2008. szeptember 13.

LITURGIKUS SZEMINÁRIUMOK A 2008-2009-ES TANÉV
ŐSZI FÉLÉVÉBEN

Jóllehet a legkevésbé sem szeretném összekeverni oktatói-tudományos munkámat a káptalant érintő tevékenységemmel, vannak a kettő között természetes átfedések. Ezért többek kérésének engedve alább föltüntetem és röviden bemutatom azokat az egyetemi kurzusokat, amelyek liturgikus tárgyuk miatt nagyobb érdeklődésre tarthatnak igényt. A szemináriumokat az ELTE, illetve a LFZE bármely hallgatója szabadon fölveheti, de előzetes egyeztetés után látogathatók vendéghallgatóknak is. Az általam vezetett latin nyelvórák a fölsorolásban nem szerepelnek. A tanítás a Bölcsészkaron a múlt héten kezdődött, a Zeneakadémián a jövő héten fog elkezdődni. További információkhoz ld. a www.foldvary.eoldal.hu honlapot.

Római euchológia (szerda 12:00-13:30, ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum krt. 4./F, II. emelet 216.)

Egy féléves szövegolvasási óra a pogány és a keresztény Róma kultikus retorikájáról, azaz prózai-szónoki alkatú, nem biblikus és nem költői-himnikus szövegtípusairól. A tematika műfajok szerint rendeződik: 1. archaikus pogány imaszövegek, 2. a prex (konszekrációs ima), 3. a prefáció, 4. az orációk, 5. a püspöki áldás (benedictio pontificalis), 6. formabontó középkori imaszövegek. A forrásokat a görög-római pogány imaszövegek korpusza és a nagy szakramentárium-, illetve pontifikálekiadások alapján magam válogatom. Legalább középszintű latin nyelvismeret ajánlott.

A zsolozsma I. (szerda 17:00-17:45, LFZE 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35., III. emelet 313.)

Két féléves előadás a liturgika-tantárgy negyedik évében katolikus hallgatók számára elsősorban a római zsolozsma történetéről és mibenlétéről. Az első félévben a zsolozsma eredetéről, párhuzamairól, keleti és ólatin rítusairól, szövegi és zenei összetevőiről, fölépítéséről, forrásairól, végzési módjáról és lelkiségéről lesz szó ("leíró zsolozsmológia"). A következő (tavaszi) félév tárgya a "történeti zsolozsmológia". Párhuzamosan liturgikus gyakorlat is ajánlott.

Az ún. tridenti rítus I. (péntek 13:00-13:45, LFZE 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35., III. emelet 313.)

Négy féléves fakultatív szeminárium a régi római liturgia megismertetésére, különös tekintettel az egyházzenei szolgálatra. Az első két félévben a mise, a harmadikban a rituále, a negyedikben a pontifikále szertartásai kerülnek sorra. A zsolozsmáról a fönt leírt, párhuzamosan folyó kurzus miatt nem lesz szó. A tematika részét képezik a régi és a megreformált liturgia különbségei, a régi liturgia eredete és forrásai, a mise szerkezete, szöveg- és dallamanyaga, építészeti és tárgyi környezete, asszisztenciája, az énekes és az orgonás szolgálat kérdései, a különféle zene-, illetve liturgiatörténeti korok viszonya és kölcsönhatása. Párhuzamosan liturgikus gyakorlat is ajánlott.

F.M.

2 megjegyzés:

B. Zs. írta...

A tanév évszáma rosszul lett kiírva, persze így is érthető és köszönjük!

CLSMA írta...

Javítottam.