2011. március 14.

MEGJELENT A 2008-AS KONFERENCIA ANYAGA

E hét csütörtökén készül el a 2008 augusztusában tartott, XVI. Benedek pápa és a Szent Liturgia című nemzetközi konferencia előadásainak magyar fordításából összeállított kötet. Az eredetileg angol és német, illetve latin nyelven elhangzott előadásokat, a kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek bemutatkozásait és a prédikációkat Dobszay László és Csontos Gergely fordította, a szerkesztés-tördelés Földváry Miklós és Talmácsi József munkája volt. A Szent István Társulat által kiadott, 2500 Ft-os könyvet a belvárosi szentmisék után kedvezménnyel, 2000 Ft-ért tudjuk majd árusítani. Ízelítőül a gyűjtemény fülszövegét idézzük:

Régi ornátusok, térden áldoztatás, „háttal” bemutatott misék a Sixtus-kápolnában, hét gyertyatartó és feszület az oltáron, a „tridenti” liturgia fölszabadítása… jelenségek és intézkedések, melyek az egykori Ratzinger bíboros pápává választásával beállt fordulatra engednek következtetni a liturgiában, és váltanak ki rajongást vagy ellenérzést, kinek-kinek beállítottsága és vérmérséklete szerint. Ezek a változások és a mögöttük álló elgondolás mindeddig csak töredékesen és felületesen jutottak el hazánkba, megítélésükhöz pedig szinte teljesen hiányzott az összefüggések ismerete és az ilyenkor elengedhetetlen, tényeken alapuló, szakszerű diskurzus: a külföldön lezajló heves vitákhoz képest a magyar egyház engedelmesen, de viszonylagos közönnyel szemlélte az elmúlt évek fejleményeit, amelyek belső életét és szertartási gyakorlatát lényegében érintetlenül hagyták. Ezt a közönyt kívánta megtörni egy 2008 nyarán Budapesten tartott nemzetközi konferencia, amelyen XVI. Benedek pápa munkásságának, teológiájának kiváló ismerői, általa méltatott szakemberek, a múlt és a jelen liturgiájának avatott kutatói elemezték a napjainkra kialakult helyzet hátterét és távlatait. Kötetünk az itt elhangzottak fordítását osztja meg most a magyar közönséggel.

FRISSÍTÉS

A kötet valóban megjelent, korlátozott számban már most vasárnap megvásárolható, a jövő héttől a készlet erejéig kapható lesz a Szent István Társulatnál, a Régi Zeneakadémia III. emeleti könyvesboltjában és a belvárosi szentmisék után. A káptalan elektronikus levélcímére küldött kérés esetén postán is szívesen eljuttatjuk a könyvet az érdeklődőknek, természetesen a postaköltség fölszámításával, a számlaszámunkra való átutalás ellenében.

Nincsenek megjegyzések: