2011. augusztus 29.


MINISTRÁNSKURZUS A HAGYOMÁNYOS RÍTUSÚ SZENTMISÉKHEZ

Szeptembertől kezdődően az egyházi év végéig kurzust indítunk a szentmisék oltárszolgálatában részt vevők számára. A kurzus célja egyrészt az, hogy a már egy ideje ministrálók elméleti szinten is megismerkedjenek a régi rítusú szentmise különböző formáinak (missa lecta, missa cantata és missa sollemnis) szertartásrendjével, megtanulják azokat a különböző templomok helyviszonyaira alkalmazni, és hogy a ministrálás gyakorlata a részletekben is összecsiszoltabbá, gördülékenyebbé váljék. Másrészt szeretnénk ezt a lehetőséget megragadni arra, hogy megszólítsuk a régi rítusú szentmisékre rendszeresen járó híveket, és felajánljuk nekik a lehetőséget a ministránsi teendők elsajátítására. Várjuk tehát olyan férfiak jelentkezését, akik alkalmasnak érzik magukat erre a feladatra és szívesen vennének részt egy ilyen ministránskurzuson.

Havonta két foglalkozás tartását tervezzük a vasárnapi szentmisék után, ami szeptember elejétől november végéig összesen hat alkalmat jelent. Az első foglalkozás a jövő vasárnap, szeptember 4-én lesz. A jelentkezéseket a szentmise után a sekrestyében személyesen, illetve a káptalan elektronikus címére (capitulumlaicorum[kukac]gmail.com) küldött levélben várjuk.

2011. augusztus 26.


ELHUNYT DOBSZAY LÁSZLÓ

Dies annorum nostrorum in ipsis septuaginta anni;
si autem in potentatibus, octoginta anni...
Ps. 89, 10

Hosszú betegség után a mára virradó éjjel, életének hetvenhetedik évében elhunyt Dobszay László. Az elmúlt hetekben a szentségekkel megerősítve, tiszta tudattal, emberi és tudományos dolgait elrendezve készült a Teremtőjével való találkozásra. A temetése előtti este a Szent Mihály Laikus Káptalan nyilvános halotti zsolozsmát (vesperás, matutínum és laudes) végez érte az esztergomi rítus szerint. Requiescat in pace!

2011. augusztus 21.


A PÜNKÖSD UTÁNI 10. VASÁRNAP ÉNEKRENDJE

A mai szentmisét, akárcsak a hétfői Mária-ünnepet, a Choralis Constantinus 500 sorozat polifón egyházzenéje teszi ünnepélyesebbé. Az elhangzó tételek a következők:

Hans Leo Hassler: Cantáte Dómino
Asperges me
Introitus — Heinrich Isaac: Dum clamárem (CC I.)
Kyrie
Gloria
Graduale — Custódi me, Dómine (Graduale Pataviense, fol. 34v)
Alleluia — Heinrich Isaac: Eripe me (CC I.)
Credo
Offertorium — Ad te Dómine levávi (Graduale Pataviense, fol. 1v)
Orlandus Lassus: Tibi laus
Sanctus
Orlandus Lassus: Adorámus te, Christe
Agnus Dei
Josquin des Prez: O salutáris hostia
Communio — Heinrich Isaac: Acceptábis sacrifícium (CC I.)
Exitus — Anon.: Salve regína (Annaberg Chorbuch, 1519)

Énekelnek a Corvina Consort tagjai (művészeti vezető: Kalmanovits Zoltán): Pintér Ágnes, Pászti Károly, Kalmanovits Zoltán és Demjén András.

2011. augusztus 15.NAGYBOLDOGASSZONY ÜNNEPÉNEK ÉNEKRENDJE

Ma, a Boldogságos Szűz Mária Mennybevételének ünnepén kivételesen a Terézvárosi Plébániatemplomban, délután 3 órai kezdettel tartjuk énekelt szentmisénket. A zenei szolgálatot a Corvina Consort látja el az alábbi tételek megszólaltatásával:

Introitus — Heinrich Isaac: Gaudeámus omnes (CC II.)
Kyrie de Beata (IX. gregorián mise)
Gloria de Beata
Graduale — Propter veritátem (Graduale Pataviense, fol. 164)
Alleluia — Heinrich Isaac: Assúmpta est María (CC II.)
Credo (ambrozián)
Offertorium — Offeréntur regi (Graduale Pataviense, fol. 167)
Felajánlásra — Orlando di Lasso: Tibi laus
Sanctus de Beata
Agnus Dei de Beata
Communio — Heinrich Isaac: Dilexísti iustítiam (CC II.)
Kimenetre — Orlando di Lasso: Tota pulchra es

Énekel: Kalmanovits Zoltán, Pintér Ágnes, Opicz József, Pászti Károly


2011. augusztus 11.


TÁRSKÖZÖSSÉGEINK A HAGYOMÁNYOS RÓMAI RÍTUS MEGÉLÉSÉBEN

Már a tavalyi szentkúti zarándoklat megmutatta, idén pedig több komolyabb programunk (nagyhét, zarándoklat, bérmálás, latintábor) ismételten igazolta, hogy a magyar ajkú katolikus hívek között van igény nemcsak a régi római rítus helybeni végzésére, hanem a többi, hasonló szellemiségű csoporttal való összefogásra, a liturgia gazdagságának közös megtapasztalására is. E csoportok közül most két olyat szeretnénk bemutatni, amelyek a régi rítusú szentmisék mellett a zsolozsmát is rendszeresen, közösségileg imádkozzák, s ezzel a liturgia minél teljesebb megélésére törekszenek.

Örömmel adunk hírt róla, hogy 2011 június 24-én, a felvidéki Galánta város Szent István király-plébániatemplomában megalakult a Keresztelő Szent János Laikus Káptalan (Capitulum Laicorum Sancti Ioannis Baptistae, CLSIB), amely nevében és céljaiban a Szent Mihály Laikus Káptalan példáját követi, szervezetileg pedig társaskáptalanként csatlakozik közösségünkhöz. A CLSIB bemutatkozását a Gloria.tv-re feltöltött szórólapjukon lehet elolvasni. Személyes oldalról jól kiegészíti ezt az a blogbejegyzés, amelyben egyházi vezetőjük, dr. Józsa Attila plébános, a Nagyszombati Főegyházmegye galántai kerületének esperese és az egyházmegyei szeminárium liturgiatanára számol be a régi rítussal való megismerkedéséről (a bejegyzést illusztráló képek a 2010 november 9-i budapesti Pázmány-misén készültek, amelynek Attila atya volt a celebránsa). A CLSIB tevékenysége hozzánk hasonlóan elsősorban a régi rítusú szentmisék rendszeres bemutatására és a zsolozsma (ünnepélyes alkalmakkor a virrasztó hórák) nyilvános végzésére irányul.

A másik közösség, noha már régebben működik, szervezeti keretéül egy világi jogi konstrukciót választott. A Szent György Vértanú Kulturális Közhasznú Alapítvány a régi rítushoz kötődő szegedi hívek háttérintézménye, amelynek célja a katolikus hagyomány liturgikus, egyházzenei, közösségi, teológiai tanításának ápolása és fenntartása. A liturgiák színhelye a szeged-alsóvárosi ferences templom, ahol immár két éve celebrálja a vasárnapi régi rítusú szentmiséket dr. Alácsi Ervin János százados, tábori lelkész. Újabban, amióta Ervin atya külföldön teljesít szolgálatot, a misék helyett a hívek énekelt vesperást végeznek (az elmúlt vasárnap azonban ismét volt szentmise a templombúcsú alkalmából, amelyet korábban mi is hirdettünk).

A galántai laikus káptalannal és a szegedi hívek csoportjával az utóbbi években egyre szorosabb kapcsolatba kerültünk, számos liturgián és egyéb alkalmakon közösen vettünk részt (ezekről nemsokára külön bejegyzésekben adunk képes beszámolót), és ezt a jó viszonyt a továbbiakban is igyekszünk ápolni és elmélyíteni. Mostantól ezért a jobb oldali oldalsávban „Testvérközösségeink” címmel az ő internetes honlapjaikat is feltüntetetjük, arra buzdítva minden olvasónkat, hogy rendszeresen látogassa azokat, s a miénk mellett az ő életüket és munkájukat is foglalja imádságaiba.

R.Z.

A fenti képen Hans Memling két művének egy-egy részlete látható: középen Szent Mihály arkangyal az Utolsó ítélet triptichonról (1467—1471, Gdańsk, Muzeum Narodowe), tőle balra és jobbra pedig Keresztelő Szent János és Szent György a Moreel család triptichonjáról (1484, Bruges, Groeninge Museum).

2011. augusztus 9.


A VÉRTANÚK KÚTJAI

A hagyományos római liturgia július 21-én emlékezik meg Szent Praxedes szűzről, akinek stációs temploma[1] az Esquilinus dombon áll Rómában.[2] Az 1969-es naptárreform során a róla való megemlékezést törölték a liturgikus könyvekből, húgának, Szent Pudentianának emléknapját (május 19.) pedig kihúzták a római naptárból, és a neve sem szerepel többé a Martyrologiumban egy rosszul értelmezett és elsietetett „legendátlanítás” következtében. Az 1962-es liturgikus könyvek azonban továbbra is őrzik a két nővér emlékezetét.

A szent testvérpár főként úgy ismert, mint a vértanúk eltemetője. Tiszteletreméltó hagyomány szerint atyjuk, Pudens szenátor háza adott otthont Szent Péter apostolnak római tartózkodása idején. Két leánya, Praxedes és Pudentiana (eredeti formájában Potentiana) az üldözések idején több ezer vértanú holttestét helyezte el titokban a családi birtokon található ciszternákban, vérüket pedig szivaccsal gyűjtötték össze.

Rómában a 12 táblás törvény tiltotta a temetkezést a város belsejében, ezért a családi sírboltokat és katakombákat mindig a falakon kívül találjuk. A keresztényüldözések idején azonban gyakran nem lehetett biztonságosan elszállítani az elhunytat a temetkezési helyig, ezért kényszerűségből a kivégzettek holttesteit ciszternákba rejtették, később epdig tisztességgel eltemették őket, illetve az üldözések elmúltával a kutak emlékhelyként a föléjük épülő templom részeivé váltak. Ez utóbbinak szép példája a 12 apostol tiszteletére szentelt templom (Ss. Dodici Apostoli) főoltára alatt található confessio. Az apszis alatti kripta Szent Fülöp és Jakab apostol sírja mellett egy vértanú-kutat (in situ) is rejt, amelyben négy vértanú (Diodorus, Marianus, Chrysathus, Daria) ereklyéi pihennek.[3]


A Santa Pudenziana templom ezzel a büszke címmel dicsekedhet: omnium ecclesiarum Urbis vetusissima („a Város minden templomának legrégebbike”). Bal oldali mellékhajójában rácsozat takarja annak a ciszternának a nyílását, amelyben 3000 vértanú testét őrizték.[4]


Ettől nem messze találjuk Giovanni Paolo Rossetti festményét (1621) szentjeinkről, akik a kútba rejtik megkínzott hittestvéreik maradványait.


A Santa Prassede templom vértanú-kútjának már nehezebben akadunk nyomára. A főoltár képén látunk ugyan egy sokszögletű kutat Szent Praxedes mellett, amelybe kancsókkal öntözik a mártírok vérét, de hiába keresnénk hasonló építményt, mint amit a Santa Pudenziana belsejében láttunk.


Egy századelőn készült archív felvétel jobb alsó sarkában még jól kivehető a kávás kút a főhajó elején. Aztán 1918 és 1927 között Antonio Munoz új márványpadlózatot készített középkori kozmateszk stílusban és ennek a kút is áldozatul esett. Nyílására porfír korongot helyeztek, amely belesimul a mozaikpadló többi motívuma közé, és csupán egy rövid felirat emlékeztet a mártírokat rejtő sírra — a legtöbben észre sem veszik.


„Testüket békében eltemették, de nevük él nemzedékről nemzedékre.” (Sir 44, 14)

N.E.

_______________________________

A képek forrásai:

A fekete-fehér fénykép a marburgi fotóarchívumból származik (http://www.bildindex.de/), a színes képek részben a szerző saját felvételei.
Porfír kútfedő lap a Santa Prassede padlójában: http://www.sacred-destinations.com/italy/rome-santa-prassede-pictures/slides/f10_083.htm
A Ss. Apostoli vértanú-kútja: http://www.flickr.com/photos/42858885@N00/5436237978/


Jegyzetek:

[1] Nagyböjt 3. vasárnapja utáni kedd.
[2] A Római Martyrologium, ford. Diós István (Szent István könyvek), Budapest 2010, 244.
[3] Tóth K. János: Római virágszedés, Bécs 1988, 166—167.
[4] Bangha Béla — Artner Edgár: Római útikalauz, Budapest 1934, 217.

2011. augusztus 7.


HÉTKÖZNAPRA ESŐ SZENTMISÉINK AUGUSZTUSBAN

Ezúton hirdetjük, hogy a Szent Mihály Laikus Káptalan szervezésében idén augusztusban a vasárnapokon kívül a következő alkalmakkal lesznek még szentmisék:

2011 augusztus 12-én, pénteken 18 órakor a gödöllői Grassalkovich-kastély kápolnájában énekelt szentmisét tartunk Assisi Szent Klára ünnepéről.

2011 augusztus 15-én, hétfőn, Nagyboldogasszony ünnepén a terézvárosi plébániatemplomban 15 órakor kezdődik a szokásos énekelt szentmise, amelynek zenei tételei a Choralis Constantinus 500 sorozatba illeszkednek (gregorián ordinárium és XVI. századi polifón proprium).

2011 augusztus 20-a, Szent István király ünnepe idén szombatra esik. Az egész napos programok miatt az énekelt szentmisét csak korán reggel, 8 óra 30 perckor tudjuk megtartani a belvárosi plébániatemplomban.

2011 augusztus 27-én, szombaton 11 órakor a váci piaristák templomában barokk zenével kísért ünnepélyes szentmisét mutatunk be Kalazanci Szent József ünnepéről. További részletek a VIII. Börzsöny Barokk Napok rendezvénysorozat honlapján olvashatók.

2011. augusztus 2.


KÁPTALANI LEVELEZŐLISTÁK

A mai nappal a káptalani elektronikus kommunikáció új szakaszába lépett. Az információs szupersztráda korában a megnövekedett levelezés kézi címlistákkal hovatovább szükségtelenül nehézkessé lett, ezért a rendes és pártoló tagságot, a vezetőséget, valamint a támogatók körét három zárt levelezőlistába szerveztük: egy vezetőségi, egy tagsági és egy teljes listába (ez utóbbinak a támogatók is tagjai lesznek).

A levelezőlisták előnye, hogy az üzenetek a lista honlapján az esetleges törlés vagy a spamszűrő útjáni lenyeletés esetén is visszakereshetőek, ugyanakkor csak a tagok férhetnek hozzájuk. Könnyebbé válik a változó e-mail címek frissítése, az üzenetek archiválását maga a rendszer is elvégzi stb. A káptalan minden rendes és pártoló tagja, valamint támogatója elvileg már megkapta lejelentett e-mail címére a meghívó üzenetet. Aki még nem fogadta el a meghívót, kérjük, tegye meg, hogy a listák működése beindulhasson. Közérdekből a levelezőlistákon az üzenetküldés moderált lesz, hogy a spamek és téves címzések kiszűrhetőek legyenek, ne a tagság levelesládáját terheljék. A moderálást a dékán úr látja el mindhárom lista esetében.

Akinek valami technikai problémája merül fel a feliratkozással, esetleg az e-mail címét szeretné lecseréltetni újabbra, írjon a káptalani e-mail címre: capitulumlaicorum[kukac]gmail[pont]com.

V.B.