2010. július 6.

„LATINTÁBOR” 2010

Július 18. és 24. között tartjuk a 2003 óta hagyományos, úgynevezett latintábort Gödöllőn. A tábor kezdetben adott nevével ellentétben nem nyelvi alapon szerveződik, akár latin nyelvtudás nélkül is lehetséges és gyümölcsöző rajta a részvétel. Gerincét a hagyományos római-esztergomi rítus szerint bemutatott mindennapos misék és az egész nap folyamán végzett zsolozsmák alkotják. Közöttük délelőttönként a régi egyházi irodalomnak az adott évre kijelölt témához kapcsolódó szemelvényeit olvassuk-kommentáljuk, délutánonként pedig gyakorlatiasabb tanulmányokra vagy közösségi programokra kerül sor. Idén a tábor középpontjában a zsolozsma elmélete, gyakorlata és lelkisége áll majd; különös tekintettel kívánunk lenni a témában egyelőre avatatlan érdeklődőkre. A szövegolvasások anyagát a IX—XIII. századi liturgiamagyarázók műveiből válogatjuk. Érdeklődni és jelentkezni lehet Földváry Miklósnál a „Kapcsolat” kategória alatt megadott címen.

Nincsenek megjegyzések: