2014. január 24.

Gyertyaszentelő Pierre de la Rue miséjével


Idén Gyertyaszentelő Boldogasszony (Purificatio Beatæ Mariæ Virginis) ünnepe történetesen vasárnapra esik, ezért 2014. február 2-án a szokott vasárnapi rend szerint és helyszínen, a belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban tartunk gyertyaszentelést, körmenetet és ünnepélyes szentmisét, 12 órai kezdettel. A gyertyákat a körmenetben kezünkben visszük, a szentmise alatt pedig meggyújtjuk az evangéliumra, illetve Úrfelmutatástól áldozásig. (Aki Gyertyaszentelő sokszor homályos értelmére, jelentőségére, szertartásainak eredetére és funkciójára kíváncsi, szeretettel ajánljuk figyelmébe ezt a munkát.) Kérjük a híveket, hogy az otthonra szánt megszentelendő gyertyákat hozzák magukkal, és a szertartás előtt adják át a ministránsoknak!
     A gyertyaszentelést és a körmenetet követő misén felhangzik majd Pierre de la Rue többszólamú alkotása, a Missa Ave Maria (Kyrie; Gloria; Sanctus, Benedictus; Agnus Dei), illetve két motettája, a Gaude Virgo és az O salutaris Hostia — vezényel: Muntag Lőrinc. Pierre de la Rue (avagy flamandosan: Peter van der Straten; 1452—1518) németalföldi reneszánsz zeneszerző-énekes az ún. franko-flamand avagy burgundi iskola neves tagja, Josquin des Prez kortársa, a XV—XVI. század fordulóját meghatározó németalföldi polifónia legfontosabb alkotói közé tartozik Agricola, Brumel, Compère, Isaac, Obrecht és Weerbeke mellett. 31 biztos szerzőségű miséje maradt ránk.
     Mivel Szent Balázs püspök és vértanú napja, február 3-a hétfőre esik, a rákövetkező vasárnapon, 9-én lesz mód Balázs-áldásban részesülnie annak, aki kívánja.

2014. január 19.

Schola minor

(A kép illusztráció.)
A mai vasárnapon mutatkozott be (nagy sikerrel) a frissen szerveződött káptalani gyermekszkóla, amely ezentúl a tervek szerint minden hónapban a 3. vasárnapon „lép fel”, kiegészítve a felnőttekből álló énekkart. 
     A gyermekszkólába szeretettel várunk minden iskoláskorú, énekelni vágyó gyermeket. Érdeklődni: Muntag Lőrinc (+36 20 824 2815; illetve mlorinc[at]gmail.com). 

2014. január 7.

A szentáldozás története, lelkisége, teológiája (előadás)


Kovács Ervin Gellért premontrei atya soron következő előadását 2014. január 15-én, szerdán 17 óra 30 perces kezdettel (a megszokottnál korábban!) tartja. Címe: „A szentáldozás története, lelkisége és teológiája”.
     A helyszín változatlan: a pesti ferencesek Szent Ferenc közösségi terme (a templomtól jobbra lévő rendházban). Az előadást megelőzően — az immár rendszeres kéthetenkénti szerdai szentmisék sorában — Gellért atya szentmisét mutat be a római rítus hagyományos formája szerint, a ferencesek templomában (Alkantarai Szent Péter-templom), 16.45-kor.
     A korábbi előadások hangfelvétele meghallgatható a Gloria.tv-n.
     Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2014. január 1.

Vízkereszti hirdetnivalók


A vízkereszti szertartások (vízszentelés, matutínum, ünnepi mise) a naptári és szervezési tényezőknek megfelelően idén a következőképpen alakulnak:
  • Vízszentelés | 2014. január 5-én, vasárnap, vízkereszt vigíliáján, a szokásos vasárnap déli énekelt misét követően, a belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban (Március 15. tér) lesz a vízszentelés. Aki a szenteltvízből haza kíván vinni, alkalmas edényről gondoskodjék. 
  • Vízkereszti matutínum | Ugyanaznap, január 5-én, vasárnap este 18 órától lesz az ünnepi matutínum a Váci utcai Szent Mihály-templomban (a matutínum anyagát lásd itt; a készlet erejéig a helyszínen is biztosítunk füzeteket), a Csillagjáték néven ismert liturgikus dráma közbeiktatásával.  
  • Vízkereszti ünnepi mise | Másnap, január 6-án, hétfőn, Urunk megjelenésének ünnepén (epiphania Domini) este 19 óra 30 perces kezdettel lesz a vízkereszti mise a belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban, ünnepélyes formában, a 2014-es esztendő mozgó ünnepeinek kihirdetésével.
Hirdetjük továbbá, hogy a vízkereszti időszakban lehetőség lesz otthonaink éves megszentelésére. Időpontot Kovács Ervin Gellért atyával személyesen lehet egyeztetni a vasárnapi belvárosi misék előtt és után.