2007. szeptember 18.


ÜNNEPÉLYES SZENTMISE A PÜNKÖSD UTÁNI XIX. VASÁRNAPON XVI. BENEDEK PÁPÁÉRT

2007. október 7-én, a pünkösd utáni 19. vasárnapon, délután 4 órai kezdettel régi rítusú missa sollemnis lesz Budapesten, az alsó-krisztinavárosi plébániatemplomban (az Alagútnál), melyben hálát adunk a Summorum Pontificum motu proprióért és imádkozunk a Szentatyáért. Ezzel az alkalommal várhatóan nagyobb rendszerességgel újra elkezdődnek a fővárosban a régi rítusú, azaz újabb nevük szerint a római rítus rendkívüli formája szerint celebrált szentmisék.

Mivel Erdő Péter bíboros úr az MKPK tegnapi ülése után azt nyilatkozta, hogy mindeddig csak a mi közösségünk kért engedélyt e rítus rendszeres gyakorlására, és hogy a rendelkezésünkre bocsátott lehetőséggel sem éltünk teljes mértékben (ld. http://vatikanifigyelo.freeblog.hu), fontosnak tartom kiemelni a következőket. A bíboros úr havonkénti egy, a Szent Péter Papi Testvérület által kijelölt papnak adott engedélyt a Jáki kápolnában a szentmisék bemutatására. Jóllehet a hetenkénti rendszerességre kezdettől fogva megvolt bennünk az igény, és saját klerikus tagjaink közt is van a régi rítusú szentmise bemutatására kiválóan alkalmas pap, mindeddig tartottuk magunkat a bíboros úr engedélyében szabott föltételekhez. Tudatos volt részünkről az is, hogy amíg a valódi rendszeresség nem állhat be, az egyházi év legjelesebb napjait igyekeztünk az átlagosnál jóval ünnepélyesebb szertartással és énekanyaggal megünnepelni. Ez különösen indokolt volt azért, mert a Jáki kápolna előnytelenül átalakított kultikus tere és rendkívül gyöngén fölszerelt sekrestyéje miatt a szertartások előkészítése komoly nehézségekbe ütközött, ráadásul úgy illett, hogy a Krakkóból meghívott celebráns útiköltségét és itt tartózkodását is minden alkalommal saját forrásból fedezzük. Kérem tehát, hogy közreműködésetekkel, állhatatos jelenlétetekkel segítsetek eloszlatni a félreértéseket, és juttassátok kifejezésre, hogy a hagyományos római liturgia újjáéledése nem peremjelenség, hanem olyasmi, ami a Szentatya szándéka szerint valóban képes jótékonyan befolyásolni egyházi életünk egészét.

Végül ajánlom figyelmetekbe a Miles Christi című folyóirat nemrégiben megjelent számát, amelyben a holnap életbe lépő pápai megnyilatkozás és a hozzá csatolt kísérőlevél magyar fordítása mellett számos tartalmas írást olvashattok a katolikus hagyomány gazdag örökségének különféle összetevőiről (ld. bővebben a mellékelt hirdetésben).