2009. április 10.


Recessit pastor noster, fons aquae vivae, ad cuius transitum sol obscuratus est, nam et ille captus est, qui captivam tenebat primum hominem: hodie portas mortis et seras pariter Salvator noster disrupit. Destruxit quidem claustra inferni, et subvertit potentias diaboli. - Eltávozott a mi pásztorunk, az élő víznek forrása, akinek halálára a nap elhomályosodott, mert az is elfogatott, aki fogva tartotta az első embert: e napon a halál kapuit és hasonlóképpen annak reteszeit a mi Üdvözítőnk széjjeltörte. Lerontotta a pokol zárait, és elpusztította az ördög hatalmát.

Nincsenek megjegyzések: