2014. május 22.

Áldozócsütörtöki szertartásaink, Palestrina-mise

Krisztus mennybemenetelének egyik legkorábbi ismert ábrázolása,
az ún. Reidersche Tafel (V. sz., elefácsont dombormű, Itáliában készült)
A húsvéti idő végéhez közeledve hirdetjük, hogy az Úr mennybemenetelének ünnepét (ascensio Domini) a szokásos esztergomi virrasztó zsolozsmával (anyagát lásd itt) 2014. május 28-án, szerdán 20 óra 30 perckor kezdjük a Váci utcai Szent Mihály-templomban (a matutínum egynokturnusos, a hozzá kapcsolódó laudessel együtt valamivel több mint egy órán át tart, előreláthatólag). 
     Figyelem! Változás! Az áldozócsütörtöki szentmisét másnap, május 29-én csütörtökön az előre hirdetettel ellentétben 20 órai kezdettel tartjuk a Szervita téri Szent Anna-templomban. Ez alkalommal Giovanni Pierluigi da Palestrina négyszólamú miséjét (Missa O rex gloriæ) hallhatjuk majd. Énekel: Langer Dóra, Mizsei Zoltán, Muntag Lőrinc, Ujházy Márton.