2012. május 24.

A pünkösdi matutínum eleje

PÜNKÖSDI SZERTARTÁSAINK

Urunk mennybemenetelének nyolcada után a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, mégpedig három egymást követő napon: 2012 május 26-án, szombaton 17 órakor vigília-szertartást és énekelt szentmisét, ezt követően pedig (19 óra  körül) ünnepi virrasztó zsolozsmát tartunk a Váci utcai Szent Mihály-templomban. Május 27-én, pünkösdvasárnap és május 28-án, pünkösdhétfőn a szokásos 12 órai időpontban lesz az énekelt szentmise a Belvárosi Nagyboldogasszony-templomban.

2012. május 22.

 
ÚJMISE ÉS ELSŐ ÁLDOZÁS NEW YORKBAN — A RÉGI RÍTUS SZERINT

Vasárnap, 2012 május 20-án mutatta be első szentmiséjét a frissen szentelt Patric D’Arcy atya a New York-i Oltáriszentség-templomban (Blessed Sacrament Church). A szertartáson az újmisés pap első áldozásban részesítette unokahúgát (l. a fenti képet). A prédikációt az Opus Dei személyi prelatúra Egyesült Államok-beli helyettes titkára, Msgr. Javier García de Cardenas tartotta. A misén a főegyházmegye számos papja és papnövendéke jelent meg, az asszisztenciát is ők szolgáltatták. A szkóla a VIII. (De Angelis) gregorián misét, valamint Palestrina, Allegri és John Williams motettáit énekelte. A további információkhoz és bőséges képanyaghoz l. a Clunyi Szent Hugó Társaság (Society of St Hugh of Cluny) honlapján megjelent beszámolót.

No de miért olyan fontos erről külön megemlékezni, ráadásul itt, a világ másik felén? — Azért, kedves olvasónk, mert ezt az eseményt két körülménye teszi egészen kiemelkedő hírértékűvé: egyrészt hogy D’Arcy atya az egyetlen szeminarista, akit a 2012. évben a New York-i Főegyházmegye papjaként fölszenteltek; másrészt hogy említett első szentmiséjét a hagyományos római rítus ünnepélyes formájában (missa sollemnis primitialis) mutatta be.

Kissé sarkítva tehát azt is mondhatjuk, hogy az idén a New York-i Főegyházmegyében szentelt papok 100%-a régi rítusú újmisét mondott (pontosabban énekelt). Ez a mondat — afféle paradox létigazság gyanánt — egyszerre foglalja magában azt a tragikus helyzetet, amelyben az Egyház jelenleg leledzik (a szóban forgó főegyházmegyéhez ca. 2.500.000 katolikus hívő tartozik, területén 500 plébánia található), és egyben azt a választ is, amelyet erre a papi hivatást elfogadó fiatalok (s köztük az újmisén szolgálók és részt vevők) egyre nagyobb számban adnak.

Imádkozzunk a papi hivatásokért, itthon és az egész katolikus világon!


POST SCRIPTUM (2012.05.27):

A fentiekhez hasonló gondolatokat tett közzé egy nappal később Shawn Tribe, a New Liturgical Movement blog szerkesztője, külön kiemelve egy „XVI. Benedek-generáció” formálódását a fiatal papok között.

2012. május 14.

Az áldozócsütörtöki matutínum eleje

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖKI SZERTARTÁSAINK

A húsvéti idő végéhez közeledve hirdetjük, hogy az Úr mennybemenetelének ünnepét a szokásos esztergomi virrasztó zsolozsmával 2012 május 16-án, szerdán 20 óra 30 perckor üljük meg a Váci utcai Szent Mihály-templomban. Az áldozócsütörtöki szentmisét másnap, május 17-én 18 óra 30 perckor ugyanott tartjuk.

2012. május 8.


SZENT MIHÁLY MEGJELENÉSE

Évszázadokon át a mai napon ünnepelte az Egyház Szent Mihály arkangyal megjelenését a Gargano-hegyen. Noha az 1962-es naptár ezt az ünepet már nem tartalmazza, mégis szeretnénk élni a lehetőséggel, hogy ebből az alkalomból jelezzük egy már tavaly megígért dokumentumunk: a Szent Mihály Laikus Káptalan 2012. évi liturgikus naptára megjelenését. Egy naptárnak akkor van igazán értelme, ha legkésőbb az év első napjával kezdve használatba lehet venni. Sajnos a miénk alakulását annyi tényező befolyásolta (elsősorban a nagyheti szertartások bizonytalansága, de emellett más időpontok, sőt helyszínek is többször módosultak), hogy végleges, nyilvánosan megosztható formában csak mostanra lett teljesen kész.

Amint korábban ígértük, ezt a liturgikus naptárt, amely nyilvános szertartásainkat időrendben, a helyszínek és a kezdési időpontok feltüntetésével tartalmazza, a jobb oldali oldalsáv „Szertartásaink 2011/2012” rovatjának tetején illesztettük be hivatkozás formájában. Rákattintva egy Google-dokumentum nyílik meg, amely szabadon le is tölthető. A tavalyi változathoz képest újdonság, hogy a piros színű szöveg jelöli azokat a szentmiséket, amelyeket sollemnis formában szeretnénk megtartani, a különböző háttérszínek pedig a belvárosi főplébániatemplomtól eltérő helyszínekre utalnak (sárga: Belvárosi Szent Mihály-templom; barna: Gellérthegyi Pálos sziklatemplom; rózsaszín: Keleti Károly utcai Krisztus Király-templom; világos- és sötétkék: Budapesten kívüli helyszínek — Gödöllő, Vác, Mátraverebély-Szentkút, Komárom, valamint Gyömrő).

Ebből a táblázatból most már pontosan meg lehet tudni, mikor és hol tartjuk nyilvános szentmiséinket és zsolozsmáinkat ebben az évben. A nem vasárnapra eső miséket, továbbá a többi szertartást szokás szerint előre is hirdetni fogjuk, akárcsak a táblázatban közölt adatok esetleges módosulásait. Ilyenkor magát a naptárt is módosítani fogjuk, a hozzá vezető link tehát mindig a naprakész állapotot mutatja majd.

2012. május 6.

HÚSVÉTI KYRIE (LUX ET ORIGO) TRÓPUSOKKAL

A húsvéti időben a modern gregorián karkönyvek I. számú ordináriumát énekeljük, amely a hozzá tartozó Kyrie középkori betoldásairól, az ún. tropusokról a Lux et origo nevet viseli. A Lux et origo szavak — akárcsak a mise-ordináriumok egyéb latin megjelölései — csak a tropizált Kyrie kezdőszavaira utalnak, a trópusok azonban nemcsak itt, hanem a Gloria, a Sanctus és az Agnus Dei szövegében is előfordultak. Ezek a költői stílusban megírt betoldások a dallamot nem érintik, mivel pontosan annyi szótagból állnak, ahány hangra énekeljük az ismert ordinárium-szöveget. A Kyrie esetében kilenc „versszakról” beszélhetünk, amelyek egy-egy bevezetést képeznek a három Kyrie eleison — három Christe eleison — három Kyrie eleison sorozathoz: előbb mindig a trópus, utána pedig a megfelelő Kyrie-szakasz hangzik el.

A középkori Kyrie-trópusok eddig csak nehezen voltak hozzáférhetők, nemrég azonban egy igen használható gyűjteményük jelent meg a bajorországi St. Ottilien bencés főapátság kiadója, az EOS Verlag gondozásában (a Gloria-trópusokat tartalmazó kötet előkészületben van). Ebből idézzük most a Kyrie „Lux et origo” egyik (A-val jelölt) változatát, amely szövegével és hangzó formában a YouTube-ra is felkerült.