2011. június 19.


SZERTARTÁSAINK JÚNIUS MÁSODIK FELÉBEN

A jövő héten és a rákövetkező héten két állami hétköznapra eső ünnepünk lesz, amelyeken énekelt szentmisét tartunk, ezenkívül a matutínumok éves beosztásának megfelelően erre az időre esik egy virrasztó zsolozsmánk is, a vasárnapi szentmise időpontja pedig kivételesen módosul.

Június 23-án, csütörtökön Úrnapját a Váci utcai Szent Mihály-templomban (Angolkisasszonyok) ünnepeljük 18.30-kor kezdődő szentmisével, utána pedig a szokásos körmenettel.

Június 25-én, szombaton 20.30-kor kezdődik ugyanott a szentiváni matutínum, amelyet szintén csütörtökön kellene tartani, az Úrnapjával való egybeesés miatt azonban idén áthelyeztük.

Június 26-án, vasárnap a belvárosi templomoknak a római rítus rendes formájában tartott közös úrnapi körmenete miatt a szokásos szentmisénket nem tudjuk 12 órakor kezdeni, ezért ez az időpont kivételesen a korábbi 15.30-ra módosul. Az ordinárium tételei Liszt Ferenc koronázási miséjének zenéjével szólalnak meg, s ezzel lezárul a Liszt-misék eddigi sorozata (a következő és egyben utolsó alkalom az év végén, november 2-án lesz).

Június 29-én, szerdán Szent Péter és Pál apostolok ünnepét a pálosok gellérthegyi sziklatemplomában ünnepeljük szentmisével, amely 18.30-kor kezdődik.

2011. június 18.


SZENTHÁROMSÁG-VASÁRNAP ÉNEKRENDJE


Holnap, Szentháromság vasárnapján a Corvina Consort látja el a szkólaszolgálatot vasárnapi nagymisénken, és szólaltatja meg a klasszikus vokálpolifónia alkotásait, különös tekintettel Heinrich Isaac propriumára. A közelmúlt számos zenekari miséjének ellensúlyaképpen az énekrend igen mértéktartó: a miseordinárium tételei a megszokott gregorián dallamokon hangoznak el, csupán a proprium egy része és néhány motetta színesíti majd szertartást.

Hans Leo Hassler: Cantáte Dómino
Asperges
Introitus — Heinrich Isaac: Benedícta sit sancta Trínitas (CC I.)
Kyrie
Gloria
Graduale — Benedíctus es, Dómine (Graduale Pataviense, fol. 100)
Alleluia — Heinrich Isaac: Benedíctus es, Dómine (CC I.)
Credo
Offertorium — Benedíctus sit Deus (Graduale Pataviense, fol. 100v)
Orlandus Lassus: Tibi laus
Sanctus
Orlandus Lassus: Adorámus te, Christe
Agnus Dei
Josquin des Prez: O, salutáris hóstia
Communio — Heinrich Isaac: Benedícite Deum (CC I.)
Kimenetre — G. P. da Palestrina: O, lux beáta, Trínitas

2011. június 6.


PÜNKÖSDI SZERTARTÁSAINK

Június 11-én, szombaton este fél 9 órai kezdettel tartjuk pünkösd vigíliájának liturgiáját és szentmiséjét, majd közvetlenül utána az ünnep matutínumát a Váci utcai Szent Mihály-templomban. Másnap, 12-én, pünkösd vasárnapján a szokott helyen és időben mutatjuk be az énekelt szentmisét, és ugyancsak a vasárnapi miserend érvényesül pünkösdhétfőn, június 13-án. Pünkösd hétvégéjén tartjuk a Szent Mihály Laikus Káptalan kétévenként esedékes általános közgyűlését, amelyért kérjük minden velünk rokonszenvező olvasónk imádságos támogatását.