2008. június 30.


VESPERÁS SARLÓS BOLDOGASSZONYRÓL

2008. július 2-án, szerdán délután 5 órai kezdettel a Szent Mihály Laikus Káptalan ünnepélyes vesperást énekel Sarlós Boldogasszony (a Boldogságos Szűz Mária Látogatása Erzsébetnél) ünnepének tiszteletére a budapest-belvárosi Szent Mihály-templomban az esztergomi rítus szerint. A vesperás Földváry Miklós, a CLSMA alapítója liturgiatörténeti tárgyú doktori dolgozatának nyilvános vitájához és az azt követő fogadáshoz csatlakozik, így elképzelhető, hogy valamivel korábban kezdődik, de semmiképpen nem fél 5 előtt. Magán a 14 órai védésen is szívesen látunk minden érdeklődőt (ELTE BTK 1088 Múzeum krt. 4., F ép., I. em., Buzágh-terem).

2008. június 13.


RÉGI RÓMAI RÍTUSÚ ESKÜVŐ ÉS NÁSZMISE
A PÉCSI SZÉKESEGYHÁZBAN


Az elmúlt hét szombatján, 2008. június 8-án, délelőtt 11 órakor az Esztergomi rituále (Rituale Strigoniense) szerinti házasságkötést és hagyományos római rítusú, énekelt nászmisét celebráltak a pécsi püspöki bazilikában. 1969 óta ez volt az első alkalom, hogy magyar székesegyházban nyilvánosan mutatták be a szentmiseáldozatot ebben a formában. Az újonnan házasultaknak Isten bőséges áldását kívánjuk és mindannyiótok imáiba ajánljuk őket. Köszönjük, hogy az esketést végző és a szentmisét bemutató Kovács Ervin atya, illetve az egyik ministráns révén káptalanunk is közvetlen részese lehetett az ünnepi alkalomnak.

2008. június 4.

RÉGI RÍTUSÚ SZEMÉLYI PLEBÁNIA RÓMÁBAN

Az alábbi hivatalos közleményt ft. Joseph Kramer, a Szent Péter Papi Testvérület római házának elöljárója küldte ki az olasz sajtónak. Eszerint a Szentatya és Ruini bíboros úr közbenjárására Róma belvárosában (és az FSSP kezelésében) június 8-ával megnyílik egy személyi plebánia a régi rítus számára. Ruini bíboros úr szerint ez többek között azt a célt szolgálja, hogy példát adjon a világ minden püspökének abban a kérdésben, hogy miként kell értelmezni a Summorum Pontificum-ot, és különösképpen a motu proprio 10. cikkelyének komolyanvételével kapcsolatban. Az kiváltképp figyelemreméltó, hogy Rómában nagyon nehéz "üres" templomot találni, hiszen itt rengeteg mozgalom, szerzetesrend, kongregáció, nemzeti gyülekezet, konfraternitás működik. Ennek ellenere a kijelölt templom a belváros szívében van, és a plebános (hogy az esetleges vitákat és az elszigetelődést elkerüljék) egyben a rektor is (sajátos római intézmény), valamint a templomban működő konfraternitás elöljárója. Ez azt jelenti, hogy pozícióját minden tekintetben megszilárdították. A jelenség nem hagy kétséget affelől, hogy (legalábbis a Szentatya és közvetlen környezete szándéka szerint) a régi római liturgia fölszabadítása nem pusztán türelmi gesztus, nem engedmény kevesek részleges igényeinek, hanem egy, az Egyház teljességét érintő megújulási program szerves része. Őszintén reméljük, hogy a pápai szándék egyre kevesebb akadályba fog ütközni, és a római példát minél szélesebb körben és minél hamarabb fogják követni a világ más egyházmegyéiben is. (Ld. még http://www.fssp.it/)

Olaszország első régi római liturgiához kötődő személyi plebániája Rómában június 8-án vasárnap ünnepi misével nyílik meg (Ss. Trinita dei Pellegrini). A szertartás 10 órakor veszi kezdetét a Santissima Trinita dei Pellegrini ai Catinari-templomban (Piazza Trinita dei Pellegrini 1.), a Róma történelmi belvárosáért felelős segédpüspök, Monsignore Ernesto Mandara jelenlétében. Ez lesz Olaszországban az első olyan plebánia, amely kifejezetten a régi római rítust (az ún. "tridenti" rítust, illetve a római rítus különleges formáját, amint azt XVI. Benedek pápa a "Summorum Pontificum" kezdetű, 2007. július 7-én kiadott motu propriójában meghatározta) ünnepli. A plebánia fölállításának dekrétuma, amely 2008. március 23-án, húsvét napján kelt, arra hivatkozik, hogy a Summorum Pontificum 10. cikkelyének megfelelően és "elfogadván Róma bíboros vikáriusának előterjesztését a Szentatya úgy határozott, hogy a Római Főegyházmegye központi területén - pontosabban az első kerületben - egy megfelelő kultikus épületben, név szerint a Santissima Trinita dei Pellegrini ai Catinari-templomban megalapíttassék egy olyan személyi plebánia, amely alkalmas lesz azon hívők közösségének lelki gondozására, akik a főegyházmegye területén a római rítus régi formájához kötődnek." Főtisztelendő Joseph Kramer, a Szent Péter Papi Testvérület papja kapott kinevezést, hogy a Ss. Trinita dei Pellegrini plebánia parókusa legyen, valamint a tiszteletreméltó "SS. Trinita dei Pellegrini e Convalescenti" nevet viselő lelki egyesület (Arciconfraternita) Primiceriusának és a SS. Trinita dei Pellegrini-templom rektorának tisztjét is betöltse." Ehhez járul még, hogy Ruini bíboros személyesen kiemelte: a pápa saját határozata volt ez, mert az egész katolikus világnak és minden püspöknek példát akart adni arra, hogy a motu propriót s az abban szereplő 10. cikkelyt komolyan kell venni. Ezen túl a pápa szükségét látta annak, hogy lehetőleg Róma belvárosában legyen egy olyan, magas liturgikus kultúrát képviselő intézmény, amely kovászává lehet (akár a modern rítuson belül is) a liturgikus élet megújulásának.

Bev. és ford. A.E.J.

SZENTIVÁNÉJI MATUTÍNUM

2008. június 23-án, hétfőn este fél 8 órai gyülekezéssel és 8 órai kezdettel ünnepélyes virrasztó zsolozsmát imádkozunk Keresztelő Szent János tiszteletére Budapesten, a belvárosi Szent Mihály-templomban az esztergomi rítus szerint. Kérjük, hogy minél többen gyertek el a jeles alkalomra, a szertartást tartalmazó füzetre vonatkozó igényeteket pedig a szokott módon jelezzétek.