2008. augusztus 24.

KÉPEK A GÖDÖLLŐI KASTÉLYTEMPLOMBÓL

Ez év augusztus 13-án a IX. Gödöllői Szkólatábor résztvevői régi rítusú ünnepélyes szentmisén énekeltek a helyi Kastélytemplomban. A szkólatáborban hagyományosan az ország különböző templomaiban énekes szolgálatot teljesítő, általános és középiskolás korú fiatalok vesznek részt néhány tapasztalt pap, egyházzenész és szkólavezető irányításával. A napirend szilárd vázát a rendszeres zsolozsma és a szentmise adják. A szkólatáborok sorozata nagy mértékben hozzájárult, hogy az elmúlt évtizedben megerősödjék Magyarországon a liturgiában szervesen gyökerező énekgyakorlat, és hogy ezen keresztül gyermekek és fiatalok sokasága jusson közelebb a római liturgia minél hitelesebb fölfogásához, végzési módjához. A kastélytemplomi szentmisén a szkólák először tapasztalhatták meg közösségi szinten az általuk előnyben részesített egyházzenei anyag és magatartás lényegi kapcsolatát a történelmi miseliturgiával.

Nincsenek megjegyzések: