2011. február 27.


ÚJ HELYSZÍNEN A VÁCI RÉGI RÍTUSÚ SZENTMISÉK

Február 20. óta új helyszínen, a hétkápolnai kegytemplomban tartjuk a váci régi rítusú szentmiséket. A templom a korábbi helyszínhez, a Karolina-kápolnához hasonlóan szintén a Vác-Alsóvárosi Plébániához tartozik, így továbbra is excellenciás és főtisztelendő Dr. Varga Lajos segédpüspök-plébános úr fennhatósága alá tartozik, azonban ő számos elfoglaltsága miatt a jövőben csak rendkívüli alkalmakkor (bérmálás, stb.) fogja ezen szentmiséket celebrálni. A rendszeres celebráns a hétkápolnai templom expositus káplánja, főtisztelendő Dr. Stanco Attila atya lesz, aki már az elmúlt néhány alkalommal is nagy felkészültséggel mutatta be a szentmiséket.

A Hétkápolna Vác és környékének nagy múltú, igen népszerű Mária-kegyhelye és búcsújáró helye, ahol a barokk korban igen szép templom épült, a Mária-kegyképet is tartalmazó barokk főoltárral. A templomban egyelőre kéthavi-havi rendszerességgel lesznek énekelt, ünnepélyesebb formában celebrált régi rítusú vasárnapi szentmisék (a korábban a Karolina-kápolnában szokásos módon), valamint minden hétfőn 17 órakor a régi rítusban csendes szentmisét mutat be Stanco Attila atya.

A szentmisékre továbbra is nagy szeretettel várjuk a kedves híveket!

A szentmisék időpontjáról és egyéb tudnivalókról továbbra is a váci latin misék honlapján tájékozódhatnak: http://sites.google.com/site/missalatinavaciensis