és lehetőleg átutalással fizesse be a szükséges költségeket. A tévedések elkerülése végett jobb, ha azok is írnak e-mailt, akik szóban jelezték részvételi szándékukat. A most készülő liturgikus nyomtatványok példányszáma miatt megköszönnénk, ha azok is jelentkeznének, akik nem kérnek szállást-étkezést.

2011. április 8.

IDŐPONTVÁLTOZÁS KÉT VASÁRNAPI SZENTMISÉNÉL

Ezúton szeretnénk fölhívni minden érintett figyelmét az előző vasárnap szóban elhangzott hirdetésre, hogy ti. 2011 április 17-én a régi rítusú virágvasárnapi szentmise és 2011 április 24-én a régi rítusú húsvétvasárnapi szentmise nem a megszokott déli 12 órás időpontban, hanem egy órával később, 13 órakor kezdődik, mivel a 10 órás plébániai misék a hozzájuk kapcsolódó körmenet miatt később érnek véget.