2008. augusztus 28.

A KÖVETKEZŐ VASÁRNAPI SZENTMISE HELYSZÍNE
ÉS IDŐPONTJA MEGVÁLTOZOTT


2008. augusztus 31-én, a pünkösd utáni 16. vasárnap a szokásos, délután fél 4 órai szentmise a Belvárosi Főplebániatemplomban évnyitó miatt elmarad. Helyette este fél 7 órai kezdettel tartunk régi római rítusú énekes szentmisét a gellérthegyi pálos Sziklatemplom Szent István-kápolnájában.

2008. augusztus 24.

KÉPEK A GÖDÖLLŐI KASTÉLYTEMPLOMBÓL

Ez év augusztus 13-án a IX. Gödöllői Szkólatábor résztvevői régi rítusú ünnepélyes szentmisén énekeltek a helyi Kastélytemplomban. A szkólatáborban hagyományosan az ország különböző templomaiban énekes szolgálatot teljesítő, általános és középiskolás korú fiatalok vesznek részt néhány tapasztalt pap, egyházzenész és szkólavezető irányításával. A napirend szilárd vázát a rendszeres zsolozsma és a szentmise adják. A szkólatáborok sorozata nagy mértékben hozzájárult, hogy az elmúlt évtizedben megerősödjék Magyarországon a liturgiában szervesen gyökerező énekgyakorlat, és hogy ezen keresztül gyermekek és fiatalok sokasága jusson közelebb a római liturgia minél hitelesebb fölfogásához, végzési módjához. A kastélytemplomi szentmisén a szkólák először tapasztalhatták meg közösségi szinten az általuk előnyben részesített egyházzenei anyag és magatartás lényegi kapcsolatát a történelmi miseliturgiával.

2008. augusztus 16.

ÉNEKES SZENTMISE SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÉS HITVALLÓ ÜNNEPÉN

2008. augusztus 20-án, szerdán délelőtt fél 9 órai kezdettel Szent István király és hitvalló ünnepén régi római rítusú énekelt szentmisét tartunk Budapesten, a Belvárosi Nagyboldogasszony-főplebániatemplomban.

2008. augusztus 13.

SAJNÁLATTAL HIRDETJÜK, HOGY 2008. AUGUSZTUS 15-ÉN, NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPÉN, JÓLLEHET PARANCSOLT ÜNNEP, NEM TUDJUK MEGTARTANI A BELVÁROSI TEMPLOMBAN SZOKÁSOS ÉNEKELT SZENTMISÉNKET.
HAGYOMÁNYOS RÓMAI RÍTUSÚ SZENTMISÉK MAGYARSZÉKEN

2008. július 18-án és 19-én, pénteken és szombaton a hagyományos római rítus szerint tartotta konventmiséjét a sarutlan kármelita nővérek magyarszéki közössége (Pécshez közel). A nyilvános, énekelt szentmisék bemutatását a megelőző hétköznapokon ft. Kovács Ervin atya énekelt magánmiséi, illetve a nővéreknek tartott ismertetése készítették elő a CLSMA néhány tagjának közreműködésével. A két misét Kármelhegyi Boldogasszony ünnepének nyolcadáról, illetve Szűz Mária, a Keresztények Segítsége ünnepéről vették. A magyarszéki kolostor egyébként szigorú monasztikus fegyelemben élő, a liturgikus imádságot és a szemlélődő életet igen komolyan vevő szerzetesnőknek ad otthont, e tekintetben példaértékű Magyarországon, és tapasztalatunk szerint alkamas közege lenne a régibb liturgikus gyakorlat tartós alkalmazásának is. A kolostorról ld. a www.karmelita.hu oldalt.