2008. június 4.

RÉGI RÍTUSÚ SZEMÉLYI PLEBÁNIA RÓMÁBAN

Az alábbi hivatalos közleményt ft. Joseph Kramer, a Szent Péter Papi Testvérület római házának elöljárója küldte ki az olasz sajtónak. Eszerint a Szentatya és Ruini bíboros úr közbenjárására Róma belvárosában (és az FSSP kezelésében) június 8-ával megnyílik egy személyi plebánia a régi rítus számára. Ruini bíboros úr szerint ez többek között azt a célt szolgálja, hogy példát adjon a világ minden püspökének abban a kérdésben, hogy miként kell értelmezni a Summorum Pontificum-ot, és különösképpen a motu proprio 10. cikkelyének komolyanvételével kapcsolatban. Az kiváltképp figyelemreméltó, hogy Rómában nagyon nehéz "üres" templomot találni, hiszen itt rengeteg mozgalom, szerzetesrend, kongregáció, nemzeti gyülekezet, konfraternitás működik. Ennek ellenere a kijelölt templom a belváros szívében van, és a plebános (hogy az esetleges vitákat és az elszigetelődést elkerüljék) egyben a rektor is (sajátos római intézmény), valamint a templomban működő konfraternitás elöljárója. Ez azt jelenti, hogy pozícióját minden tekintetben megszilárdították. A jelenség nem hagy kétséget affelől, hogy (legalábbis a Szentatya és közvetlen környezete szándéka szerint) a régi római liturgia fölszabadítása nem pusztán türelmi gesztus, nem engedmény kevesek részleges igényeinek, hanem egy, az Egyház teljességét érintő megújulási program szerves része. Őszintén reméljük, hogy a pápai szándék egyre kevesebb akadályba fog ütközni, és a római példát minél szélesebb körben és minél hamarabb fogják követni a világ más egyházmegyéiben is. (Ld. még http://www.fssp.it/)

Olaszország első régi római liturgiához kötődő személyi plebániája Rómában június 8-án vasárnap ünnepi misével nyílik meg (Ss. Trinita dei Pellegrini). A szertartás 10 órakor veszi kezdetét a Santissima Trinita dei Pellegrini ai Catinari-templomban (Piazza Trinita dei Pellegrini 1.), a Róma történelmi belvárosáért felelős segédpüspök, Monsignore Ernesto Mandara jelenlétében. Ez lesz Olaszországban az első olyan plebánia, amely kifejezetten a régi római rítust (az ún. "tridenti" rítust, illetve a római rítus különleges formáját, amint azt XVI. Benedek pápa a "Summorum Pontificum" kezdetű, 2007. július 7-én kiadott motu propriójában meghatározta) ünnepli. A plebánia fölállításának dekrétuma, amely 2008. március 23-án, húsvét napján kelt, arra hivatkozik, hogy a Summorum Pontificum 10. cikkelyének megfelelően és "elfogadván Róma bíboros vikáriusának előterjesztését a Szentatya úgy határozott, hogy a Római Főegyházmegye központi területén - pontosabban az első kerületben - egy megfelelő kultikus épületben, név szerint a Santissima Trinita dei Pellegrini ai Catinari-templomban megalapíttassék egy olyan személyi plebánia, amely alkalmas lesz azon hívők közösségének lelki gondozására, akik a főegyházmegye területén a római rítus régi formájához kötődnek." Főtisztelendő Joseph Kramer, a Szent Péter Papi Testvérület papja kapott kinevezést, hogy a Ss. Trinita dei Pellegrini plebánia parókusa legyen, valamint a tiszteletreméltó "SS. Trinita dei Pellegrini e Convalescenti" nevet viselő lelki egyesület (Arciconfraternita) Primiceriusának és a SS. Trinita dei Pellegrini-templom rektorának tisztjét is betöltse." Ehhez járul még, hogy Ruini bíboros személyesen kiemelte: a pápa saját határozata volt ez, mert az egész katolikus világnak és minden püspöknek példát akart adni arra, hogy a motu propriót s az abban szereplő 10. cikkelyt komolyan kell venni. Ezen túl a pápa szükségét látta annak, hogy lehetőleg Róma belvárosában legyen egy olyan, magas liturgikus kultúrát képviselő intézmény, amely kovászává lehet (akár a modern rítuson belül is) a liturgikus élet megújulásának.

Bev. és ford. A.E.J.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Deo gratias!
G