2011. november 26.

ASPICIENS A LONGE

Véget érvén az egyházi év a Krisztus születésétől számított 2010-2011. esztendőkre, az első ádventi vasárnap híres responsorium prolixumával szólva most „messziről visszatekintünk” az eltelt időre a káptalani blog jobb oldali sávjában közölt adatok segítségével, amelyeket szokás szerint leveszünk helyükről és az utókor hasznára külön bejegyzésben archiválunk. 2010-2011-ben minden korábbinál nagyobb számban tartottunk nyilvános liturgikus alkalmakat, amelyek műfajuk szerint matutínumokra, vesperásokra, szokásostól eltérő ünnepélyességgel (pl. sollemniter, pontificaliter) végzett rendes misékre, nagyheti szertartásokra, továbbá rendkívüli szentmisékre és egyéb szertartásokra (kereszetelő, esküvő, temetés) oszlanak. Ezen impozáns sorozat immár hiánytalanul felöleli az egyházi év egészét, további bővülésére tehát csak a rendkívüli alkalmak terén lehet számítani. Hála legyen Istennek a lehetőségért, hogy mindezeket megülhettük az Ő nagyobb dicsőségére, s kérjük segítségét és áldását, hogy ugyanezt a továbbiakban is zavartalanul megtehessük.

2011. november 12. szombat, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Dedikációs matutínum
2011. november 2. szerda, 19 óra, Bp. Páduai Szent Antal-plebániatemplom (Bosnyák tér): Énekelt gyászmise abszolúcióval
2010. november 1. kedd, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt szentmise Mindenszentek ünnepéről
2011. október 30. vasárnap, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Ünnepélyes szentmise Krisztus király ünnepéről
2011. október 29. szombat, 17 óra, Észak-Komárom (Szlovákia), Szent András-templom: Ünnepélyes szentmise a templom fölszentelésének ünnepéről
2011. október 7. péntek, 19 óra, Bp. Páduai Szent Antal-plebániatemplom (Bosnyák tér): Vesperás Magyarok Nagyasszonya ünnepéről
2011. szeptember 29. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Szent Mihály napi énekelt szentmise
2011. szeptember 28. szerda, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Szent Mihály napi matutínum
2011. szeptember 24. szombat, 13 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Házasságkötés és ünnepélyes nászmise
2011. szeptember 12. hétfő, 19 óra, Bp. Keleti Károly utcai Krisztus Király-templom: Halotti zsolozsma és ünnepélyes gyászmise Dobszay Lászlóért
2011. szeptember 9. péntek, 18 óra, Gödöllő, Nepomuki Szent János-kápolna (Kastélytemplom): Énekelt gyászmise Erzsébet királynéért
2011. szeptember 8. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Énekelt szentmise Kisboldogasszony ünnepéről
2010. augusztus 27. szombat, 11 óra, Vác, Piarista Szent Anna-templom: Ünnepélyes szentmise Kalazanci Szent József ünnepéről
2011. augusztus 20. szombat, 8 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Szent István-napi énekelt szentmise
2011. augusztus 15. hétfő, 15 óra, Bp. Avilai Nagy Szent Teréz-plebániatemplom: Nagyboldogasszony-napi énekelt szentmise
2011. augusztus 12. péntek, 18 óra, Gödöllő, Nepomuki Szent János-kápolna (Kastélytemplom): Énekelt szentmise Assisi Szent Klára ünnepéről
2011. július 16. szombat, 16 óra, Vác, Karolina-kápolna: Bérmálás és ünnepélyes szentmise a Boldogságos Szűz Máriáról
2011. június 29. szerda, 18 óra 30 perc, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom: Péter-Pál-napi énekelt szentmise
2011. június 25. szombat, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Szentivánéji matutínum
2011. június 23. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Úrnapi énekelt szentmise és körmenet
2011. június 13. hétfő, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Pünkösdhétfői énekelt szentmise
2011. június 11. szombat, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Pünkösd vigíliájának szertartásai és énekelt szentmiséje, pünkösdi matutínum
2011. június 2. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Áldozócsütörtöki énekelt szentmise
2011. június 1. szerda, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Áldozócsütörtöki matutínum
2011. május 14. szombat, 11 óra, Mátraverebély-Szentkúti Ferencesek Nagyboldogasszony-kegytemploma: Ünnepélyes püspöki szentmise a Boldogságos Szűz Máriáról
2011. április 25. hétfő, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Húsvéthétfői énekelt szentmise
2011. április 24. vasárnap, 13 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Húsvétvasárnapi énekelt szentmise
2011. április 24. vasárnap, 9 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Húsvétvasárnapi énekelt szentmise
2011. április 23. szombat, 22 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Húsvéti matutínum
2011. április 23. szombat, 19 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Feltámadási szertartás
2011. április 22. péntek, 21 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Nagyszombati matutínum
2011. április 22. péntek, 17 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Előszenteltek liturgiája, vesperás, a szentsír megnyitása
2011. április 21. csütörtök, 21 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Nagypénteki matutínum
2011. április 21. csütörtök, 17 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Nagycsütörtöki szentmise, az oltáriszentség elrejtése, vesperás, lábmosás, oltárfosztás
2011. április 20. szerda, 21 óra, Gyömrő, Öregtemplom: Nagycsütörtöki matutínum
2011. április 17. vasárnap, 13 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Virágvasárnapi ágszentelés, körmenet és énekelt szentmise passióval
2011. március 25. péntek, 19 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplom: énekelt szentmise Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéről
2011. március 19. szombat, 16 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplom: Szent József-napi énekelt szentmise
2011. március 12. szombat, 20 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Nagyböjt első vasárnapi matutínum
2011. március 9. szerda, 18 óra 30 perc, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom: Hamvazószerdai hamuszentelés, hamvazás és énekelt szentmise
2011. február 24. csütörtök, 18 óra, Bp. Bakáts téri Assisi Szent Ferenc-plebániatemplom: Mátyás-napi énekelt szentmise és vesperás
2011. február 19. szombat, 20 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Hetvenedvasárnapi matutínum
2011. február 2. szerda, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Gyertyaszentelés, körmenet és ünnepélyes szentmise Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről
2011. január 6. csütörtök, 18 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Vízkereszti énekelt szentmise ünnephirdetéssel és vízszenteléssel
2011. január 5. szerda, 18 óra, Gödöllő, Premontrei Gyümölcsoltó Boldogasszony- és Szentlélek-plebániatemplom: Vízkereszti matutínum és Csillagjáték
2011. január 1. szombat, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt szentmise Urunk Körülmetélésének ünnepéről karácsony nyolcadnapján
2010. december 29. szerda, 15 óra 30 perc, Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-plebániatemplom: Ünnepélyes szentmise és vesperás Becket Szent Tamás püspökről és vértanúról
2010. december 28. kedd, 19 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Pótkarácsonyi matutínum
2010. december 26. vasárnap, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt szentmise Szent István protomártír ünnepéről borszenteléssel
2010. december 25. szombat, 12 óra, Bp. Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplom: Énekelt karácsonyi nappali mise (missa tertia in die)
2010. december 24. péntek, 22 óra, Bp. Gellérthegyi Pálos Sziklatemplom: Énekelt karácsonyi éjféli mise (missa prima in gallicantu)
2010. december 8. szerda, 19 óra 30 perc, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Ünnepélyes szentmise a Szeplőtelen Fogantatás ünnepéről
2010. november 27. szombat, 19 óra, Bp. Belvárosi Szent Mihály-templom (Angolkisasszonyok): Ádvent első vasárnapjának matutínuma

2011. november 23.

Ádvent I. vasárnapjának matutínuma, 1. responzórium
(egy 1300 körüli ferences antifonáléból
)

ÁDVENTI MATUTÍNUM

Az új egyházi évet ádvent első vasárnapjának ünnepélyes virrasztó zsolozsmájával (matutínum és laudes) fogjuk megkezdeni, amelyet 2011 november 26-án, szombaton 19 óra 30 perces gyülekezéssel és 20 óra 30 perces kezdéssel tartunk a Váci utcai Szent Mihály-templomban, zsolozsmáink rendes helyszínén. A templomban — amint az a korábbi alkalommal is történt— 19 órától 20 óráig koncert lesz, oda ezalatt bemenni nem lehet (a Ward Mária terembe azonban esetleg igen). A nap teljes zsolozsmáját tartalmazó kiadvány a helyszínen szokás szerint megvásárolható (ára: 500 Ft).

2011. november 21.


A HAGYOMÁNYOS RÓMAI RÍTUS LITURGIKUS NAPTÁRA

A tegnapi vasárnappal (Dominica ultima post Pentecosten) az egyházi év utolsó hetébe léptünk: a következő vasárnappal megkezdődik az ádvent, és vele az új liturgikus év. Ennek főbb ünnepeit a hagyományt követve élőszóban — és a megfelelő gregorián dallamon — a vízkereszti szentmisében szoktuk meghirdetni, ehhez kapcsolódóan pedig itt, a káptalani blogon is közzétesszük a vasárnapokon kívüli szentmiséink és az ünnepélyes virrasztó zsolozsmák időpontjait.

Úgy tűnik azonban, hogy ezek az információk kevésnek bizonyultak. Az utóbbi időben örvendetesen tovább nőtt a szentmiséken részt vevők száma (egy átlagos vasárnap most már 70-80 hívővel számolhatunk), s közülük sokan nincsenek birtokában olyan segédeszközöknek, amelyekkel hétről hétre követni tudnák a hagyományos római naptár ünnepeit. A legfontosabb ilyen segédeszköz egy népmisszále lenne, amely tartalmazná a teljes egyházi év anyagát, vagy legalább a vasárnapok és a nagyobb ünnepek változó részeinek szövegét. Az énekelt tételek ugyan a Graduale Hungaricumban (ill. újabban a külön kiosztott propriumlapokon) megtalálhatók, ezek azonban egyfelől a propriumnak csak egy részét teszik ki, másfelől pedig kevés segítséget adnak az alapszintű tájékozódáshoz, ill. az otthoni előzetes felkészüléshez.

Egy ilyen népmisszále összeállítása és kiadása számos különféle (elméleti, gyakorlati, anyagi stb.) okból egyelőre nem megoldható, ezért a régi rítusú szentmisék látogatói még jó pár évig azokra a kiadványokra lesznek utalva, amelyek ebben a műfajban az 1940-es évekig bezárólag megjelentek (a későbbieket ismét különböző okokból jobb volna elfelejteni). Jelenleg elsősorban ezekből a hívek használatára szánt kis misekönyvekből ismerhető meg magyar nyelven a régi rítusú naptár, amely erőteljesen különbözik az 1970-es liturgikus reform során bevezetett új egyházi naptártól. Ezenkívül idegen nyelven hozzáférhetők még — főleg az internet segítségével — olyan új kiadású liturgikus vezérkönyvek, ún. ordók is, amelyek elsősorban a liturgiát végző klerikusoknak készültek és részletes útmutatást adnak az év minden egyes napjára eső szentmisék és zsolozsmák végzéséhez a hagyományos római rítus (ill. annak szerzetesi változatai) szerint.


Az egyházi év miseszövegeit közlő régi magyar kiadványok

A maguk idejében nagy példányszámban jelentek meg, s ezért a magyar antikvár könyvpiacon ma is folyamatosan megtalálhatók a két háború között kiadott egy- vagy kétnyelvű népmisszálék. A legismertebb ezek közül a Szunyogh Xavér Ferenc OSB szerkesztette Magyar—latin misszále az év minden napjára a Római Misekönyv szerint (ún. Nagy Szunyogh), amelyet a Szent István Társulat adott ki két kiadásban (Budapest 1932 és 1944). Ennek kivonata, a Vasár- és ünnepnapi latin—magyar misszále a Római Misekönyv szerint (ún. Kis Szunyogh) 1940-ben jelent meg. A Nagy Szunyoghéhoz hasonló terjedelmű és igényességű, bár lényegesen ritkább a belga Desclée és Társai kiadványa, a Misekönyv a Missale Romanum szerint latin—magyar szöveggel, liturgikus magyarázatokkal és imákkal (Páris—Tournai—Róma 1932). E két mű a hivatalos egyházi misekönyv-kiadásokhoz hasonlóan külön liturgikus naptárat is közöl, amelyben megadja az állandó idejű ünnepek rangját.

A Kis Szunyoghéval egyező műfajú Radó Polikárp és Kühár Flóris munkája, a Kis misekönyv a hívek használatára (Komárom 1932). Szintén kivonatosak, de csak magyar nyelvű szövegeket közölnek azok a kézi misszálék, amelyeknek kiadója a Palladis Rt. (Misekönyv. Az esztendő 52 vasárnapján, a pirosbetűs ünnepeken és gyászmiséken, továbbá a Boldogságos Szűz Mária, az Úr Jézus Krisztus és egyes szentek ünnepein bemutatott szentmise-áldozat imáinak szövege, Budapest 1931), ill. a Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége (Misekönyv. A vasárnapi és ünnepnapi szentmisék szövegével, 3. kiad., Budapest 1943). Anyaga szerint a vasár- és ünnepnapi csoportba tartozik, bőséges kommentárjaival azonban a teljes misekönyveket idézi Klinda Pál misszáléja, amely először Mindenki misekönyve (Budapest 1937), majd a Magyar Kórus kiadásában Örök misekönyv (Budapest 1938) címen jelent meg.

Az egyházi év főbb szentmiséinek anyaga ezenkívül több imakönyvbe is bekerült. A legteljesebb vasár- és ünnepnapi válogatást a Kelemen Krizosztom OSB szerkesztésében kiadott kötet tartalmazza (Opus Dei. Az Úr szolgálatának iskolája. A magyar ifjúság részére, Pannonhalma 1942, 209—498), amelynek szövegei azonban érdekes módon erősen eltérnek a szintén bencés Szunyogh misszaléiban közölt magyar fordításoktól.

Amint a kiadási évekből látható, ezek a könyvek a római rítus liturgikus naptárának 1930 és 1944 közötti állását tükrözik. A Summorum Pontificum motu proprio értelmében a római rítus rendkívüli formájának végzéséhez az 1962-ben hatályos liturgikus könyveket kell használni, azok naptáraival együtt. Annak ellenére, hogy az időközben eltelt két évtized alatt a naptár többször módosult, egyes ünnepek pedig új liturgikus szövegeket kaptak (pl. Nagyboldogasszony 1950-ben, az assumptio dogmájának kihirdetése után), a fenti magyar kiadványokat az év vasárnapjain és a nagyobb ünnepeken ma is elég nagy biztonsággal lehet használni a régi rítusú szentmisék rendjének követésére.


Modern liturgikus ordók

Aki azonban teljes és szabályszerű biztonságra vágyik a régi rítus mai gyakorlatában, nem kerülheti el a kurrens liturgikus ordók használatát. Mivel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hivatalos direktóriuma csak a római rítus rendes formáját ismeri, a rendkívüli formáról ilyen jellegű kiadvány csak idegen nyelven áll rendelkezésre. Az 1962-es liturgikus rend megismerhető pl. latinul a Cantagalli kiadó (Olaszország) és a Le Barroux-i bencések (Franciaország), angolul a The Latin Mass Society of England and Wales, németül az Una Voce Deutschland, portugálul pedig a Vianney-i Szent János Személyi Apostoli Kormányzóság kiadványaiból. A korábbi állapotok közül az 1939-es liturgikus rend szerint tárgyalja az egyházi év napjait a Saint Lawrence Press ordója.

A felsorolt művek közül többnek a szövege (html vagy pdf formátumban) az interneten is megtalálható. Míg ezek elsősorban a korábbi évekre vonatkoznak, az Una Voce Deutschland közzétette a 2012. polgári év teljes liturgikus ordóját, amelynek segítségével a régi magyar kiadványok naptárai hozzáigazíthatók az 1962-es rubrikákhoz.


A Szent Mihály Laikus Káptalan liturgikus naptára

Amióta nemcsak ünnepélyes virrasztó zsolozsmákat, hanem rendszeres vasár- és ünnepnapi szentmiséket is tartunk, szükségessé vált a teljes évi liturgikus rend összeállítása, a pontos helyszínek és időpontok lehetőség szerint megadásával. Az elmúlt három évben ehhez járult a miséken felhangzó egyházzenei sorozatok logisztikai koordinálása: 2009-ben a Haydn-misék, 2011-ben a Liszt-misék, 2009-től 2011-ig pedig a „Choralis Constantinus 500” alkalmait kellett számon tartanunk. A káptalan liturgikus naptára 2009-ben 87 rendes és 15 rendkívüli, 2010-ben 90 rendes és 10 rendkívüli alkalmat tartalmazott, 2011-ben pedig várhatóan 91 rendes és 17 rendkívüli alkalomból áll majd.

Ezt a naptárat, amelyet eddig belső használatra készítettünk, a vasár- és ünnepnapi szentmisék iránt (és talán a zsolozsmák iránt is) érdeklődő hívek javára most nyilvánosan is megosztjuk. Ezentúl a jobb oldali oldalsáv „Szertartásaink (2010/2011)” című rovatának tetején látható az a hivatkozás, amellyel az adott polgári évre vonatkozó liturgikus naptárat meg lehet nyitni, és a GoogleDocs megfelelő funkciójával (File — Download original) le is lehet tölteni. Ezt a dokumentumot igyekszünk mindig naprakészen tartani, ezért javasoljuk, hogy a tartalmát az érdeklődők az év folyamán rendszeresen ellenőrizzék. Mivel a beosztás gyakorlati okokból nem az egyházi, hanem a polgári naptárhoz igazodik, az új egyházi év adatait 2011 végéig még a jelen táblázat tartalmazza, amelyet 2012 január 1-jével fog felváltani a következő évi ordó.

Reméljük, hogy ezzel az újabb „szolgáltatással” minél többeket tudunk hozzásegíteni ahhoz, hogy gyümölcsözően bekapcsolódjanak liturgikus szolgálatunkba.

2011. november 19.


ÚJRA RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK A PROPRIUMLAPOK

A vasárnap déli szentmisék növekvő látogatottsága miatt néhány hónapja be kellett látnunk, hogy a magyar proprium énekeit és a népénekeket többé nem tudjuk az eddigi módon, azaz fénymásolt lapokon a hívek kezébe adni. A könnyű fénymásolatok könnyen leesnek, elkallódnak, rendszeres sokszorosításuk, kiosztásuk és rendben tartásuk pedig értelmetlenül sok pénzt, időt és figyelmet követel.

A népénekanyag rendelkezésre bocsátását a Kancionále megszerkesztésével kívántuk megoldani. A kiadvány bevált és népszerűnek bizonyult, olyannyira, hogy már utánnyomására volt szükség. A második, változatlan lenyomat a most következő vasárnaptól további 50 példányban lesz megtalálható a padokban, illetve az erre szolgáló asztalkán vagy széken, másik 50 példány pedig a sekrestyében vásárolható meg az eddigi, 1500 Ft-os áron. A Kancionále használatát megkönnyítendő folyamatban van két énekszámmutató tábla készítése (a gótikus, illetve a barokk templomrésznek), hogy a hívek a mise alatt is könnyen kikereshessék a soron következő népénekeket.

A hétről-hétre változó magyar proprium kiosztása nagyobb kihívást jelentett, hiszen az év minden vasár- és ünnepnapjára más introitus- és kommúnióantifóna, graduále- és offertóriumválasz kinyomtatását igényelte. A problémán a tételek forrását jelentő Graduale Hungaricum árusításával próbáltunk segíteni. A kötet minden példánya elkelt, ami mutatta a hívek elvi támogatását és érdeklődését, de a tapasztalat szerint a szertartásokra szinte senki nem hozta magával. Ezért úgy döntöttünk, hogy a magyar propriumot mostantól kezdve keményített kártyákon (300 grammos műnyomó papíron, A5-ös fomátumban), hetente 100–100 példányban a hívek kezébe adjuk. Az időtálló megoldás feltétele, hogy a kártyákat megőrizzék és a szentmisék után hiánytalan számban a padokban hagyják.

A Kancionále és a propriumlapok megszerkesztése és kinyomtatása, valamint az énekszámmutató táblák elkészítése komoly anyagi és szellemi áldozat a káptalan és segítői részéről. Kérjük, hogy méltányolják ezt a befektetést az oldalsávban feltüntetett bankszámlára küldött adományaikkal, és mindenekelőtt azzal, hogy énekükkel bekapcsolódnak a szentmisébe. Aki énekel, kétszeresen imádkozik, amint Szent Ágoston mondja, a propriumlapok pedig X. Szent Pius pápa tételének gyakorlati megvalósulásához segítenek hozzá: Ne a misén énekeljünk, hanem magát a misét énekeljük!

2011. november 17.


VÉGÉHEZ ÉRKEZETT A „CHORALIS CONSTANTINUS 500” SOROZAT

Korábban már jeleztük, hogy a pünkösd utáni 19. vasárnap lesz az utolsó, amelynek liturgikus zenéje a szentmiséinken rendszeresen visszatérő „Choralis Constantinus 500” sorozat keretei közé illeszkedik. A jövő kedden, november 22-én elhangzó koncerttel az egész sorozat befejeződik. Ebből az alkalomból örömmel tekintünk most vissza az elmúlt évek gyümölcsöző együttműködésére a Corvina Consort honlapján közölt összefoglalás egy részletével:

„2008 novemberében indult útjára az a hatalmas vállalkozás, amelyben két 500 éves forrás alapján került bemutatásra a Habsburg császári udvar énekes szertartásainak repertoárja a 15—16. századi gyakorlat alapján. Közel 250 rendezvényen csendült fel a teljes egyházi év vasár- és ünnepnapjainak rekonstrukciója. A sorozat eseményeit több tízezren követték nyomon az elmúlt három évadban.

A sorozat megvalósítása hazai és nemzetközi együttműködők részvételével jöhetett létre. Számos magyarországi együttes és előadó működött közre, valamint neves külföldi vendégeket is sikerült meghívni Budapestre (Schola Gregoriana Pragensis — CZ, 2009; Capilla Flamenca — B, 2009; Cincquecento Renaissance Vokal — A, 2010).

A három évadon keresztül folyamatosan zajló eseményeknek főként Budapest belvárosának templomai (Belvárosi Főplébániatemplom, Belvárosi Szent Mihály Templom, Szent István Bazilika, Belvárosi (Pesti) Ferences Templom, Avilai Nagy Szent Teréz Plébániatemplom, Belvárosi Szent Anna Templom, Budai Ciszterci Szent Imre Templom) adtak otthont, hiszen a koncertszerű előadások mellett a reneszánsz zene és a gregorián gyöngyszemei eredeti funkciójukban, szertartások keretében is elhangozhattak. Különleges spirituális élményben volt részük azoknak, akik a sorozat eseményeit a Szent Mihály Laikus Káptalannal való együttműködésnek köszönhetően, hagyományos római rítusú szentmisék keretében hallhatták, hiszen ez a fajta liturgia áll legközelebb az 500 évvel ezelőtti gyakorlathoz, ahhoz a formához, ahogyan annak idején végezték a szertartásokat, amikor e művek keletkeztek.”


Ennek az együttműködésnek a bemutatására és egyszersmind kedves emlékként álljon itt Johannes Ockeghem II. számú Salve reginájának felvétele, amint a fent említett utolsó közös szentmise képeit kíséri:Végül az alábbiakban adjuk közre a sorozat zárókoncertjének programját:

2011 november 22., 19 óra
Belvárosi Szent Mihály Templom

(1056 Budapest, Váci utca 47/B)

Leonhard Kleber (c. 1495—1556)
: Fantasia in Ut
Kecskés Mónika, orgona

Heinrich Isaac (c. 1450—1517): Quis dabit capiti meo aquam?
Corvina Consort

Introitus — Heinrich Isaac: Loquebar de testimoniis (ChC III.)
Discantus

Kyrie — Orlandus Lassus (c. 1532—1594): Missa de feria
Greccio Chamber Choir

Gloria — Josquin des Prez (c. 1450—1521): Missa Pange lingua
Voces Æquales

Graduale — Audi filia (Graduale Pataviense fol. 165r)
Cantoratus Budapestiensis

Alleluia — Audi filia (Graduale Pataviense fol. 165v)
Cantoratus Budapestiensis

Credo — Heinrich Finck (c. 1445—1527): Missa [a6]
Corvina Consort

Offertorium — Offerentur (Graduale Pataviense fol. 167r)
Voces Æquales

Ludwig Senfl (c. 1486—1542/43): Quis dabit oculis
Corvina Consort

Sanctus — Heinrich Isaac: Missa Solenne [a6]
Discantus

Hans Leo Hassler (1564—1612): Pater noster [a8]
Discantus

Agnus Dei — Heinrich Isaac: Missa Solenne [a4]
Cantoratus Budapestiensis

Josquin des Prez: Ave verum corpus
Greccio Chamber Choir

Communio — Confundantur (Graduale Pataviense fol. 168r)
Greccio Chamber Choir

Heinrich Isaac: Tota pulchra es
Voces Æquales

Paul Hofhaimer (1459—1537): Salve regina
Kecskés Mónika, orgona

Heinrich Isaac: Virgo prudentissima [a6]
Corvina Consort, Discantus, Cantoratus Budapestiensis,
Greccio Chamber Choir, Voces Æquales, vezényel: Kalmanovits ZoltánPOST SCRIPTUM:

A fenti művek nagy részét mostantól meg is lehet hallgatni a sorozat honlapján beágyazott YouTube-videók segítségével, az egész sorozatot pedig Kalmanovits Zoltán értékeli a Magyar Kurírnak adott interjújában.

2011. november 9.


EGYHÁZNAPI MATUTÍNUM

A folyó egyházi év utolsó ünnepélyes közösségi zsolozsmáját a középkori esztergomi székesegyház felszentelésének ünnepéről 2011 november 12-én, szombaton 20 óra 30 perces kezdéssel tartjuk a Váci utcai Szent Mihály-templomban. Mivel ugyanitt 19 órától 20 óráig koncert van, és ezalatt a templomkaput zárva tartják, gyülekezésre és próbákra 19 óra 30 perctől kezdve a templom előtt lesz mód.

2011. november 7.


KÖNYVBEMUTATÓ ÉS ELŐADÁS A LITURGIA MAI HELYZETÉRŐL

A hét második felében hazánkba érkezik Don Nicola Bux, XVI. Benedek pápa liturgikus reformjának egyik legaktívabb képviselője és népszerűsítője, hogy előadást tartson két újonnan megjelent könyvének bemutatóján, amelyet a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Gyakorlati Teológia Tanszéke rendez 2011 november 11-én, pénteken 17 órakor a főiskola dísztermében. Ezenkívül Don Bux magánmisét is celebrál a római rítus rendkívüli formájában másnap, november 12-én reggel 8 órakor a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplom főoltáránál.

Mindkét alkalom kivételes jelentőségű, ezért örömmel hirdetjük őket, és reméljük, hogy minél többen részt tudnak venni rajtuk. Ennek érdekében röviden bemutatjuk a szerzőt és most megjelenő műveit.


A szerzőről

Don Nicola Bux a Bari-Bitontói Főegyházmegye papja, Bari városában a S. Giuseppe-templom igazgatója, az ottani Ökumenikus Teológiai Intézetben az összehasonlító liturgia, az Apuliai Teológiai Karon pedig a szenteségteológia professzora. 1947-ben született Bariban. Teológiai tanulmányait Rómában végezte, 1975-ben szentelték pappá. Ezután Jeruzsálemben folytatott kutatásokat az Ecumenical Institute és a Studium Biblicum Franciscanum keretében. Tanított a jeruzsálemi Studio Teologico S. Salvatore intézetben és a római Szent Anzelm Egyetem Pápai Liturgikus Intézetében. Hosszabb időt töltött a kelet-európai ortodox és a közel-keletei iszlám országokban, 1989-ben pedig Franco Cardini történész professzorral és David M. Jaeger OFM atyával együtt alapítója volt a Europe—Near East Center nevű nemzetközi kutatóintézetnek.

Don Bux a kutatás és a tanítás mellett évtizedek óta igen aktívan részt vesz az olasz egyház és teológia életében. Egyházmegyéjében és az apuliai régióban sokat fáradozott a liturgia, az egyházzene és az egyházművészet zsinat utáni megújításán, többek között Don Lugi Giussanival, a Comunione e Liberazione mozgalom alapítójával együttműködésben. Ennél is fontosabb azonban, hogy régi kollégája és személyes barátja Joseph Ratzinger bíborosnak — egyrészt mint az általa alapított Communio folyóirat tudományos tanácsadója, másrészt mint a Római Kúria számos intézményének munkatársa. Don Bux jelenleg négy vatikáni dikasztériumban tölt be konzultori állást: a Hittani Kongregációban és a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjában, ahová még II. János Pál állította őt, valamint az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregációban és a Pápai Liturgikus Ünneplések Hivatalában, ahová már XVI. Benedek nevezte ki.


Ebbéli minőségében Don Bux számos előadást tartott és interjút adott a liturgia gyakorlati kérdéseiről, különös tekintettel a 2007 óta rendkívüli formaként elismert hagyományos római rítusra. A Szent Mihály Laikus Káptalan tagjai 2006-ban ismerkedtek meg vele személyesen, amikor Dobszay László kíséretében részt vettek az oxfordi CIEL konferencián (l. a fenti képet). Nagy örömmel üdvözöljük tehát Magyarországon, ahol a Szentatya liturgikus reformjának vetése egyelőre még alig hozott valamicske termést. Reméljük, hogy Bux atya látogatása legalább Budapesten felszántja némileg a fagyos talajt, és kellő alapokat teremt a pápai tanítás és liturgikus gyakorlat befogadásához.


A művekről

A magyar fordításban most megjelenő két kis könyvet Don Bux az olasz Piemme kiadónál publikálta. Az előszót mindkettőhöz Vittorio Messori írta, akit a magyar olvasó is jól ismerhet a Joseph Ratzinger bíborossal és II. János Pál pápával készített interjúköteteiről.


Az első kötet, a La riforma di Benedetto XVI [„XVI. Benedek reformja”] 2008-ban, egy évvel a Summorum Pontificum motu proprio után látott napvilágot, és részben az ennek nyomán keltett polémiákra ad választ. A könyv témája XVI. Benedek pápa reformja, amelynek egyik kiemelt területe a szent liturgia. A szerző hiteles módon adja elő és kommentálja a Szentatya gyakran félreértelmezett szándékát a régi római rítus felszabadításával kapcsolatban, amely nem nosztalgikus visszalépés egy letűnt kor világába, hanem a szükséges egyensúly megteremtését célozza hagyomány és újítás között.

A másik munka, a 2010-ben kiadott Come andare a messa e non perdere la fede [„Hogy menjünk úgy misére, hogy ne veszítsük el a hitet”] — amint provokatív címe is mutatja — gyakorlati szempontból közelít az Egyház mai kulcskérdéséhez: a liturgia és a hit kapcsolatához. Ebben a könyvben Don Bux az általa kitűnően ismert keleti liturgiák fényében mutatja be a szentmisét a római rítus mindkét formájában, s a történelmi, teológiai és lelkiségi vonatkozások feltárásával segíti hozzá az olvasót, hogy képes legyen ráismerni az Egyház egyazon hitére a szentmise-ünneplések megannyi formájában.