2017. október 17.

Szombatnapi matutínum


     2017. október 20-án, pénteken 19 órai kezdettel virrasztó zsolozsmát (matutínumot és laudest) imádkozunk a szombatnapról a Váci utcai Szent Mihály-templomban (Angolkisasszonyok temploma). A zsolozsma anyaga ebben és ebben a kiadványban található. A zsoltáros istentisztelet várható időtartama másfél óra.